Zelfgenezing

helende handenEén van de grondprincipes van de holistische gezondheidswijze is, dat we onze fysieke gezondheid niet kunnen scheiden van onze emotionele, mentale, geestelijke zijnstoestanden. Alle zijnsvlakken zijn onderling verbonden, want besef dat je een drieledig energiewezen bent dat uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam bestaat.

 

Een fysieke kwaal in het lichaam weerspiegelt dan ook altijd een conflict, een spanning, een bezorgdheid, of een disharmonie op andere zijnsvlakken.  Wanneer we dus een kwaal hebben, is dit voor ons onvermijdelijk een aanduiding om onze emotionele en intuïtieve gevoelens – onze gedachten en herinneringen; onze overtuigingen of standpunten – eens grondig te onderzoeken. Te kijken wat we er zelf aan kunnen doen om het natuurlijk evenwicht en harmonie in ons bestaan te herstellen.

2.0 Het chakrasysteem Het zijn centra van vitale levenskracht’

Chakra’s zijn onderdelen van een bio-psychisch energiesysteem! Het chakra-systeem is in wezen een bewustzijnsmodel, waarin de levensenergieën worden waargenomen, geassimileerd en worden overgedragen.   Bewustzijn is energie in de vorm van herinneringen en gedachten aan opgedane (levens)ervaringen die in alle lichaamscellen [de geest] zijn opgeslagen, zowel van het heden als vorige levens! Informatie van het heden als het verre, vorige verleden liggen soms diep verscholen in het onderbewuste! Soms moeilijk ‘grijpbaar’ en te bevatten, maar ze zijn wel degelijk aanwezig! De smeltkroes van gedachten, herinneringen en levenservaringen – wat leidt tot onze overtuigingen – bepalen uiteindelijk ons gedrag en geven op die manier een directe- of indirecte sturing aan ons levenspad! Op die manier creëer je bewust of onbewust in ieder leven een uniek, persoonlijke energiesysteem! Wat uiteindelijk resulteert in een goed, minder goed of een slecht functionerend chakra- en aurasysteem.

Als dus alle chakra’s of bewustzijnsniveaus geopend en onderling sterk met elkaar verbonden zijn – vrij kunnen stromen -, dan hebben we een brug geslagen tussen ziel, bewustzijn (de geest) en lichaam, en dán begrijpen we dat wijzelf die brug zijn. We zijn dan een drie-eenheid geworden; ziel, geest en lichaam werken als een eenheid samen in het scheppingsproces. Het chakra-systeem is dan niet meer een passief systeem, maar een zichzelf scheppend proces geworden!

3.0 Wat is een aura? ‘De nieuwste inzichten’

Als we nu het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat vele bekende aspecten ervan – zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten – te meten zijn in een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en bovendien voorzien ze ons van een ‘voertuig’ van ons psychosomatisch functioneren. M.a.w. dit energieveld staat in nauw verband met onze gezondheid. Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, (zwarte of donkere) vlek of kleurverandering. De aura of het menselijke energieveld is dus te beschouwen als een weerspiegeling van zijn of haar (psychische) gedachten en (fysieke) gevoelens.

Ons geloofssysteem is de essentie van onze persoonlijkheid en bepaalt de manier waarop onze chakra’s werken! De wijze waarop ons chakra-systeem functioneert en vanuit ons bewustzijn (denkproces = overtuigingen) geactiveerd wordt, bepaalt in grote mate de wijze waarop wij zelf onze wereld scheppen! Omdat de manier waarop het gebeurt, bepaalt hoe je overleeft, jezelf voelt, bemint en liefhebt, communiceert, begrijpt, waarneemt, vertrouwt en schept. Het uiteindelijke fysieke doel van dit unieke chakra-aura energiesysteem is dan ook om onbelemmerd (vrij van angsten, onzuivere emoties, etc.) vrije energiestromingen te creëren die in alle vier windrichtingen energieën kunnen uitzenden én ontvangen. Hierdoor ben je in staat om vrij en onbelemmerd met de buitenwereld en met je innerlijk of hogere Zelf  te communiceren.

4.0  Wat zijn de nieuwste kenmerken van een aura? ‘Het nieuw menselijk energieveld’

Op grond van observaties hebben onderzoekers in de 60-70’er jaren theoretische modellen ontworpen die de aura in verschillende lagen of niveaus verdelen. Deze opeenvolgende niveaus of lagen (ook wel schillen genoemd), die elkaar doordringen en omgeven, worden ook wel ‘(energie)-lichamen‘ genoemd. Elk volgend ‘lichaam of schil’ is samengesteld uit weer fijnere substanties en hogere vibraties dan het lichaam dat het omgeeft én doordringt.

