Voortgang van de verandering

drakenDave Schmidt zegt dat ‘The Dragon Family’ bezig is controle te krijgen over de  Federal Reserve en het IMF en het goud en geld terug te geven aan de mensheid.

 

 

 

Onder mijn vorige artikel ‘Nieuws over de verandering‘  plaatste ik diverse updates, waaronder een korte video waarin inside klokkenluider Dave Schmidt aankondigde dat ‘The Dragon Family’ bezig is controle te krijgen over de  Federal Reserve en het IMF en het goud en geld terug te geven aan de mensheid.  Meer over de achtergrond van deze Dave Schmidt kun  je desgewensthier lezen.
 
 

Op de 22e oktober had Dave een twee uur durend interview met een ‘ambassador’ van de Red Dragon Family. Je kon vragen insturen om aan deze ‘ambassador’ voor te leggen.

logo ftmDit waseen speciale uitzending.Honderden emailskwamen er binnenmet complimenten over de inhoud van dit programma. 

Toen het programma startte vond er een grote hack plaats zoals je eigenlijk al kunt verwachten, want de cabal of elite is hier niet blij mee. Ook Karen Hudes maakt regelmatig mee dat haar tweets en facebookberichten wordenverwijderd en ik merk zelf ook regelmatig dat er links of stukken tekst verdwijnen.  De waarheid is uiteraard niet gewenst op het internet.  Hieronder zie je beschrijving van deze hack van de medewerkers bij Doublewide Radio, gericht aan Dave en ik heb de boodschap even vertaald vanuit het Engels.

Nogmaals,onsprogramma werdgehackt.Hier iseen deel vande beschrijving dievan het personeel bijDoublewideRadiokwamen: Ik wil je laten wetendat weprogrammeursmoesten inzetten​​voor hettoezicht op dehele showafgelopen nacht,voortrouble-shooting bijdeabnormaliteit  diewehebben ervarentijdensje show.En ja hoorje showwerd cybertechnischaangevallen doorten minste éénpersoon of een groep.Geentwijfel over mogelijk.Infeite stondonzeprogrammeurklaar omcontinuteresetten en dit tegen te gaan.Dat waseen hele opgavevoor onzeprogrammeurtijdens het hele eerste uur.Eengeautomatiseerdeinternetrobot”werd ingezet, waardoor  inloggen onmogelijk  werd, omdat ons systeem zogenaamd de maximale inlogcapaciteit bereikt had. Onzeprogrammeurhersteldetelkenshet systeemdoor eennieuwe inlogcapaciteit te creëren.Het bleefeen constantestrijd. Het leekeen doorlopendetenniswedstrijdtussen onzeprogrammeur endecyberaanvallen van debot”voorin ieder geval uweerste uur,zo niet  voor dehele show. Uiteraard zijn er‘cabal’krachten aan het werkdieniet willen dat jehoort wat deThe AmbassadorendeRed DragonFamilyte melden heeft.

Klik hier voorhet hele interview met deze ambassador van de Dragon Family en wat hij te vertellen heeft over het huidige corrupte systeem en over de ontwikkelingen die gemaakt worden met de Brics-landen,  over de planeet die hersteld moet worden en er komt nog veel meer verrassende informatie naar boven (Engels gesproken). Het is echt de moeite waard!

Ik plaatste onder het vorige artikel al een link naar het ‘Nederlandstalige’ interview met klokkenluider Karen Hudes, werkzaam bij de wereldbank; zij heeft in Amsterdam economie gestudeerd dus ze spreekt ook Nederlands. Ze meldt daarin onder andere dat al onze geboortecertificaten verkocht worden op de beurs, het is pure handel met ieder mensenleven. Vooral haar afsluiting is schokkend wanneer ze nog even meldt dat het door ons betaalde belastinggeld nooit in Nederland blijft maar rechtstreeks naar het vaticaan gaat. Dan begrijp je ook ineens waarom onze staatsschuld alleen maar blijft groeien terwijl de bevolking steeds meer moet inleveren en minder te besteden heeft.  Het wordt toch echt hoog tijd om wakker te worden en met elkaar de verandering in te zetten!

Zie hier nogmaals de link naar dat

.be" target="_blank">Nederlandstalige interview met Karen Hudes.  Ik zal updates blijven plaatsen onder het andere artikel (nieuws over de verandering).

 

 http://irmaschiffers2014.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top