De Kabbala, om ons innerlijke licht te versterken

de20kosmische20schoolDe Kabbala wordt steeds populairder. Wat tot voor een kort een ontoegankelijke leer was, is tegenwoordig dé manier om esoterische kennis te vergaren. De belangstelling voor de Kabbala groeit wereldwijd in een snel tempo. Sinds Madonna haar naam in Esther veranderde en royaal de ‘bijbelse’ Zohar uitdeelt, raken steeds meer mensen geïnteresseerd in deze lange traditie van eeuwenoude mystiek. Ondertussen lopen heel wat Celebs met het rode kabbalatouwtje rond. Paris Hilton, Ashton Kutcher, Britney Spears en Edgar Davids zijn overtuigd kabbalisten.

 

Mensen die tot voor kort geen enkel idee hadden over wat de Kabbala inhoudt, beseffen nu dat het niet om een abstracte leer gaat, maar om een manier om boven jezelf uit te stijgen. In de Kabbala gaat het niet om afstand van de wereld te nemen, maar om geestelijke groei en inzicht verwerven. Wie ben ik en waar leef ik voor? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe? Waarom ben ik in deze wereld en wat is mijn missie? Het bestuderen van de Kabbala leidt naar een hoger bewustzijn en leert ons een praktische manier om de bron van ons bestaan te begrijpen. De Kabbala geeft inzicht in de geheimen van de schepping, de bestemming van de ziel, engelen en demonen, en verwijst naar dromen, getallenleer, astrologie en de tarot. De Kabbala is gebaseerd op de Tora en de Zohar. Deze werken zijn in de Heilige Taal Gods, het Hebreeuws en Arameens, geschreven en vormen de sleutel tot de diepste geheimen van de Schepper en de Schepping. De oorsprong van de Kabbala is onbekend, maar is in de middeleeuwen door Joodse en Arabische Schriftgeleerden in het westen geïntroduceerd. In vroegere tijden was de Zohar niet te lezen, haar diepe geheimen waren alleen toegankelijk voor ingewijden. Het is net als met de Bijbel zelf, ook dat is een mystieke kabbalistische tekst. Vandaag de dag is de Kabbala een levend systeem dat binnen ieders handbereik ligt om het innerlijk licht te versterken.

 

Kabbalist Joris de Brant geeft geregeld themadagen in het Spiritueel Cafe Heerlen. Hij weet op voortreffelijke wijze de verborgen kennis van de Kabbala inzichtelijk te maken. Zoals altijd wordt zijn verhaal ondersteund door bijzondere tekeningen via de overheadprojector. Een samenvatting en kennismaking met de Kabbala volgens Joris de Brant, met Jezus als centraal thema.  

 

Het Goddelijke representeren

Als inleiding vertelt Joris dat ieder mens de taak krijgt om het Goddelijke te vertegenwoordigen en te representeren op de plaats waar hij nu is. Hoe beter hij deze taak uitvoert, hoe meer hij in de Goddelijke wereld terecht komt. We zijn hier om de Goddelijke kwaliteiten te leren kennen en de materiele wereld te vergoddelijken. Het bewustzijn daalt af om dat te doen wat hij moet doen en dat is de Goddelijke kwaliteiten leren gebruiken. Veel mensen weten niet wat ze hier komen doen, en dat is de reden waarom angsten en fobieën ontstaan. Volgens de Kabbala komen de verleidingen, die ons van het Goddelijke afhouden, van het ego en de materiele wereld. Geld, aanzien, macht, carrière en het intellect, zijn enkele voorbeelden die ons van onze eigenlijke taak kunnen afhouden. Leven vanuit het ego belemmert ons om onze lessen te leren. “De materiële wereld is niet slecht,” zegt Joris, “maar het is niet de bedoeling dat het ons overheerst en dat we er te gehecht aan raken. Gebeurt dat toch, dan delft de ziel het onderspit.”