Heden ten dage is deze kennis van de energielagen of de energielichamen met verschillende ‘dichtheden’ niet meer up-to-date, omdat het menselijke energieveld te beschouwen is als een deel van een veel groter universeel Energieveld. Anders gezegd: het menselijk energieveld of aura is niet opgebouwd uit wezenlijke, ‘gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen’ energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke ‘uitstraling en dichtheid’ of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of energielichaam dat deel uitmaakt van het oneindig universum waar géén grenzen zichtbaar en nodig zijn. Ook wij zijn dus permanent verbonden met dat onnoemelijk Universele Energieveld, van waaruit wij onze ‘Levenskracht of Levensenergie’ (mogen) putten of ontvangen. Wij zijn een ‘wezenlijk deel’ van dit Oneindige Energieveld. Simpel gezegd: ‘Zo Boven, zo Beneden’.

In deze nieuwe tijd heeft dus zich een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld om de mens ‘ontwikkelt’, dat permanent gevoed wordt met de Kernenergie, de Kosmische Levensenergie, de Energie van God ofwel dit energieveld is verbonden met een oneindig Universele Rasterstructuur.

5.0  Het versterken van je energieveld is spirituele revolutie

‘Het uitzuiveren van emoties’

Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken is reeds bewezen, dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze geestelijke en emotionele toestand én onze gezondheid. Ook heeft men aangetoond, dat onze emoties onze DNA programmeren en de samenhang van ons immuunsysteem sterk beïnvloeden. Emoties  als woede, schuldgevoelens, bezorgdheid, angst, depressiviteit en ongeduld zijn toxisch – ze hebben een nadelige invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het hormoonstelsel. Ook is uit de onderzoeken gebleken, dat personen die niet in staat zijn om uitdrukking te geven aan hun boosheid en ‘hun hart te luchten’ het grootste gezondheidsrisico lopen. Als vanwege onopgeloste emoties delen van het lichaam ‘bevroren’ zijn, kan het lichaam niet op het optimale niveau functioneren! Dan ontstaat er de situatie dat delen van het lichaam ‘dode zones’ worden waar géén boodschappen  (= energie, gedachten en herinneringen) meer kunnen worden ontvangen.

De mens bestaat uit licht en energie. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het ‘verlengde van ons bewustzijn’, maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat. Anders gezegd: je emoties – je energiegeschiedenis  – zijn leesbaar en voelbaar in je aura-veld. Het subtiele emotionele energielichaam (de ziel) is een energieveld, dat ons fysiek lichaam omgeeft en doordringt en onze gevoelsaard is er een attribuut van. Door nu te leren hoe we energie door ons fysieke en ‘emotionele energielichaam’ – het elektromagnetisch energieveld of lichtlichaam – kunnen bewegen, wordt het gemakkelijker om ons op een harmonieuze manier te ontwikkelen. Vandaar, dat het van wezenlijk belang is onze gevoelsaard te cultiveren. Leer spreken en denken vanuit het zuivere gevoelsleven, want het zuivere gevoel (emotie) is de taal van de ziel die tot je spreekt.

6.0 Ziel en geest.

De ziel communiceert met de geest via het gevoel. Het gevoel en de zuivere emotie(s) is de taal van de ziel! We zeggen wel, dat de ziel spreekt tot je via het hart en dat het hart de verbinding(s)(brug) is tussen de ziel en de geest. In de ziel zit je intuïtie! Je intuitie zit niet in je hersenen; niet in de geest of het verstand! Je geest is niet het zesde zintuig. De intuitie is te beschouwen als het ‘gehoor van de ziel’. De ziel is dan ook het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven ‘op te pikken’, om die energieën te ‘voelen’, om de golven in het (energie)veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren. Op die manier communiceert de ziel via het chakra- en aurasysteem met de buitenwereld; met de medemens! De wijze waarop de ziel met het bewustzijn (de geest) communiceert, is in het aura-veld en het chakra-systeem ook zichtbaar als lichtflitsen, oplichtende energieknooppunten in het aura-veld. Maar realiseer je, dat de geest (het bewustzijn) in grote mate het effect van deze interne communicatie bepaalt.

Ziel schept het idee of concept (‘ik kan mezelf genezen’), de geest met haar overtuigingssysteem accepteert het idee in volle overgave of verwerpt het idee en geeft er een eigen draai aan! Met als gevolg, dat vaak de onderliggende angsten en onzuivere emoties de bovenhand hebben in het scheppingsproces; het genezingsproces. Je luistert dan naar de geest (het verstand, niet de breinmassa) in plaats van je hart; je zuivere ingevingen, je zuivere gevoelens, je intuïtie………… je ziel! Op die manier blijf je de ‘oude’ levensomstandigheden aan het herscheppen. Misschien wel duizenden keren zonder dat je dit zelf beseft. Je verandert niets wezenlijks aan je ‘oude’ gezondheidssituatie; aan je ‘oude’ energiegeschiedenis!!

