Liefde koestert geen grieven

liefde koestert geen grievenZoals ons door Jezus al verteld is, zijn wij het Licht van de Wereld. Wat anders dan het Licht zou je kunnen zijn? Dit is een uitdrukking van de waarheid over jou. Het is het tegendeel van trots en hoogmoed. Het verwijst naar jou zoals jij werd geschapen. Vanuit het ego is dit het toppunt van zelfverheerlijking, maar het ego weet feitelijk gezien niets. Het ego wil alleen maar aanvallen en de illusie van afgescheidenheid versterken. Het ego teert op grieven. Ook op bovendien.com kan het wat de onderlinge tolerantie van de laatste dagen betreft beter.

 

We zijn allemaal wel eens geïrriteerd, gekwetst, boos en intolerant. De reden dat je op deze planeet bent, is om dit juist af te leren. Zolang de wereld bestaat zijn er oorlogen omdat de mens in afgescheidenheid en schuld gelooft. Mede door de Katholieke kerk met al dat gepreek over hel en boetedoen, is het collectieve bewustzijn de laatste eeuwen nog eens flink doordrenkt van het geloof in zonde. Dat is meteen de reden waarom jij geen contact hebt met wie je ten diepste bent. En zie wat daar van komt. Kijk eens naar de wereld van vandaag en vraag je af of dit het is wat jij wilt. Wat leer je daar van, van alle ellende, lijden en pijn? Juist ja, dat het zo niet moet. Er moet een andere manier zijn, vraag jezelf eens af welke.  

Jij hebt jezelf niet geschapen. Je bent geen beeld van eigen makelij. Jij bent niet je persoonlijkheid, of je imago. In werkelijkheid ben je liefde. Liefde schiep jou als zichzelf. Dit is een nauwkeurige formulering van wie jij bent. Daarom ben jij ook het Licht van de Wereld. Voorbij de eindeloze gedachtestroom van meningen, oordelen, aanvallen, en beschuldigingen, is er een stralend licht in jou. Iedereen heeft daar wel eens vluchtig of intens contact mee. God is niet buiten jou. Hij is in jou. Hij is Alles in alles. Het tegendeel van liefde is het koesteren van grieven. ‘Ja, maar ik ben ook maar een mens’, is een slap excuus. Het is juist de bedoeling dat je verder reikt dan je kleinzielige gekwetste emoties. Alleen het ego kan lijden. De grote uitdaging voor iedereen, en vooral nu, is dan ook het bereiken van een betere communicatie met het goddelijke dat in je bewustzijn woont.

Een grief koesteren is het ego laten heersen in je denkgeest. Het is jezelf tot een lichaam veroordelen. Je weet dat je geen lichaam bent, iets in jou heeft kennis over je ware aard. Waarom zijn wij dan hier in lichamen? Omdat we in de illusie van afgescheidenheid geloven. Citaat uit ‘Een Cursus in Wonderen’: ‘Afgesloten van Zichzelf, dat zich bewust blijft van Zijn gelijkenis met Zijn Schepper, schijnt je Zelf te slapen, terwijl een deel van je denkgeest dat in zijn slaap illusies weeft, wakker lijkt. Kan dit alles ontstaan door grieven te koesteren? Jazeker! Want wie grieven koestert, ontkent dat hij door liefde is geschapen’.

Snap je wat hier staat? Grieven liggen dus aan de basis van je bestaan in de materiële wereld. Dit te ontdekken kan best schokkend zijn. Zeker als je jezelf als geweldig liefdevol ziet en ondertussen de schuld die je voor jezelf ontkent op ieder ander projecteert. Alleen het feit dat je in een lichaam bent, zegt al dat je in schuld gelooft. Zodoende zijn we hier aanbeland, om dat ongedaan te maken. Tenzij je verlicht bent kan niemand zich vrijspreken van woede, aanval, het halen van het gelijk, of slachtofferschap. Het gaat erom dat jij je bewust wordt van de twee stemmen in je hoofd. De ene spreekt over angst en wil de macht overnemen. De ander fluistert over liefde en maant je te doen waar je voor geboren bent. Liefde gaat in deze wereld met vergeving gepaard. Het is het enige alternatief om uit het lijden te stappen. Jouw vergeving zal je zelf en de ander uit de gevangenis van schuld bevrijden. Alleen vergeving bevrijdt. Vanuit de wetenschap komt steeds meer bewijs dat alles verbonden is. Zo is al in 1953 een proef met yoghurt gedaan. Toen de onderzoeker er tegen schreeuwde, sloeg het meetinstrument in de yoghurt heel anders uit dan toen er vriendelijk tegen de yoghurt werd gesproken. Dat kennen we ook uit de experimenten van dr. Emoto met water. Als je negatief denkt, worden de kristallen lelijk. Als je liefdevolle gedachten uitzendt, stralen de kristallen in de mooiste kleuren. Als alles verbonden is, heeft alles wat je doet impact op iedereen en alles dat leeft. Whow, waar wacht je nog op?

Alle vergeving is een geschenk aan jezelf, want jij bent deel van het geheel. Jij bestaat in de eenheid, dus alles wat je geeft is aan jezelf gegeven. Hoe meer je vergeeft, hoe meer elk gevoel van spanning, zwakte en vermoeidheid uit je denkgeest zal verdwijnen. En niet alleen bij je jou. Hoe meer je vergeeft hoe lichter alles wordt. Zelfs de rimpels in je gezicht zullen verdwijnen, je schouders gaan weer recht staan, en vreugde en vrede maken terug hun entree. Vergeving maakt je opnieuw bewust van je onkwetsbaarheid en dat liefde de basis is van wie je in werkelijkheid bent. Alles dat geen liefde is, is een illusie. Dat is waarom het leven ook wel Maya, of een droom, wordt genoemd. Einstein noemde het een optisch bedrog. Ontwaken uit de droom die het leven heet is voorbij zien aan wat er niet is. Wat het ego produceert is de illusie! 

