Must see...de Dunegan Tapes

kompasVeel van wat we nu meemaken was al in de zestiger jaren bekend

 

Kijk ook de vier afleveringen op www.jensen.nl 
De eerste aflevering begint na 15 minuten, met origineel geluid van de tapes.

 

VERJAARDAGSSHOW DEEL 1 - DE JENSEN SHOW #559

 

VERJAARDAGSSHOW DEEL 2- DE JENSEN SHOW #560

 

VERJAARDAGSSHOW DEEL 3 - DE JENSEN SHOW #561

 

VERJAARDAGSSHOW DEEL 4 - DE JENSEN SHOW #562

 

 ARTIKEL: VAN FRONTNIEUWS.COM

Sinistere plannen die in 1969 werden onthuld, beschrijven de invoering van een “Nieuw Systeem”. Wanneer het nieuwe systeem het overneemt, wordt van de mensen verwacht dat ze hun trouw hieraan ondertekenen, waarmee ze aangeven dat ze geen bedenkingen hebben of vasthouden aan het oude systeem. “Er zal gewoon geen ruimte zijn voor mensen die niet mee willen doen. We kunnen niet hebben dat zulke mensen de boel verstoren, dus zulke mensen worden naar speciale plaatsen gebracht,” zei Dr. Richard Day.

Het bovenstaande komt uit de transcripties van “The Dunegan Tapes” – de herinneringen van Dr. Lawrence Dunegan aan een lezing die Dr. Day in 1969 gaf en waarin hij het bestaan, de omvang en de richting van een samenzwering tegen de mensheid beschreef, schrijft Rhoda Wilson.

Enkele dagen geleden publiceerden wij een artikel met fragmenten van Tape 1 van The Dunegan Tapes [zie Frontnieuws Schokkende plannen voor ontvolking en een wereldwijd totalitair systeem meer dan 50 jaar geleden onthuld]. Hoewel we aan het eind de onderwerpen vermeldden die in Tape 2 aan bod kwamen, gaven we geen details. Hieronder vervolgen wij dat artikel met uittreksels van Tape 2.

Om meer te weten te komen over de inhoud van The Dunegan Tapes, kunt u “The Revelations of Dr. Richard Day” bezoeken, een uiterst goed gedocumenteerde WordPress-blog die geheel aan dit onderwerp is gewijd, waar u de talrijke onderwerpen kunt verkennen die Dr. Day naar verluidt in zijn lezing van 1969 heeft besproken.

Hieronder volgen uittreksels uit het transcript van The Dunegan Tapes, Tape 2. U kunt de volledige transcripties van Tapes 1 tot 3 HIER lezen.

Geen veiligheid meer

Niets is permanent. Straten worden omgeleid, krijgen een andere naam. Gebieden die u al een tijdje niet meer had gezien, zouden onbekend worden. Dit zou er onder andere toe bijdragen dat oudere mensen het gevoel krijgen dat het tijd is om verder te trekken, mensen zouden het gevoel hebben dat ze de veranderingen in gebieden die ooit vertrouwd waren niet eens meer kunnen bijbenen.

Leegstaande gebouwen zouden leeg mogen staan en verloederen, en straten zouden in bepaalde plaatsen mogen verloederen. Dit was bedoeld om de jungle, de depressieve sfeer voor de ongeschikten te creëren. Ergens in ditzelfde verband vermeldde Dr. Day dat gebouwen en bruggen zo zouden worden gemaakt dat ze na verloop van tijd zouden instorten, dat er meer ongelukken zouden gebeuren met vliegtuigen en spoorwegen en auto’s. Dit alles om bij te dragen aan het gevoel van onveiligheid, dat niets veilig was.

Misdaad gebruikt om de samenleving te beheersen

Er zouden sloppenwijken worden gecreëerd terwijl andere gebieden goed werden onderhouden. De mensen die de sloppenwijken konden verlaten voor betere gebieden zouden dan het belang van menselijke prestaties beter leren waarderen. Dit betekende dat als zij de jungle verlieten en als het ware naar de beschaving kwamen, zij trots konden zijn op hun eigen prestaties dat zij het gehaald hadden. Er was geen sympathie voor degenen die achterbleven in de jungle van drugs en aftakelende woonwijken. Dan een verklaring die nogal verrassend was: “We denken dat we de criminaliteit effectief kunnen beperken tot de sloppenwijken, zodat ze zich niet sterk verspreidt naar de betere wijken.” Dr. Day zei verder dat er meer veiligheid nodig is in de betere wijken. Dat betekent meer politie en beter gecoördineerde politie-inspanningen.

