Liefde, Zijn Licht…gedicht

 

gedichtHet is maar een gedicht, lief mensenwicht....

 

 

’t is maar een gedicht

lief mensenwicht

het gaat over het kostbaarste geschenk

dat God ons gaf

Liefde…

als we daaraan denken

als we dat schenken

bij wat we doen

bij wat we zeggen

en geven

dan schenken we

Gods Heilige Zegen

als we Liefde geven

schenken we troost

hoop en diep vertrouwen

zoiets onbeschrijfelijk kostbaars

dat krijgen we

van Hem terug in ons hart

in het diepste van onze Ziel

diepe innerlijke vrede

diepe innerlijke rust

het aller-hoogste geluk

Liefde

Zijn Licht

in ons…

lief mensenwicht…

 

Top