Stichting Hoop op de Toekomst

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

universum holografischDe stichting: 'Hoop de Toekomst' biedt materiële en immateriële hulp aan mensen die met de huidige zorgverlening tussen wal en schip vallen. Help deze stichting te helpen.

 

 

 

 

Wij hebben om ons heen gezien dat veel mensen het moeilijk hebben om financieel, praktisch of op andere gebieden overeind te blijven in de maatschappij. Daar zijn verschillende redenen voor: er zijn steeds meer eenoudergezinnen, er zijn steeds meer oudere alleenstaanden, er zijn werkloze mensen, gezinnen met opvoedvragen, mensen die het emotioneel moeilijk hebben, etc. Dat zijn allemaal situaties waarin het soms heel zwaar kan zijn voor iedereen die ermee te maken heeft. Ook zijn veel mensen minder gericht op het samen leven met andere mensen in de straat of in de wijk en zijn goede familiecontacten minder vanzelfsprekend geworden. Mensen staan er daardoor vaker alleen voor, als individu of als gezin. Omdat ook de hulpverlening de laatste jaren erg is veranderd, door onder andere bezuinigingsmaatregelen en veranderingen in de zorg, is er vaak ook minder hulp beschikbaar vanuit deze hoek. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen lastiger het hoofd boven water te houden.  

Stichting Hoop Op Toekomst wil zich richten op ondersteuning en zorg en op geheel eigen wijze wil ze voor al deze mensen een vangnet vormen. Dit betekent dat we niemand uitsluiten en dus zowel aan gezinnen als alleenstaanden een helpende hand toesteken, zodat deze mensen een luisterend oor vinden, maar ook uitgenodigd worden om zelf actief mee te gaan doen. Bij een gezin kijken we bijvoorbeeld naar wat heeft dít kind en dít gezin nodig om verder te komen? Bij een praktische hulpvraag vragen we de hulpvrager mee te werken bij de uitvoering. Deze aanpak moet de eigen kracht van de hulpvrager versterken, zodat men dan uiteindelijk op eigen kracht verder kan.

Het allereerste initiatief is genomen door een huisarts, die op zoek was naar een vangnet voor kwetsbare burgers. Samen met onze vrijwilligers, de hulpvragers zelf en de eerstelijnszorg hebben we toen vragen om hulp in het lokale netwerk opgepakt. Op dit moment komen mensen bij ons terecht via de huisarts of andere hulpverleningsinstanties. Zij verwijzen hulpvragen naar ons door. Iedereen is vrij om zelf te bepalen of hij wel of niet met ons in zee wil gaan. We pakken niet iedere vraag zelf op, maar bekijken ook op welke plaats deze vraag het beste beantwoord kan worden. Indien nodig verwijzen we door naar andere instanties.

De vrijwilligers gaan na de intake van de twee coördinatoren samen met het gezin op weg. Wij proberen voor de mensen waar wij komen handvatten te creëren, structuur en houvast te bieden in het dagelijks leven. Dit doen we niet door mensen iets op te leggen, maar door samen zaken aan te pakken. Op die manier kan iedereen zelf ervaren dat het goed doet om vaste punten en duidelijke structuur in het leven te hebben.

De samenwerking met stichting Hoop op Toekomst veronderstelt van beide partijen dat afspraken worden nagekomen: dat je doet wat je zegt en niet opgeeft bij tegenwind.

Meer informatie: http://www.stichtinghoopoptoekomst.nl/ 

Elke donaties wordt in liefde ontvangen, vrijwilligers zijn welkom.

 

 

Top