Een ander verhaal over Jezus, (alleen voor geïnteresseerden)

jezus2Geschreven in 2013 en nog steeds actueel... Wie heeft ons alle nonsens  wijsgemaakt?

 

GESCHREVEN IN 2013. HOE ACTUEEL IN OP DE VOORAVOND VAN 2023?

 

Waarom slikken we sprookjes voor zoete koek? Laatst reed ik op een avond ergens heen. Ik was verbaasd. Oh, whow, al die fonkelende kerstbomen Ik loop achter. O ja, kerstmis komt er aan. De tijd vliegt door mijn vingers. Ik ben er niet zo mee bezig. Waar ik wel mee bezig ben is Jezus, en dan wel elke dag. Binnenkort vieren we zijn bestaan. We rennen ons een slag in de rondte om aan alle gedicteerde verwachtingen te voldoen. Wat eten we? Wat doe ik aan? Wie zal ik uitnodigen?

Hallo! Zijn we wakker?  Doorzie je het spel, de onzin, de massahypnose? De eerste leugen is dat Jezus niet eens op 25 december is geboren. Wat is dan wel waar? Waar gaat de komst van Jezus over? Wat kwam hij hier doen? Hier een ander verhaal. Dat de Geest van Kerstmis in je hart moge neerdalen.

Het Urantia Boek
Ik zwaai nooit met de Bijbel, maar lees wel veel andere boeken. Het meest geloofwaardige dat ik tot nu toe over Jezus heb gelezen, staat in het Urantia Boek. We weten dat de tekst rondom 1942 is opgetekend, de auteur is echter een groot mysterie. Weer een dik blauw boek, deze keer met 2000 pagina’s. Je begrijpt dat ik niet alles kan samenvatten. Ik kan wel de sluier een tipje oplichten, dit in combinatie met een ander favoriet boek: ‘Een Cursus in Wonderen.’ Hier is Jezus zelf aan het woord. ‘Wij zijn een weerspiegeling van Gods liefde. Er is geen schuld in God, dus ook niet in jou. Vergeving is de sleutel om jezelf en de wereld te verlossen. Wij zijn niet gekomen om te oordelen, maar om te ontwaken. Jouw ware identiteit is in Christus. Jij BENT Christus’.

He was on a Mission
In de Bijbel staat veel over wat Jezus wel en niet gezegd zou hebben. Inmiddels weten we dat deze tekst door de eeuwen heen, door de gevestigde orde, is geredigeerd. Laten we het begin zoeken. Waar kwam Jezus vandaan? Niet iedereen heeft zin en tijd om zich in dikke boeken te verdiepen. Ik vind het leuk. Het inspireert mij, misschien jou ook wel als ik je een glimp laat zien. Misschien begrijp je het niet allemaal. Troost je, ik denk ook nog steeds over na.

Wat is leugen, wat is waarheid? Het is eerste dat je moet weten is dat Jezus niet aan het kruis is gestorven omdat wij ‘slecht’ zijn. He was on a mission.’ Jezus is gekomen om God aan ons te openbaren. Dat klinkt misschien zoetsappig, alsof ik op een zeepkist sta om zieltjes te winnen. Mij maakt het eerlijk gezegd niets uit wat je met deze informatie doet. Ik moet het gewoon vertellen. Na alles wat ik gelezen en gehoord heb is dit voor mij het meest aannemelijk. Jij mag natuurlijk je eigen mening vormen. Welk verhaal van Jezus wil je geloven?

Listen, this is a very old and new story…

Zonen van God
In het universum bevinden zich ‘Opklimmende en Afdalende Zonen’ van God. De Goddelijke natuur evolueert voortdurend in eeuwig universeel broederschap. Waarheid en Goedheid zijn het dienstbetoon aan de Allerhoogste die zich wil uitdrukken in ieders persoonlijkheid. Het universum is zo enorm met tig hiërarchieën, Engelen, Verrezen Meesters, Zonen, en ontelbare werelden, stelsels en constellaties. Jezus was een van de vele Michael Zonen.

