Vergeving is het mooiste geschenk dat je kunt geven

vergevenKerstmis. Zoals elk jaar zijn de ramen verlicht met ontelbare kleurrijke lampjes. Wie naar binnenspiekt ziet zilverkleurige takjes, opgetuigde kerstbomen, en stapels cadeautjes verpakt in vrolijk crêpepapier.

 

Iedereen is in voorbereiding om de juiste sfeer van warmte en gezelligheid te creëren. Nog even, dan vieren we de komst van Jezus, maar wat was Zijn boodschap ook alweer?

 

Als katholiek meisje ging ik braaf elke zondag naar de kerk. Toch heb ik nooit geloofd in de ‘toorn’ van God die uit de hemel neerdaalt om ‘zondaren’ te straffen. God is Liefde, wat zou hij anders kunnen zijn? Dus ben ik blijven zoeken naar antwoorden. Behalve de Bijbel is er nog een ander boek dat zegt de boodschap van Jezus door te geven. Dat is de ‘Cursus in Wonderen’. Als ik alles samenvat kom ik tot de conclusie dat alles draait om vergeving. Vergeving is de sleutel tot innerlijke vrede.

 

Ik Ben het Licht van de Wereld

Jezus zei: ‘Ik Ben het Licht van de Wereld’ en Zijn bedoeling was om dat met ons te delen. Ieder van ons is een licht, alleen beseffen we dat veel te weinig. Wij zijn geschapen naar Zijn Evenbeeld. Zowel in de Bijbel alsook in de Cursus in Wonderen, laat Jezus weten dat wij gelijk aan Hem zijn. Maar goed, wij bevinden ons in een wereld waar het ene probleem nog niet voorbij of het volgende dient zich alweer aan. Het geluk dat ons toevalt, is vaak maar van korte duur. Laten we wel wezen, feitelijk gezien weten we helemaal niets over het leven en waar het toe dient. We weten niet waar we vandaan komen, en ook niet waar we naar toe gaan. Is het dan mogelijk dat we misschien meer zijn dan een lichaam? Zou het kunnen dat we meer geest dan lichaam zijn en dat we slechts voorbijgangers op planeet aarde zijn om lessen te leren voor onze zielengroei? Wat hebben we dan te leren?

Kruisiging en Opstanding
De naam van Jezus is de naam van iemand die een mens was, maar die de Christus in iedereen zag en zich zodoende God herinnerde. Hij keek dus door de verschijningsvormen heen en kon alleen het Licht in iedereen zien. Hij herinnerde zich de Waarheid, waardoor Hij de wereld verloste van de illusie dat je slechts een lichaam bent. Met deze gedachte maken we de stap naar de kruisiging en de opstanding. Nadat Jezus het lichaam had afgelegd, verscheen Hij na drie dagen aan Maria Magdalena, met als boodschap dat Hij niet gestorven was. De geest is eeuwig en onsterfelijk. Wat deed Jezus toen Hij aan het kruis werd genageld? Zijn vrede werd op geen enkele manier verstoord omdat hij vergeving demonstreerde. Licht valt duisternis niet aan, maar schijnt het eenvoudig weg. De les is dat ook wij dat toepassen.

Jij bent een Goddelijk Wezen
Daar zitten we dan, gezellig aan een feestelijk versierde tafel, met sprankelende wijn, knabbelend aan de witbepoederde kerstkransjes. In hoeverre zijn wij in staat de boodschap van Jezus om te zetten in daden? Juist met kerstmis ontstaan de grootste ruzies, omdat families bij elkaar komen en oude vetes worden uitgevochten. Let er maar eens op hoe vaak je geïrriteerd bent omdat de dingen niet gaan zoals jij het wilt. Houd eens in de gaten welke oude grieven je koestert, terwijl je de pakjes opent. “Kan hij nou nooit eens iets anders bedenken dan parfum?” “Sta ik hier uren voor in de keuken?” Van mildheid, of mededogen, is vaak geen enkele sprake. Vergeving is de manier om te laten zien dat ook jij het Licht van de wereld bent. Door vergeving keert de waarheid over jezelf weer terug in je herinnering. Jij bent een Goddelijk wezen en in vergeving ligt de verlossing. Alle verborgen haatgevoelens zullen verdwijnen om plaats te maken voor het hemelse besef dat jij niets anders bent dan een bron van liefde. De gedachte aan Jezus is een gedachte aan de Christus in jezelf en als jij je dat realiseert, dan besef je meteen dat er geen kloof is tussen jou en de ander.

Als wij allen gelijk Jezus zijn, dan zijn wij allemaal broeders van elkaar. Telkens als je grieven koestert, nagel je iemand symbolisch aan het kruis en zet jij jezelf een doornenkroon op. Je verloochent het Licht in de ander en in jezelf. Als wij het evenbeeld van God zijn, dan is de logische conclusie dat we niet anders dan Goddelijk zijn. Jezus leeft in jou en in mij en in iedereen. Hoe kunnen wij dan iemand als onwaardig bestempelen of bekritiseren om wie of wat hij of zij is? Wat God geschapen heeft kan niet anders dan volmaakt zijn. In die zin bestaan er geen zonden, net zomin als dat er schuld bestaat. Een mens kan zich vergissen en domme dingen doen, maar vergissingen kun je corrigeren. Er zijn maar twee keuzes. Ofwel je kiest voor het ego of voor de liefde. Het ego staat symbool voor de duisternis en de liefde voor licht. Het ego veroordeelt, liefde vergeeft. De opstanding is in feite een herontwaken en je herinneren wie je werkelijk bent. Dat klinkt gemakkelijker dan dat het is. Je kunt je zelf onmogelijk bevrijden van alle misvattingen van deze wereld. Daarvoor zijn we nog te zeer gevangen in het ego, maar gelukkig is er hulp. Jezus spreekt tot de mensen via de Heilige Geest. De wederkomst betekent niets anders dan het einde van de heerschappij van het ego en de genezing van de geest die inziet dat God altijd bij hem is. Er is geen afscheiding en er wordt oneindig veel van ieder mens gehouden. Alleen kunnen wij dat niet bevatten. Het Koninkrijk waar Jezus over spreekt is niet van deze wereld, omdat ook wij niet van deze wereld zijn. Wij komen ergens anders vandaan. Iets heeft ons geschapen en ooit keren we daarnaar terug. De Hemel is geen plaats. Het is het bewustzijn van volmaakte eenheid. Wie zich de moeite doet om het Licht in de ander te zien, is in vrede. Wie vergeeft, kiest voor vreugde. Toen Jezus zei: ‘Ik ben met u al de dagen’, bedoelde Hij dat Hij voor niemand afwezig is, in welke situatie dan ook. Telkens als jij kiest voor vergeving voor de vergissingen van jezelf en je medemens, zal het lied van verlossing klinken en word jij teruggeleid op het pad waarvoor jij bestemd bent. Dit geschenk van genade is het mooiste dat je iemand kunt geven.

 

En wat je geeft, krijg je altijd terug.

 

 

Top