Als we zuivere gevoelens (afkomstig van de ziel, niet de geest) hebben en die uitspreken, dan ontstaat er een intercellulaire resonantie die de samenhang vergroot. Dit heeft een positief effect op ons DNA, dat sterker wordt en preciezer gecodeerd kan worden, zoals door het Institute of HearthMath is aangetoond. Het versterken van het menselijke energieveld in de eerste plaats en het chakra-systeem betekent dan, dat we naar een grotere mate van evenwicht toe groeien. Dat we als het ware de elektromagnetische energie die in ons energieveld onevenwicht is verdeeld opnieuw moeten gaan ordenen; herschikken! Maar helaas, de meeste mensen ervaren een negatieve reactie zodra we labels beginnen te geven aan onze gevoelens. Dit zorgt er heel vaak voor dat we ons afsluiten (het vernieuwende idee of  het veranderend concept van de ziel wordt niet geaccepteerd door de geest) en dat we hierdoor onze vooruitgang blokkeren wanneer we een emotionele gebeurtenis doormaken. Dit is anti-evolutionair; er stroomt géén energie naar het deel van het lichaam waar de emotie is ‘vastgezet’. Uiteindelijk zal er in dat deel van het fysieke lichaam een probleem ontstaan. Maar helaas, emoties kunnen we niet operatief verwijderen. Aangezien een emotie energie-in-beweging is, dienen we een energiekwestie of –onbalans met (nog) meer energie onder handen te nemen, met de intentie het in evenwicht te brengen. Dus ‘vuur met vuur’ bestrijden door gericht energie te sturen naar de plek des ‘onheils’. Massages, heilzonetherapieën, chelatie (het opladen en schoonmaken van de aura van de patiënt), het ‘schoonmaken’ van de ruggengraat, chakra-knooppunten in alle stroomrichtingen activeren tot spirituele healing en energetische reiniging van lichaam en aura-veld en spirituele genezing zijn daar enkele voorbeelden van.

7.0  Kernboodschap van zelfgenezing

‘Blijf wandelen in het Licht!’…. ‘Mediteer!’……  ‘Bid!’ Mensen zijn emotionele energiewezens en het werken met onze emoties helpt ons om ons af te stemmen op hogere bewustzijnsniveaus en nieuwe evolutionaire pieken te bereiken. We zijn in de kern allemaal volmaakte spirituele wezens. Ieder van ons is een volmaakte uitdrukking van de Universele Zuivere Geest of het God-Bewustzijn dat binnenin ons is; de ziel. Het is daarom ons natuurlijk geboorterecht stralende gezondheid, schoonheid, grenzeloze energie en vreugde door ons hele leven heen te mogen ervaren. De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd. Want realiseer je, dat ons lichaam gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest) is. Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoogste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wensen van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.

De meest elementaire ‘basisregel’ voor het creëren van een goede gezondheid is: stel je – het liefst dagelijks – in verbinding met de Kosmos (de Universele Kosmische levensenergie, de Ziel van God, het Universele Rasternetwerk) zodat het innerlijke of hogere Zelf permanent gevoed wordt met goddelijke Liefde  (de  frequentie-impulsen, ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) die door alle chakra-of bewustzijnsniveaus in alle vier windrichtingen op sublieme wijze verspreid kan worden. Alle chakra’s zullen als bloemenfonteinen hun (levens)energieën in alle denkbare richtingen spuiten. Je bent dan een lichtshow geworden, omdat door middel van de regelmatige frequentie-impulsen alle chakra’s een overeenkomstige, gelijkwaardige trillingsfrequentie uitzenden. De chakra-knooppunten in het fysieke lichaam zijn dan in harmonie met elkaar!

Meesterschap gaat over flexibiliteit, wat betekent dat we emotionele pieken en dalen kunnen beleven, maar ons weer snel stabiliseren en voortdurend naar hogere bewustzijnstoestanden gaan. Dan ‘onderdrukken’ of negeren we ons aura-veld of het emotioneel energielichaam niet, maar stabiliseren we het naar wens. We zullen tijdens het stabilisatieproces van ons uniek energieveld een fysieke overgang doormaken; we zullen een uitbarsting van stralend kosmisch licht in iedere cel in het lichaam activeren die je wezen op een diep niveau zal transformeren. We zullen  ………..   het ‘meester(schap) meester worden’.

 

Top