Michael Zonen
Michael Zonen scheppen en organiseren hun eigen universum. Voordat ze echter de volledige soevereiniteit tot hun beschikking hebben, moeten ze hun opleiding voltooien met zeven zelfschenkingen. De bedoeling van deze incarnaties is dat zij ‘meevoelende, rechtvaardige, en begripvolle regeerders worden en zich het gezichtspunt van hun schepselen eigen maken’. Michael koos voor zijn laatste zelfschenking Urantia, ofwel de Aarde. Je kun dit vergelijken met een directeur die onderaan de werkvloer begint en wc’s gaat poetsen, om zo het bedrijf en de mensen te leren kennen. De aarde is in dit verhaal de latrine. Ver weg van het lichtcentrum en in quarantaine geplaatst vanwege rebellie tegen God, werd deze planeet min of meer als opgegeven beschouwd.

De vele namen van Jezus
Urantia behoort tot een van de vele stelsels van het plaatselijke universum Nebadon en wordt geregeerd door Jezus. Hij heeft vele namen: Michael van Nebadon, Jeshua Ben Jozef, Jezus van Nazareth, Jezus Christus, Christus Michael.
Engel Michael, betekent overigens: Engel van Michael.

Zeven Zelfschenkingen
Michael van Nebadon is de 611.121 ste schenking van de Eeuwige Zoon. Hij begon 400 miljard jaren geleden aan de organisatie van zijn plaatselijke universum. Rond de tijd dat de aarde vorm kreeg, zo’n miljard jaar geleden, maakte Michael zich op voor het eerste avontuur in het schenken van zichzelf. Deze zeven zelfschenkingen vonden plaats met een tussenpozen van ongeveer 150 miljoen jaar, met als laatste Urantia, onze aarde, zo’n 2000 jaar geleden.

Dit zijn getallen waar het je van duizelt en die aangeven hoe groots dit alles is. De eerste zes zelfschenkingen zal ik overslaan, het volstaat om te weten dat Jezus dit met goed gevolg heeft volbracht en dat dit niet in een sterfelijk lichaam gebeurde. Er werd lang uitgekeken naar de finale zelfschenking. Het was een aangrijpend bericht voor het hele universum toen bekend werd dat Jezus van plan was als een hulpeloze zuigeling op onze ‘outcast’ planeet te incarneren. Het werd als een hachelijke onderneming gezien waarmee hij zijn positie en autoriteit op spel zette. Mocht hij echter slagen dan zou hij voor eeuwig bekroond worden met het allerhoogste gezag van het universum Nebadon. Alle ogen in de kosmos waren opeens gericht op kwatta: ‘Planet Earth’.

Geslaagde missie
Jeshua Ben Jozef, de Joodse baby, (zoon van Jozef) werd geboren zoals alle ander baby’s voor en na hem, behalve dat deze baby de incarnatie was van Michael van Nebadon. Een goddelijke Zoon van het Paradijs en Schepper van het plaatselijke universum. Zijn komst werd aangekondigd aan zekere wijze mannen, aan Maria, en ook aan Elisabeth, de moeder van Johannes. De menselijke ouders van Jezus waren gewone mensen van hun tijd en Jezus werd grootgebracht op een manier die toen gebruikelijk was.

Zoals we nu weten is Jezus voor zijn missie geslaagd en werd hij na deze laatste schenking door de Universele Vader erkend als de vaste bestuurder van het plaatselijke universum. Jezus is nog steeds onze Planetaire Vorst. Het is waar dat Jezus beloofd heeft eens te terug te keren. De vraag is alleen wanneer.