Als jij tot vreugde inspireert, dan vindt dat navolging. Je benadert de ander met respect voor de verschillen. Je probeert je mening zo positief mogelijk te formulieren, omdat je bewust niet wilt kwetsen. Je weet dat woorden jouw kracht en energie met zich meedragen, dus breidt je de liefde die jij bent zonder aanzien des persoon uit. Als je dan toch weer in de slinkse valkuilen van het ego trapt, en gelooft maar dat dit gebeurt, dan ben je je tenminste bewust van wat er gaande is. Ondanks de beste intenties zijn er dagelijks uitdagingen. Je kunt kwaad worden, geïrriteerd zijn, het de ander er wel eens even willen inwrijven. ‘Het is uit, ik kom hier nooit meer! Bekijk het maar. Je kunt me de ot op!’ Daar hebben we weer de afscheiding. Bij de minste kregeligheid moet je al alert zijn op de poging van het ego om de macht te grijpen. Fouten maken is onderdeel van het leerproces. Dat is vooral eerlijk zijn naar jezelf: ‘Shit daar gaan we weer. Dit wil ik niet. Ik kies niet voor het ego, ik kies voor liefde.’ Zodra je weer uitgedaagd wordt om te reageren, kun je jezelf stoppen door vastberaden deze affirmatie te herhalen: ‘Stil jij ego! Weet dat ik God ben. Ik ben hier degene die beveelt. Hier is voor jou de deur dicht en jij staat voorgoed buiten.Liefde koestert geen grieven.’ Dit herhalen bevestigt dat jij bepaalt waar jij je aandacht naar gaat. Dit is de enige vrije wil die je hebt. 

Vergissingen vragen om correctie. Het is het alert zijn van het ego op de fouten van andermans ego. Dit is niet het soort waakzaamheid dat je wilt. Wanneer iemand zich krankzinnig gedraagt, kun je hem alleen genezen door in hem zijn innerlijke gezondheid te zien. Vergeven is voorbij zien aan alles wat het ego je toont. Laat je waarneming niet op de fouten van je medemens rusten, maar richt je eerder op het licht in hem of haar. Dat wil niet zeggen dat je alles maar goed moet vinden. Blijf gewoon jezelf, maar doe het met liefde, mildheid, mededogen, en een glimlach. Geef het geen waarde, daardoor maak je het geen werkelijkheid voor jezelf. Stel je grenzen, niet om aan te vallen, maar omdat je van jezelf houdt. Als iets jou raakt, vraag je dan af wat het is. Niemand is verantwoordelijk voor wat jij voelt. Als je dat gelooft dan waan jezelf als slachtoffer en dat is inderdaad waanzinnig.  

We lopen allemaal hetzelfde pad, zonder dat we het weten zijn we wonderdoeners. Je hoeft maar de keuze te maken om alle aanval te staken en om de wapens neer te leggen. Wonderen maakt verdeeldheid heel. Heelheid is ondeelbaar. Je kunt pas leren over jouw heelheid als je die overal ziet. Als je alleen de boodschap van liefde uitdraagt, dan wordt dit door elk levend wezen gevoeld. Je kunt geen twee heren dienen. Je zult een keuze moeten maken. Grieven verbergen het licht en zet iedereen in duisternis. Zodra je de sluier met vergeving oplicht bevrijd jij de ander en jezelf. Liefde is het enige dat werkelijk is. Luister eens naar Krisnamurthi en je laat je verbazen over de waarheid die altijd waar en tijdloos is.  

Laten we vanaf nu, hier op bovendien.com, een oprechte poging doen om naar het licht in ieder mens te reiken, ongeacht of je het ergens mee bent of niet. Verlossing is wat we nodig hebben. Niet nog meer lijden. Je wilt je niet rot voelen en je voelt je altijd rot als je iemand hebt aangevallen of als je jezelf meende te moeten verdedigen. Je wilt vrede in de wereld. Je wilt dat er een eind aan alle oorlogen komt. Begin met te kijken naar de oorlog in jezelf. Laten we de oeroude zoektocht hier beëindigen door het licht in jezelf te vinden en het hoog te houden, zodat iedereen door jou geïnspireerd raakt. Zoals jij jezelf ziet, zo zie je een ander. Liefde koestert geen grieven. Hoe meer je het licht gaat zien, hoe meer de lichamen en alle vergankelijke vormen zullen verdwijnen. Achter deze schijnwerkelijkheid is een andere eeuwige Werkelijkheid. Daar is geen vergeving nodig, omdat er geen angst en oordeel binnen kan komen. Je kunt jezelf tot dat niveau en verder verheffen. Je hoeft niet te wachten tot alle omstandigheden naar wens zijn. Niemand op deze wereld is precies zoals jij hem hebben wilt. Iedereen is uniek en reageert op zijn eigen manier. Als jij ophoudt met oordelen en de wereld verlost van wat jij haar hebt toebedacht, dan zal er een zucht van verlichting door het universum klinken. Het besef van eenheid is de volgende stap in onze evolutie. Ben niet bang voor liefde. Hoe kun je bang zijn voor je Zelf? De Nieuwe Tijd is aangebroken, nu is het een kwestie om er naar te handelen en om gehoor te geven aan de roep diep in je hart. Ik wil dat er licht is en jij hopelijk ook.  

Gebaseerd op ‘Een Cursus in Wonderen’.

 

 

 

 

Top