Inperking van de Amerikaanse industriële superioriteit

Het verklaarde plan was dat verschillende delen van de wereld verschillende rollen van industrie en handel zouden krijgen in een verenigd wereldsysteem – wereldwijde onderlinge afhankelijkheid. De voortdurende voorrang van de Verenigde Staten en de relatieve onafhankelijkheid en zelfvoorziening van de Verenigde Staten zouden moeten worden veranderd. Dit was een van de keren dat hij zei dat om een nieuwe structuur te creëren, je eerst de oude moet afbreken, en de Amerikaanse industrie was daar een voorbeeld van.

Dingen zouden zo worden gemaakt dat ze zouden kapot gaan en uit elkaar vallen, dat wil zeggen in de Verenigde Staten. Zodat mensen geneigd zouden zijn de voorkeur te geven aan de geïmporteerde variant en dit zou de buitenlandse concurrenten een duwtje in de rug geven. Uw patriottisme over Amerikaans kopen zou snel plaatsmaken voor het praktische idee dat als u Japans, Duits of geïmporteerd koopt, het langer meegaat en u beter af bent. Het patriottisme zou dan verdwijnen.

De Verenigde Staten moesten sterk blijven in informatie, communicatie, spitstechnologie, opleiding en landbouw. De Verenigde Staten werden gezien als een soort hoeksteen van dit mondiale systeem. Maar de zware industrie zou worden verplaatst.

Verschuivende bevolkingen en economieën – scheuren in de sociale wortels

En langs deze lijn werd gesproken over mensen die hun baan zouden verliezen als gevolg van de industrie en mogelijkheden voor omscholing, en er zouden vooral bevolkingsverschuivingen ontstaan. Als je industrie en banen weghaalt en mensen verplaatst, is dit een strategie om conservatisme af te breken. Wanneer u de industrie wegneemt en mensen werkloos en arm zijn, zullen zij elke verandering accepteren die hen overlevingskansen biedt, en zullen hun moraal en hun gehechtheid aan dingen allen wijken voor overleving. “Dat is niet mijn filosofie, dat is de filosofie van de spreker [Dr. Day’s],” zei Dr. Lawrence.

Er zou wat zware industrie blijven bestaan, net genoeg om een soort kweekvijver van industriële vaardigheden in stand te houden die zouden kunnen worden uitgebreid als het plan niet zou werken zoals het was bedoeld. Maar dit was slechts een soort noodplan. Men hoopte en verwachtte dat de wereldwijde specialisatie zou worden voortgezet.

Met deze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid zouden nationale identiteiten de neiging hebben te verdwijnen. Elk gebied was voor een of ander element van zijn leven afhankelijk van elk ander gebied. We zouden allemaal wereldburgers worden in plaats van burgers van één land.

Sport als instrument voor sociale verandering

De sport in de Verenigde Staten zou veranderen, onder meer om het nationalisme te verminderen. Voetbal, een wereldwijde sport, moest worden benadrukt en gepromoot in de Verenigde Staten.

Voetbal wordt gezien als een internationale sport en zou worden gepromoot, terwijl de traditionele sport Amerikaans honkbal zou worden gedevalueerd en mogelijk geschrapt, omdat het als te Amerikaans zou worden gezien. Er werd niet met zekerheid gezegd dat dit zou moeten gebeuren, maar als de internationale smaak niet snel genoeg doorbreekt, zou dit kunnen gebeuren.

Er was een opmerking van dezelfde strekking over Amerikaans football, hoewel Dr. Lawrence zich leek te herinneren dat Dr. Day zei dat football moeilijker te ontmantelen zou zijn omdat het zo wijdverbreid was, zowel op hogescholen als in de professionele competities, dat het moeilijker af te breken zou zijn.

Hockey had meer een internationaal karakter en zou worden benadrukt. Er was enige voorspelbare internationale concurrentie bij hockey en vooral bij voetbal.

Maar voetbal zou de hoeksteen van de atletiek worden, omdat het al een wereldwijde sport is in Zuid-Amerika, Europa en delen van Azië, en de Verenigde Staten zouden er op moeten inhaken. Dit alles zou de internationale concurrentie bevorderen, zodat we allemaal meer wereldburgers zouden worden dan burgers van onze eigen enge landen.

Wapenbeheersing

Ik herinner me niet veel details, zei Dr. Lawrence, maar het idee is dat wapenbezit een voorrecht is en dat niet iedereen wapens zou moeten hebben.