Hulpeloze baby
Michael is als Schepper geboren, opgeleid als bestuurder en getraind om leiding te geven, maar hij moest wel nog ervaring opdoen. Aldus is onze kleine wereld door heel Nebadon bekend geworden als de arena waar Michael zijn opleiding voltooide. Toen tijd en plaats vast stond hield Michael de gebruikelijke bespreking, (die aan elke zelfschenking vooraf ging), met Gabriel.

Goed om te weten is dat Michael vrijwillig koos om in het sterfelijk vlees op een wanordelijke verstoorde planeet zijn beproeving te ondergaan. Niet als volwassene, maar als baby. Het doel was zich ‘geheel te onderwerpen aan de Wil van de Vader in ononderbroken gemeenschap’. Het ging dus om liefde. Wat er ook zou gebeuren, welk drama er zich ook zou afspelen: Jezus zou alles liefhebben en vergeven. Dat was de test.

Al die flauwekul dat hij voor onze zonden is gestorven kunnen we daarmee naar de prullenbak verwijzen. Jezus hield en houdt van ons. Onze planeet met zijn problemen, zou misschien wel eeuwen in duisternis gehuld zijn gebleven ware het niet dat Jezus de ‘gevallen kinderen van het licht’ wilde helpen.

Principekwestie
Voor zijn vertrek werden een paar mandaten gesteld. De algehele verantwoordelijkheid van Nebadon werd overgedragen aan een vrijwillig gezag, zodat Jezus zich alleen om zijn zelfschenking hoefde te bekommeren. Er werd bevolen dat elke mogelijke opstand automatisch het zaad van haar eigen vernietiging in zich zou dragen. Als geïncarneerde sterveling zou Jezus zonder hemelse gaven zijn, maar het stond hem vrij om er elk ogenblik opnieuw over te beschikken. Iets waar Jezus niet of nauwelijks gebruik van heeft gemaakt. Tijdens zijn leven nam hij niet eens zijn toevlucht tot wonderen, hoewel het een fluitje van een cent zou zijn geweest. Veel wonderen die hem zijn toebedacht zijn verkeerd uitgelegd. Het was juist een principekwestie om dat niet te doen.

Normaal kind’
Voor zijn vertrek werd Jezus ingelicht over de beperkingen van zijn missie. Hij zou opgroeien als een ‘normaal’ kind, zijn leven leidend onderworpen aan ‘de Wil van de Vader’. Hij zou zijn verblijf beëindigen om op te varen tot de Vader en om de allerhoogste soevereiniteit over zijn universum te ontvangen. Jezus kreeg ook als opdracht om een einde te maken aan de ‘Lucifer rebellie’. Het goede nieuws is dat hij hiervoor slaagde. Volgens het Urantia Boek kon Lucifer lang zijn gang gaan, maar nu is hij veilig opgeborgen en wacht (nog steeds) op de berechting van zijn zaken door het Allerhoogste Gezag. Hij is hier dus al tweeduizend jaar niet meer.

De komst van Jezus bracht een enorme verandering op onze planeet, die we nog steeds niet kunnen bevatten. Jezus werd ook opgedragen om ‘de smart en nalatigheid van het verraad’ goed te maken. Vervolgens werd hem gevraagd om de ‘slapende sterfelijke’ te wekken. Zoals ik het begrijp zijn wij dat. Het ontwaken is dus al 2000 jaar geleden ingezet. Toen werd ons een grote dispensatie geschonken en werd de Geest van Waarheid over ons uit gestort.
Wat die waarheid dan? De waarheid is dat wij allemaal kinderen, zonen, van God zijn. Of zoals ‘Een Cursus in Wonderen’ zegt:
‘Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, voor immer geliefd.’  

Ook wij zijn de brengers van verlossing. De wereld wordt door onze vergeving verlost. Wij zijn heilige boodschappers van God. Door vergeving zal de Hemelpoort opengaan. Jezus zei ik: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven’. Hij kwam ons vertellen dat er van ons gehouden werd, alleen zijn wij wat traag van begrip. Nog steeds dringt het niet ten volle tot ons door.

