De natuur en haar verbondenheid met de menselijke ziel

bloemen13Mooi betoog van Mieke Mosmuller

 

 

De mens is bezig zich terug te trekken uit de natuur en de natuur te zien als een objectief 'iets' dat buiten de mens staat. Maar de natuur en de aarde heeft de mens nodig, net zoals de mens de natuur en de aarde nodig heeft. Zonder de natuur is het mensenleven onmogelijk, zonder voeding, zuurstof en de natuurpracht. Zonder de mens heeft de natuur en de aarde slechts vorstig en leeg leven, dan zou die natuur de macht verliezen om zich te openbaren, zich opnieuw te scheppen. De wisselwerking wordt ernstig verstoord door ons gebrek aan interesse, liefde, voor dat waar wij in leven. Het zou ons als mens veel helpen met bezieling de natuur bewust te worden, zoals het verloop ervan in de seizoenen.

 

 

 

 

 

 

Top