Het ego is de duivel

De mens wordt symbolisch verleid door de slang en daalt daarmee dieper in de materie. Het Ik staat centraal, waardoor de wereld zwaarder gaat wegen. De mens komt op die manier in de klauwen van de duivel, of met andere woorden: hij leeft het ego uit. In het verlengde hiervan, ziet het verstand enkel wat het gelooft en wil slechts de materiele verlangens invullen. Het is gehypnotiseerd. Zolang het verstand en het ego heersen, leven we in de duisternis en zo belanden we steeds weer op het Rad van Wedergeboorte. Het alternatief is het Rad van Geboorte. Als we het ego onder controle brengen van ons bewustzijn, worden wij opnieuw geboren in de Geest. Deze ommekeer is het Principe van de Verlossing. We sluiten dan aan op het Christusbewustzijn. Ieder mens heeft zijn eigen Christusniveau en is zelf de verlosser of losmaker. De materie is een illusie waar we ons gemakkelijk van los kunnen maken, al weten we vaak niet hoe want we zijn het simpelweg vergeten. De gehechtheid moet echter verbroken worden door het Messiasprincipe in onszelf. Wie vastgebonden is in de materiele wereld, sleept keer op keer alle misère met zich mee en wordt telkens opnieuw geboren op het Rad van Wedergeboorte. Deze mens moet dan door het vagevuur om zijn eigen fouten onder ogen te zien. De dader verandert in slachtoffer om te leren begrijpen wat hij heeft (mis)daan. Bij een volgend leven werken de angsten en spanningen gewoon op het bewuste door. Zo iemand reïncarneert snel, want hij moet loskomen en opstaan uit de doden. Dit wordt ook de Verrijzenis genoemd. Het bewustzijn sterft en wordt geboren in de Geest. Jezus zei: “Hij die niet herboren wordt in de Geest, zal de Hemelen niet binnen gaan”. Dan werkt de wet van oog om oog en tand om tand. De wet van Oorzaak en Gevolg, zo Boven zo Beneden en het Rad van Geboorte en Wedergeboorte.

 

De weg naar het hart

De Christusenergie is van een hoge trilling en is bedoeld om dat wat ons bindt los te maken en weg te nemen. Jezus is de drager van de kosmische Messias. Hij komt van het zuivere lotusveld, zijn ziel is zuiver en maagdelijk. Wie zijn stappen herdenkt, zoals met Kerstmis en Pasen, bouwt steeds een beetje karma af en overwint de weerstand om tot het Goddelijke te komen. Het verhaal van de Exodus heeft dezelfde symboliek. Het is het binnenkomen in het Beloofde Land, het binnenkomen in het hartchakra. De Exodus symboliseert de reis van het hartchakra naar het keelchakra. Het Koninkrijk der Hemelen ligt in het hartchakra. Wie vanuit het hart leeft, ontvangt de Genade van het Goddelijk indalen. Omdat er karma wordt afgewerkt en fouten worden gecorrigeerd, kan dit een onplezierige ervaring zijn. Om door het gebied tussen hart en keel te gaan moeten wij de ’karmische wolk’, doorbreken. Al onze emotionele en fysieke ballast wordt geactiveerd, maar het is juist onze Goddelijke kern die ons dan bijstaat en helpt.

 

Doornroosje

Bij de geboorte van Jezus is het Christusbewustzijn gemanifesteerd. De geboorte van het Christusbewustzijn vindt bij iedereen plaats op een maagdelijk plekje van het ego, het tweede chakra. Bij iedereen is het Christusbewustzijn al geboren, maar het krijgt vaak geen kans om zich te manifesteren door de bemoeienissen van het ego. Het is een kwestie van ontwaken uit de droom die het leven heet. Dit wordt bijvoorbeeld ook door het sprookje van Doornroosje gesymboliseerd. Zij ligt te slapen en is afgesloten van de Kosmische Wereld. Alles is overwoekerd. De prins staat voor het Christusprincipe, het Hoge Zelf, dat op zoek gaat naar het lage zelf om bevrijd te worden. Het pad van het bewustzijn van het ego naar het hart, heeft Jezus ons duidelijk laten zien. Iedereen kan het hemelsniveau bereiken. Ooit komt er voor iedereen de Verlossing, maar het Christusbewustzijn krijgt pas kracht en kan pas groeien als er naar gehandeld wordt. Dan gaan de positieve eigenschappen zich ontwikkelen en sterven de tekorten af. Het advies van Joris is dan ook: “Als je iets wil zijn, moet je doen alsof je het al bent.”

 
 

 

Met: voor meer fragementen: www.spiritueelcafetv.com

www.spiritueelcafeheerlen.com

Top