Je kunt niet falen
Jezus had niets anders dan God. Dat is het meteen het enige verschil met ons, wij die nog andere belangen dienen. Als jij wilt wat God Wil kun je nooit falen. God wil niets anders dan dat jij gelukkig bent. De herinnering van God hangt af van vergeving. Wat we vergeven wordt een deel van ons, zoals wij onszelf zien. ‘Wat jij Bent wordt niet beïnvloedt door je gedachten. Maar wat jij ziet is wel het directe resultaat daarvan’, zegt de Cursus. Wil je gelukkig zijn dan zit er maar één ding op: je wenden tot God. Ofwel: ‘Keer U om’. Dat is de lering van Jezus.

Inspiratie
Jezus werd gevraagd de duistere toestand van de mensen te verlichten. ‘Genees hun zielen en bevrijd hun bewustzijn van eeuwenoude angsten’. Jezus werd verteld om geen ‘voorbeeld leven’ te leiden, maar om ons te inspireren. Wij hoeven dus niet, net zoals hij, aan het kruis te sterven. Hij deed dat al voor ons. We kunnen hem vragen onze hand vast te houden. We kunnen hem uitnodigen bij ons te zijn. Hij zal ons horen. Ik heb dat al zo vaak meegemaakt. Als ik oprecht, vanuit mijn hart een verzoek tot hem richt, dan kan ik zijn aanwezigheid voelen. Soms moet ik er gewoon van huilen.

Geestelijke vernieuwing
Er waren nog wat praktische puntjes die Jezus in acht diende te nemen, voordat hij aan de hachelijke onderneming van zijn zelfschenking op aarde begon. Politiek was niet aan de orde. Het doel was geestelijke vernieuwing. Jezus mocht ook niet ingrijpen in de normale orde van de evolutie. Daarnaast was het niet de bedoeling dat hij een georganiseerde cultus zou nalaten. Iets dat door toedoen van apostel Petrus later wel is gebeurd. Petrus stichtte de Katholieke Kerk. Dat was echter niet de opzet van Jezus. Het volgende waar Jezus rekening mee moest houden was dat hij geen geschriften mocht achterlaten. De enige keer dat Jezus iets opschreef was in het zand.

Jezus werd geacht een normaal sociaal leven te leiden van iemand van het mannelijk geslacht. Hij mocht geen menselijke nakomelingen verwekken. Het verhaal dat Jezus een dochter met Maria Magdalena, ‘Sarah’ had, klopt dus niet. Een aantal jaren geleden was Maria Magdalena een hype. Opeens verschenen er veel boeken, waarvan ik de nodige heb gelezen. Ik heb zelfs ‘Saint Marie de la Mere’ bezocht’, waar Maria Magdalena geacht werd zwanger aan land te zijn gegaan. Nu zet ik hier grote vraagtekens bij. Het kan best dat Maria Magdalena naar Frankrijk is uitgeweken, maar of ze zwanger was betwijfel ik ten zeerste.

De Innerlijke Mentor
Jezus werd als jong kind toevertrouwd aan de leiding van de Innerlijke Richter. Dit is niet de Heilige Geest, het verschil is mij nog niet duidelijk. Door te incarneren in een menselijke gedaante werd Jezus niet in toenemende mate God. Jezus was God en Mens, het was eenheid. Het maken van Twee naar Een. Dat is ook trouwens waar: ‘Een Cursus in Wonderen’ over gaat. Het opheffen van alle waanzinnige ideeën over afgescheidenheid.

De komst van Jezus
Rond de tijd dat Jezus geboren werd onderging de aarde een opleving in geestelijk denken. Hij kwam dus niet in decadentie of verval terecht. De joden maakten er weliswaar de dienst uit, maar er heerste toentertijd redelijke welvaart. De joden waren traditioneel en zeer gehecht aan regels en rituelen. Ze vereerden de letter van wet en verloren de liefde uit het oog. Ze koesterden een vorm van eigendunk en een misplaatste trots, alsof zij meer toegang hadden tot God dan het gepeupel. Jezus was het daar niet mee eens. Toen hij de tollenaars de tempel uitjoeg, werd hij niet overmand door woede of emoties. Het was een noodzakelijk statement, waarmee hij het zaad zaaide voor wat later diende te gebeuren.