De jacht was een ontoereikend excuus voor het bezit van wapens en iedereen zou moeten worden beperkt in het wapenbezit. De paar bevoorrechte mensen die zouden mogen jagen, zouden misschien een wapen kunnen huren of lenen van officiële instanties in plaats van zelf een wapen te bezitten. Niet iedereen heeft immers behoefte aan een wapen, zo werd het geformuleerd.

Afschaffing van vrouwelijkheid, babypoppen en theeserviezen

Heel belangrijk in de sport was sport voor meisjes. Atletiek zou worden gepusht voor meisjes. Dit was bedoeld om poppen te vervangen. Babypoppen zouden er nog wel zijn, een paar, maar het aantal en de verscheidenheid aan poppen zou je niet meer zien. Poppen worden niet gepromoot omdat meisjes niet moeten denken aan baby’s en voortplanting. Meisjes zouden net als de jongens op het sportveld moeten staan. Meisjes en jongens hoeven niet allemaal zo verschillend te zijn. Theeserviezen zouden de weg van de poppen moeten opgaan, en al deze dingen die traditioneel als vrouwelijk werden beschouwd, zouden worden gedevalueerd naarmate meisjes zich meer met mannelijke bezigheden gingen bezighouden.

Dit alles om het rolmodel te veranderen van wat jonge meisjes zouden moeten zijn. Terwijl ze opgroeit, zou ze moeten kijken om een atlete te worden in plaats van uit te kijken naar het moederschap.

Seks en geweld ingeprent via amusement

Films zouden geleidelijk aan explicieter worden gemaakt wat betreft seks en taal. Dit alles is bedoeld om seks in de openbaarheid te brengen. Dat was een andere opmerking die verschillende keren werd gemaakt, de term “seks in de openbaarheid”.

Geweld zou grafischer worden gemaakt. Dit was bedoeld om mensen ongevoelig te maken voor geweld. Er moet een tijd komen dat mensen getuige zijn van echt geweld en er deel van uitmaken. Er zou dus meer realistisch geweld in entertainment zijn, waardoor mensen zich gemakkelijker zouden aanpassen. De houding van mensen tegenover de dood zou veranderen. Mensen zouden er niet zo bang voor zijn, maar het meer accepteren, en ze zouden niet zo verbijsterd zijn bij het zien van dode of gewonde mensen. We hebben geen behoefte aan een gevoelige bevolking die verlamd is door wat ze zou kunnen zien. Mensen zouden gewoon leren om te zeggen: “Ik wil niet dat mij dat overkomt”. Dit was de eerste verklaring die suggereerde dat het plan talrijke menselijke slachtoffers omvat die de overlevenden zouden zien.

Muziek zal slechter worden

Muziek zal slechter worden. In 1969 werd rockmuziek steeds onaangenamer. De teksten zouden openlijker seksueel worden. Er zou geen nieuwe suikerzoete romantische muziek meer verschijnen zoals die van voor die tijd.

Entertainment als instrument om de jeugd te veranderen

Dr. Day zei verder dat de muziek een boodschap zou overbrengen aan de jongeren en dat niemand zelfs maar zou weten dat die boodschap er was, ze zouden alleen maar denken dat het luide muziek was. Ouderen zullen er niet door veranderen, die zitten al vast in hun gedrag, maar de veranderingen zijn allemaal gericht op jongeren in hun vormende jaren.

Reisbeperkingen en geïmplanteerde ID

In plaats van gemakkelijk reizen voor ouderen, zou reizen dan zeer beperkt worden. Mensen zouden toestemming nodig hebben om te reizen en ze zouden een goede reden moeten hebben om te reizen. Als u geen goede reden had om te reizen, zou u niet mogen reizen, en iedereen zou zich moeten kunnen legitimeren. Dit zou in eerste instantie een ID-kaart zijn die je bij je draagt en die je moet laten zien als er naar gevraagd wordt. Het was al gepland dat er later een soort apparaat zou worden ontwikkeld dat onder de huid zou worden geïmplanteerd en dat een specifieke code zou bevatten om het individu te identificeren.

