Koos Janson - Oefen vandaag het eind van angst; hoe leef ik vertrouwen?

koos jansonOefen vandaag het eind van angst; hoe leef ik vertrouwen?

 

In deze Werkboekles (232) lezen we zowel een diep verlangen naar een leven vanuit totale liefde alsook een antwoord daarop van de liefde zelf! Dat antwoord komt hierop neer: wees niet bang, heb vertrouwen, herinner je Wie je bent. Waarmee vereenzelvigen we ons?

Met de kleinheid van angst, of de glorie van liefde? Kiezen we die glorie, dan heeft dat een wonderbaarlijk effect. Hoe leef ik nu vertrouwen in de wereld van alledag? Een interactieve lezing hierover, gericht op de praktijk. Alle angsten welkom.

Opgenomen op 5 maart 2023 in Doorn, voor Miracles in Contact, platform voor Een Cursus in Wonderen.

https://www.miraclesincontact.nl https://koosjanson.nl

 

 

 

 

Top