God houdt nu al van jou
Jezus was niet de Messias van het Joodse volk. Hij is voor alle rassen en voor alle volkeren gekomen. Hij kwam ons vertellen dat iedereen, zonder bevoogding van buitenaf, zonder allerlei truckjes, een lijntje met God heeft. Ieder mens kan een ‘Gesprekje met zijn Vader’ hebben. Gewoon alsof je praat tegen wie dat ook waar jij je op gemak bij voelt. Jezus maakte korte metten met het idee van offeren. Je hoeft niet je best te doen. Je hoeft je niet aan allerlei regels te houden, je hoeft niets te offeren. GOD HOUDT AL VAN JOU! Het onderricht van Jezus was verdraagzaamheid en vriendelijkheid. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Deze gulden regel, zo eenvoudig en toch effectief, is misschien wel de basis van zijn leer. ‘Sla elkaar de koppen niet in!’


Het Urantia Boek gaat tot in detail in op de tijd voor en tijdens de zelfschenking van Michael. De hele politieke, economische, religieuze en universele situatie wordt tot in de puntjes uitgelegd. Niet alles is gemakkelijk te bevatten, maar als je er eenmaal in zit, leest het als een triller, een misdaadroman. Het Licht zegeviert natuurlijk altijd, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. We hebben een vrije wil en kunnen menen dat we het beter weten dan God (rebellie).

Jezus had zijn missie al volbracht bij de doop met Johannes. Het wrede einde was niet God’s Wil, maar Jezus wilde alles zijn natuurlijk beloop laten. Niet bepaald liefhebbend als wij mensen zijn, eindigde hij aan het kruis.

Heeft Jezus geleden of niet?
In ‘Een Cursus in Wonderen’ staat dat de zondeloze denkgeest niet kan lijden. Jezus is het voorbeeld van zondeloosheid. Hij zag geen schuld. Ooit sprak ik Gary Renard (auteur van de bestseller: ‘De verdwijning van het Universum’). Hij vertelde dat het lijden van Jezus aan het kruis de grootste mythe is. Jezus was zonder zonde. Het is onmogelijk dat hij heeft geleden. Het Urantia boek zegt echter dat het Jezus’ keuze was om het mens-zijn ten volle te ervaren. Hij had niet hoeven te lijden, maar hij weigerde om water bij de wijn te doen.

De geboorte van Jezus
Beide beweringen zijn waar. Jezus had zich er gemakkelijk van kunnen afmaken, maar hij deed het niet. Na alle zorgvuldige voorbereidingen werd Jezus op 21 augustus, 7 jaar voor onze telling geboren. Hij stamde niet uit het Huis van David. Jozef was een Hebreeër, met vele niet joodse elementen. Maria stamde af van een lange lijn bijzondere vrouwen, zoals Eva en Ruth. Het voorgeslacht was krachtig, maar bestond uit gewone individuen. Maria en Jozef waren de ideale combinatie.

De geest die gelooft
Toen Jezus geboren werd zongen de serafijnen hun lofzang, maar dat was niet te horen voor menselijke oren. Saturnus en Jupiter stonden in het teken van vissen. De Wijzen van Ur arriveerden pas toen het kindje drie weken oud was. De ster van Bethlehem is een mooie legende, maar klopt niet. Wat volgt is het verhaal van Herodes die zich bedreigd voelt en alle kinderen onder de twee jaar laat afslachten. Zestien kleine jongetjes worden vermoord. Jezus ontsnapt en groeit voorspoedig op. Hij begreep de mensen, maar stelde wel veel lastige vragen. Bovenal had hij iedereen met overgave lief.