Voedselcontrole

De voedselvoorziening zou onder strenge controle komen te staan. Als de bevolkingsgroei niet zou afnemen, zouden er snel voedseltekorten kunnen ontstaan en zouden de mensen de gevaren van overbevolking inzien. Uiteindelijk moet de voedselvoorziening, of de bevolking nu afneemt of niet, onder gecentraliseerde controle worden gebracht, zodat de mensen genoeg hebben om zich goed te voeden, maar niet genoeg om een voortvluchtige van het nieuwe systeem te onderhouden, met andere woorden, als u een vriend of familielid had die niet meedeed, en het verbouwen van eigen voedsel zou verboden worden. Als u doorgaat met illegale activiteiten zoals het verbouwen van uw eigen voedsel, dan bent u een crimineel.

Controle over het weer

Dr Day zei: “We kunnen of zullen weldra in staat zijn het weer te controleren.” Hij zei: “Ik heb het niet alleen over jodidekristallen in de wolken laten vallen om regen die er al is neer te slaan, maar over ECHTE controle.” En het weer werd gezien als een oorlogswapen, een wapen om het overheidsbeleid te beïnvloeden. Het kon regen maken of tegenhouden om bepaalde gebieden te beïnvloeden en onder uw controle te brengen.

Dr. Day zei: “Aan de ene kant kunt u droogte veroorzaken tijdens het groeiseizoen zodat er niets groeit, en aan de andere kant kunt u zorgen voor zeer zware regens tijdens het oogstseizoen zodat de velden te modderig zijn om de oogst binnen te halen, en inderdaad zou men beide kunnen doen.”

Politiek

Dr. Day zei dat maar heel weinig mensen echt weten hoe de overheid werkt. Zoiets als dat gekozen ambtenaren beïnvloed worden op manieren die ze niet eens beseffen en dat ze plannen uitvoeren die voor hen gemaakt zijn en dat ze denken dat ze de auteurs zijn van de plannen. Maar eigenlijk worden ze gemanipuleerd op manieren die ze niet begrijpen.

Weet hoe mensen reageren – hen laten doen wat u wilt

“Mensen kunnen twee tegenstrijdige ideeën tegelijk in hun hoofd dragen en ernaar handelen, op voorwaarde dat deze twee tegenstrijdige ideeën ver genoeg uit elkaar worden gehouden.” – Dr. Richard Day, 20 maart 1969, geciteerd door Dr. Lawrence Dunegan

“Je kunt vrij goed weten hoe rationele mensen gaan reageren op bepaalde omstandigheden of op bepaalde informatie die ze tegenkomen. Om de gewenste reactie te bepalen, hoeft u dus alleen maar het soort gegevens of informatie te bepalen dat zij gepresenteerd krijgen of het soort omstandigheden waarin zij zich bevinden, en als rationele mensen zullen zij doen wat u van hen verlangt. Ze begrijpen misschien niet helemaal wat ze doen of waarom.” – Dr. Richard Day, 20 maart 1969, geciteerd door Dr. Lawrence Dunegan.

Vervalst wetenschappelijk onderzoek

In dit verband gaf Dr. Day toe dat sommige wetenschappelijke onderzoeksgegevens kunnen worden vervalst – en dat dit ook is gebeurd – om de gewenste resultaten te bereiken. “Mensen stellen niet de juiste vragen. Sommige mensen zijn te goed van vertrouwen,” zei Dr Day.

Op het politieke toneel

Uit dit alles zou het nieuwe internationale bestuursorgaan voortkomen, waarschijnlijk via de VN en met een Wereldgerechtshof, maar niet noodzakelijkerwijs via die structuren.

De Verenigde Naties zouden steeds belangrijker worden. Mensen zouden meer en meer gewend raken aan het idee van het opgeven van enige nationale soevereiniteit. Economische onderlinge afhankelijkheid zou dit doel bevorderen vanuit een vreedzaam standpunt. Het vermijden van oorlog zou het bevorderen vanuit het standpunt dat men zich zorgen maakt over vijandelijkheden. Men erkende dat het beter was om het op vreedzame wijze te doen dan door oorlog.

Op dit punt werd gesteld dat oorlog “achterhaald” is. Dr. Lawrence vond dat een interessante uitdrukking, omdat achterhaald betekent dat iets dat ooit als nuttig werd beschouwd, niet langer nuttig is. Maar oorlog is achterhaald … want door de atoombommen is oorlog niet langer controleerbaar. Vroeger konden oorlogen worden beheerst, maar als kernwapens in de verkeerde handen zouden vallen, zou er een onbedoelde nucleaire ramp kunnen plaatsvinden. Er werd niet gezegd wie de “verkeerde handen” zijn.

