Het Ontwikkelen van Diep Begrip

god4Het Ontwikkelen van Diep Begrip

 

 

Door: Kenneth Schmitt – Maart 2022

Het is voor ons mogelijk om de zuiver bewuste verbinding met de Bron van ons Wezen te realiseren. Door onze innerlijke zoektocht naar het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en levensverbeterende creativiteit dat voortdurend aanwezig is in de inspiratie die voortkomt uit het hart van ons wezen, kunnen we aanwezig zijn in transparant bewustzijn. We kunnen ons volledig bewust worden van ons eeuwige Zelf, ons altijd aanwezige bewustzijn zonder beperking, dat oneindig veel scheppingskracht heeft.

Ons ego-bewustzijn kan dit niet doorgronden, omdat het door zijn aard gebonden is in beperking te geloven. Ons onbegrensde Zijn gaat ons voorstellingsvermogen te boven, maar toch, als we diep genoeg gaan in ons intuïtieve weten, kunnen we begrijpen dat het waar is. In onze menselijke rollen zijn we spelers in een spel dat we ontworpen en geregisseerd hebben om ons realistische ervaringen te geven om ons bewustzijn uit te breiden naar de negatieve polariteit van angst, en om dan te leren beseffen dat we onszelf opgesloten hebben in een compartiment van bewustzijn, beperkt door onze overtuigingen over onszelf.

Wanneer we ervoor kiezen om de grenzen van ons bewustzijn op intentionele wijze te verkennen, kunnen we onze overtuigingen onderzoeken. Baten onze overtuigingen ons? Dragen ze bij aan de verbetering van ons leven? Als het mogelijk is om onbeperkt te zijn, waarom zouden we er dan voor kiezen om beperkt te zijn? Oplossing is mogelijk via onze intuïtie. Als we ons kunnen afstemmen op gevoelens van vrijheid, vreugde en dankbaarheid, kunnen we gevoelig worden voor ons intuïtieve weten, dat voortkomt uit de bewuste levenskracht die we voortdurend ontvangen van het universele bewustzijn.

Wanneer wij onze focus kunnen verleggen van negatieve energiepatronen, die beperkend en levensverkortend zijn, naar positieve, onbegrensde en levensverbeterende energetische scenario’s, worden wij meesters van ons menselijk leven, omdat wij het spel kunnen begrijpen en ons kunnen laten leiden door ons intuïtief weten. Er is niets dat ons weerhoudt van de volledige realisatie van ons ware Zijn, behalve onze zelfopgelegde overtuigingen en zonder verlangen om ons bewustzijn uit te breiden naar het bewustzijn van de Schepper, waarvoor wij geschapen zijn om te doen en te zijn. Voorbij onze menselijkheid zijn we wonderbaarlijke Wezens, en we kunnen de gedachten en gevoelens van de Schepper belichamen zoals we die intuïtief in onszelf kennen en voelen.

Kenneth Schmitt

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

 
Top