Het keerpunt is de doop van Jezus door Johannes. Hiermee was de missie voltooid. Alles wat daarna gebeurde was een persoonlijk dienstbetoon om zijn boodschap luister bij te zetten. Jezus openbaarde God aan de mensen, maar schonk ook een openbaring aan God over de mensen. Jezus stond niet op het punt te sterven als een zoenoffer voor zonden. ‘Schuld is’ volgens het Urantia Boek ‘zuiver een zaak van persoonlijke zonde en opzettelijke rebellie tegen de Vader’. Zonde en rebellie hebben niets te maken met het zelfschenkingsplan. Dat is of verkeerd begrepen of door schriftgeleerden bedacht.

Na het volbrengen van zijn missie was het voor Jezus tijd om terug te keren. De redding van ons stervelingen zou even doeltreffend en zeker zijn geweest indien Jezus niet door wrede handen was gestorven. Als Jezus een beetje aardiger was ontvangen, dan had hij zijn lichaam eenvoudig kunnen afleggen, waardoor hij in geen enkel opzicht anders zou zijn geworden. Een ding is zeker, en dat staat telkens op andere manieren in duizenden boeken geschreven: Wij zijn zonen van God. Er is maar één ding nodig om die waarheid tot een feit te maken, dat is onze geest geboren te laten worden in geloof.

Vergeef Jezus
Jezus vraag in ‘Een Cursus in Wonderen’ om hem te vergeven. Hij is Christus, de Zoon van een liefhebbende Vader. Wij zijn Christus, in elk mens is een Goddelijke Vonk. Zolang als wij nog in iemand schuld zien, hebben we Jezus niet vergeven. Wie Christus in zijn medemens vergeeft, zal zich zijn oorsprong herinneren.

God is geen beledigde monarch. Een strenge heerser die er genoegen in schept om zijn onderdanen op misdaden te betrappen en te straffen. Daar moeten we echt vanaf. Dat is ons door de eeuwen aangepraat en die overtuiging zit diep in het collectieve denken. Het hele idee van losprijs en boetedoening is onverenigbaar met het beeld van God, zoals Jezus dat preekte. Dat is geworteld in zelfzucht, terwijl het om dienstbaarheid zou moeten gaan. Onze voornaamste zorg zou niet onze persoonlijke redding moeten zijn, maar het onbaatzuchtig verlangen om lief te hebben. De rest volgt dan vanzelf.

De Wereld van het Kruis
Het hele drama van de kruising wordt in het Urantia Boek tot in de finesses beschreven en heel wat oude geloofsovertuigingen worden rechtgezet. Onze wereld staat in de kosmische annalen bekend als ‘de Wereld van het Kruis’. Ofschoon Jezus de kruisdood niet onderging voor ‘onze schuld’ of als een offer om de toorn van God te stillen, heeft deze dood wel degelijk betekenissen.

Het Urantia Boek: ‘Jezus wenste het volle leven van een sterveling op Urantia te leven. De sterfelijke mens is nooit het eigendom van aartsbedriegers geweest. Jezus is niet gestorven om de mens los te kopen van afvallige heersers en gevallen vorsten. Bij God is nooit zo’n grove onrechtvaardigheid opgekomen als het verdoemen van de ziel vanwege de fouten van zijn voorouders’. Voordat Jezus op aarde leefde was dit het algemene geloof. Jezus bracht echter verlichting. Sindsdien hebben we weer enig benul dat God liefde is.