Hoe dan ook, het nieuwe systeem zou worden ingevoerd, zo niet door vreedzame samenwerking – iedereen geeft vrijwillig zijn nationale soevereiniteit op – dan wel door de natie aan de rand van een kernoorlog te brengen. En iedereen zou zo bevreesd zijn, zoals hysterie wordt gecreëerd door de mogelijkheid van een kernoorlog, dat er een sterke publieke roep zou zijn om te onderhandelen over een publieke vrede en mensen zouden bereid zijn nationale soevereiniteit op te geven om vrede te bereiken, en daardoor zou het Nieuwe Internationale Politieke Systeem worden ingevoerd. “Als er te veel mensen op de juiste plaatsen zouden zijn die zich hiertegen verzetten, zou het nodig kunnen zijn om één of twee – mogelijk meer – kernwapens te gebruiken.” Zoals gezegd zou dit mogelijk nodig zijn om mensen ervan te overtuigen dat “het ons menens is.” Dr. Day zei: “Tegen de tijd dat één of twee van die wapens zouden afgaan, zou iedereen – zelfs de meest terughoudende – toegeven.”

Een andere rechtvaardiging voor oorlog werd geuit: als je denkt aan de vele miljoenen slachtoffers in WO I en WO II, wel… stel dat al die mensen niet waren gestorven maar waren blijven leven, en vervolgens baby’s waren blijven krijgen. Er zouden miljoenen en miljoenen zijn en we zouden al overbevolkt zijn, dus die twee grote oorlogen dienden een goedaardig doel om de overbevolking uit te stellen. Maar nu zijn er technologische middelen voor het individu en regeringen om de overbevolking onder controle te houden, dus in dit opzicht is oorlog achterhaald. Ze is niet langer nodig. En nogmaals, ze is achterhaald omdat kernwapens de hele planeet kunnen vernietigen. Oorlog, die ooit controleerbaar was, zou uit de hand kunnen lopen en is dus om deze twee redenen achterhaald.

Terrorisme

Terrorisme zou op grote schaal worden gebruikt in Europa en in andere delen van de wereld. Men dacht toen dat terrorisme in de Verenigde Staten niet nodig zou zijn. Het zou in de Verenigde Staten nodig kunnen worden als de Verenigde Staten het systeem niet snel genoeg zouden aanvaarden.

Financiële controle

Inflatie is een instrument van de controleurs.

Geld zou voornamelijk krediet worden. Dat was het al … geld is in de eerste plaats krediet, maar de uitwisseling van geld zou geen contant geld of tastbare zaken zijn, maar een elektronisch kredietsignaal. Elke aankoop van enig significant bedrag zou elektronisch worden gedaan. Inkomsten zouden elektronisch op uw rekening worden bijgeschreven. Het zou één enkel banksysteem zijn. Het kan de schijn hebben meer dan één systeem te zijn, maar uiteindelijk en in wezen zou het één enkel banksysteem zijn.

Computergegevens kunnen worden bijgehouden over wat u hebt gekocht, zodat als u te veel van een bepaald artikel koopt en een ambtenaar wil weten wat u met uw geld doet, hij of zij uw aankopen kan controleren en vaststellen wat u hebt gekocht.

De mogelijkheid om te sparen zou sterk worden beperkt. Mensen zouden gewoon niet in staat zijn om een aanzienlijke hoeveelheid rijkdom te sparen. Rijkdom vertegenwoordigt macht en rijkdom in de handen van veel mensen is niet goed voor de mensen die het voor het zeggen hebben, dus als u te veel spaart, kunt u worden belast. Hoe meer u spaart, hoe hoger het belastingtarief op uw spaargeld, dus uw spaargeld kan nooit ver komen. En als u een patroon begint te vertonen van te veel sparen, kan uw loon worden verlaagd.

Elektronische betalingen waren aanvankelijk allemaal gebaseerd op verschillende soorten creditcards. Als ze daar eenmaal aan gewend zijn, zal men ze wijzen op het voordeel van één enkele creditcard, voor één enkel monetair systeem, zodat ze niet met al dat plastic hoeven rond te lopen.

Bewaking, implantaten en televisies die naar u kijken

De volgende stap zou dus die ene kaart zijn en dan zou de volgende stap zijn om die ene kaart te vervangen door een huidimplantaat. Het huidimplantaat kan niet worden verloren of nagemaakt of overgedragen aan een andere persoon, zodat u en uw rekeningen foutloos kunnen worden geïdentificeerd.