De allerhoogste toewijding
Het grootste van de dood van Jezus is niet het feit van zijn dood, maar de luisterrijke wijze en de onvergetelijke geest waarin hij zijn dood tegemoet trad. Het kruis staat hier symbool voor de allerhoogste toewijding. Het plaatst alle verhoudingen tussen mens en God op familiebasis. God is de Vader, de mens zijn zoon. De liefde van de Vader is de centrale waarheid. Jezus heeft de mensen zozeer lief dat zijn liefde de respons van liefde in ons hart wekt. Het kruis is de eeuwige triomf van waarheid en werd bezegeld met de woorden: ‘Vergeef hen Vader, want zij weten niet wat zij doen’. Ofwel: ‘Zij weten niet dat zij Goddelijke Zonen zijn’.

Het kruis doet een allerhoogste beroep om het beste uit ons mens-zijn te halen of anders gezegd: om ons zelf te schenken. Als je dan kijkt naar wat Jezus voor ons over heeft gehad, kunnen wij toch nauwelijks klagen om onbenullige irritaties of denkbeeldige grieven. Hoe had Jezus nog duidelijker kunnen zijn om tot ons door te dringen? Of zoals het Urantia Boek zegt: ‘De mens kan maar moeilijk inzien dat in al wat persoonlijkheid en materie heeft, een gereflecteerde schaduw is van een blijvende geestwerkelijkheid. Hoe lang zal het nog duren voordat je de tijd ziet als het bewegend beeld van de eeuwigheid?’.

Alleen de geest kan zich verbinden
Een gereflecteerd beeld is niet de werkelijkheid. ‘Een Cursus in Wonderen’ zegt steeds dat wij dromen. Wat wij zien is niet de werkelijke wereld. Alles wat vorm heeft is een illusie. Het lichaam van Jezus betekent sec gezien niets, de geest des te meer. Lichamen kunnen zich niet verbinden, dat kan alleen de denkgeest. Daarom ook dat Jezus steeds over broederschap en verbondenheid sprak. Geestelijke vreugde kun je niet onder een microscoop leggen. Liefde kun je niet op een weegschaal wegen. De kwaliteit van Godsverering kun je niet taxeren. Het gaat om bereidwilligheid: ‘Het is mijn wil dat Uw Wil geschiedde’. Het gaat om de persoonlijke religieuze ervaring. Jij en God...en niets anders.  

Goddelijke Invasie
Wat ik ondertussen van zowel het ‘Urantia Boek’, alsook ‘Een Cursus in Wonderen’ (en uit eigen ervaring) heb geleerd, is dat het enige dat voldoening geeft het schenken van liefde is. Jezus maakte van de Twee EEN. Beminnen kan een intense transcendente ervaring zijn. Het zijn de heilige momenten die voor jou worden bewaard. Telkens wanneer iemand een morele keuze doet, ervaart hij onmiddellijk een nieuwe goddelijke invasie in zijn ziel. Jezus heeft ons de Geest van Waarheid gebracht. Sinds het volbrengen van zijn missie beschikt elk mens over een ‘Innerlijke Gedachterichter’ die ons aanspoort het juiste te doen. De Innerlijke Richter is de Goddelijke Vonk, terwijl de Heilige Geest ons leiding verschaft en ongedaan maakt wat we maar aan Hem vragen.

God is geen uitvinding
God is Licht en Liefde. Dat bewustzijn zetelt, of sluimert, in ieders ziel. God is geen uitvinding van het idealisme van de mens. Hij is de Bron Zelf. Zonder Hem zouden we niet eens bestaan. Jij hebt jezelf niet gemaakt. God is geen filosofie met opvattingen over goedheid. Hij is persoonlijke liefde. God is geen ethiek, noch een vorm van kunst, maar een geestelijke potentiële realiteit. God is Werkelijk, al het andere is illusie. Dat is de droom waar we uit ontwaken en dat is volop gaande. Alles verloopt volgens Plan.