De huidimplantaten zouden op een voor de huid geschikte plaats moeten worden aangebracht, bijvoorbeeld in uw rechterhand of op uw voorhoofd. “Nu zullen sommigen onder u die de Bijbel lezen hier een betekenis aan hechten,” zei Dr. Day. Maar verder wees hij überhaupt elke Bijbelse betekenis van de hand. Dit is gewoon gezond verstand over hoe het systeem zou kunnen en moeten werken en het is niet nodig om er bijgelovige Bijbelse principes in te lezen.

Er werd ook gesproken over implantaten die zich lenen voor bewaking door middel van radiosignalen. Dit kan onder de huid zijn of een tandheelkundig implantaat … ingebracht als een vulling, zodat voortvluchtigen of mogelijk andere burgers kunnen worden geïdentificeerd door een bepaalde frequentie van zijn persoonlijke zender en op elk moment en elke plaats kunnen worden gelokaliseerd door elke autoriteit die hem wil vinden.

Er was meer discussie over persoonlijke bewaking. Dr. Day zei nog één ding: “U kijkt televisie en iemand houdt u tegelijkertijd in de gaten in een centraal controlestation.”

Ook kan het televisietoestel worden gebruikt om te controleren waarnaar u kijkt. Mensen kunnen zien wat u op TV bekijkt en hoe u reageert op wat u bekijkt. En u zou niet weten dat u in de gaten werd gehouden terwijl u naar uw televisie keek. Hoe krijgen we de mensen zover dat ze deze dingen in huis halen? Nou, mensen zouden ze kopen als ze hun eigen televisie kopen. Ze zullen niet weten dat ze er eerst op staan.

Er werd ook gesproken over audiomonitoren, voor het geval de autoriteiten wilden horen wat er in andere kamers gebeurde dan waar de televisiemonitor stond, en daarover werd gezegd: “Elke draad die uw huis binnenkomt, bijvoorbeeld uw telefoonkabel, kan op deze manier worden gebruikt.”

Eigenwoningbezit behoort tot het verleden

Particuliere woningen behoren tot het verleden. De kosten van huisvesting en financiering van huisvesting zouden geleidelijk aan zo hoog worden dat de meeste mensen het zich niet meer zouden kunnen veroorloven. Mensen die hun huis al bezitten, mogen het houden, maar met de jaren wordt het voor jongeren steeds moeilijker om een huis te kopen.

Jonge mensen zouden meer en meer huurders worden, vooral in appartementen of flatgebouwen. Steeds meer onverkochte huizen zouden leeg komen te staan. Mensen zouden ze gewoon niet kunnen kopen. Mensen zouden deze leegstaande huizen niet kunnen kopen en geleidelijk zou steeds meer van de bevolking in kleine appartementen moeten gaan wonen. Naarmate het aantal echte huiseigenaren afnam, zouden zij een minderheid worden. Er zou geen sympathie voor hen zijn bij de meerderheid die in de appartementen woont en dan zouden deze woningen kunnen worden ingenomen door hogere belastingen of andere regelingen die nadelig zouden zijn voor het huizenbezit en aanvaardbaar zouden zijn voor de meerderheid.

Uiteindelijk zouden mensen worden toegewezen waar ze zouden wonen en het zou gebruikelijk zijn om niet-familieleden bij je in te laten wonen. Dit zou allemaal onder controle staan van een centrale huisvestingsautoriteit.

De komst van het totalitaire wereldsysteem

Wanneer het nieuwe systeem wordt overgenomen, wordt van de mensen verwacht dat ze hun trouw eraan ondertekenen, waarmee ze aangeven dat ze geen bedenkingen hebben of vasthouden aan het oude systeem. “Er zal gewoon geen ruimte zijn”, zei Dr. Day, “voor mensen die niet mee willen doen. We kunnen niet hebben dat zulke mensen de boel verstoren, dus zulke mensen worden naar speciale plaatsen gebracht.” De conclusie die Dr. Lawrence daaruit trok was dat ze op deze speciale plaatsen waar ze naartoe werden gebracht, niet lang zouden leven. Ergens in deze geest zei hij dat er geen martelaren zouden zijn – ze zouden niet op zo’n manier worden gedood of verwijderd dat ze als inspiratie konden dienen voor andere mensen zoals martelaren dat doen. Mensen zullen gewoon verdwijnen.

De invoering van het nieuwe systeem, zei Dr. Day, zou waarschijnlijk plaatsvinden in een weekend in de winter. Alles zou op vrijdagavond worden stilgelegd en maandagochtend, als iedereen wakker wordt, zou er een aankondiging komen dat het nieuwe systeem is ingevoerd.

Bron: https://www.frontnieuws.com/

 

 

Top