Houd moed
Anno 2014 is het niet langer ik, maar wij. Het is niet meer de leugen, maar de waarheid. Het is niet meer lelijkheid, maar schoonheid. Je wilt geen duisternis, maar Licht. Ooit zal zoeken zijn eind vinden. Een van de lessen die ‘Een Cursus in Wonderen’ steeds herhaalt is dat jij niet kunt falen als je Gods Wil doet. Jezus vraagt je: ‘Houd moed’. Er is vooruitgang. De Shift is gaande. We keren met z'n allen weer terug naar Liefde. De grootste uitdaging van ons moderne mens is het bereiken van een betere communicatie met de Goddelijke Mentor in ons. Handelen naar je innerlijke weten, trouw zijn aan jezelf. Werkelijk vertrouwen hebben is weten dat jij in God leeft en Hij in jou. 
U bent mijn doel, Vader, U alleen…!      

Waar het om gaat is dat jij volmaakt en zondeloos bent geschapen. God heeft iedereen lief en vraagt maar een ding: ‘Ben zoals ik’. Jezus deed het voor: ‘Kijk, zo doe je dat’. Toch zijn we nog geneigd om onze medemens aan het kruis te nagelen en om oorlogje te spelen.

Wat zou je met kerstmis willen geven? Schenk mildheid, schenk genade, schenk wonderen van liefde. Het is je enige rijkdom die je bezit. Geven is ontvangen, die gedachte zijn we kwijtgeraakt. Kerstmis is voor velen tot een circus veworden dat door de commercie wordt gedicteerd. Beschaving is soms ver zoek. Waar families gezellig samen komen worden vetes uitgevochten. Het kan anders. We kunnen ons de ‘Christmas Spirit’ weer herinneren.

De Christus in jou
Wat ben jij anders dan de Christus in jou? De Christus is je ware Zelf, het is je Identiteit. Dat geldt voor iedereen. We zijn verbonden. Er is maar EEN Christus, EEN Zoon,dat bij JIJ en iedereen. Omarm jezelf, voel je veilig. Eer, zegen, en heilig het licht in alles waar je naar kijkt. Waarom wachten op een betere wereld? Ben de verandering die je wilt zijn. Leren is demonstreren. Je hoeft je hand maar uit te strekken.God is Hier! Waar zou Hij anders moeten zijn?

Jij leeft en beweegt in volmaakte Heiligheid. Dat is waarheid. Als jij de wereld zegent, zegen jij jezelf en doe je iedereen een plezier. Als jij wonderen van liefde schenkt, komt er geen eind aan alle vreugde die je gaat ervaren. Je hoeft geen moment langer te wachten om voor eeuwig in vrede te zijn. Een mooier cadeau kun je in deze dagen niet geven.

Ik wens iedereen een lichtfeest toe zoals nog nooit eerder beleefd. 2014 staat voor de deur. Tijd voor de volgende stap op het pad van Ontwaken. De dagenraad gloort, een nieuw bewustzijn opent zich. Vergeving ziet alleen zondeloosheid en oordeelt niet. Als we dit zouden toepassen halen wij de hemel naar beneden. Jij bent een boodschapper van God , jou is alles gegeven. 

Hartverwarmende feestdagen en een liefdevol samenzijn gewenst.

Ik hou van jou,

Lilian Ferru

Angelfonds; 'Help ons te Helpen'.

angelfonds

Met kerstmis wilen we weer onze ronde maken voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dankjewel alvast....

In onze directe omgeving zijn mensen die onder de armoedegrens leven. Het Angelfonds wil een bijdrage leveren aan momenten van vreugde en verwondering. Wij willen hoop geven door mensen in nood een steuntje in de rug te bieden. elp ons te helpen!

Wij roepen je op om jouw vleugels om je naasten te slaan en te doneren op rekeningnummer: 49 24 60 078, Spirituele Zaken Limburg te Heerlen, onder vermelding van ‘Angelfonds’.

Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd! 

 Artikel gebaseerd op

cursus urantia


‘Het Urantia Boek’. Het Urantia Boek is gratis en in verschillende talen op internet te lezen.
http://www.urantia.nl

‘Een Cursus in Wonderen’, Nederland

www.miraclesincontact.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top