Nieuwe hoop op behandeling Parkinson

hersensBelgische neurowetenschappers zijn een doorbraak op het spoor in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Onderzoekers dr. Vanessa Moraïs en prof. Bart De Strooper (VIB-KULeuven) hebben aangetoond hoe een defect in een gen (Pink1) leidt tot het ontstaan van deze ziekte. Die kenmerkt zich onder meer door symptomen zoals bevende handen, armen, benen en spierstijfheid.
De wetenschappers hebben het ontstaansproces van deze aandoening in kaart weten te brengen op niveau van de moleculen. Zo hebben ze het bewijs geleverd dat een gebrekkige energieproductie van de lichaamscellen zelf aan de basis kan liggen van de ziekte van Parkinson. Hun onderzoek is deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
“De ziekte van Parkinson is een van de onderzoeksfocussen van ons departement. Het geeft dan ook veel voldoening dat we een moleculair proces hebben ontrafeld dat voor de gebrekkige energieproductie in cellen van Parkinson-patiënten zorgt. Dit sterkt ons in ons geloof dat het herstel van de energieproductie in cellen een mogelijke therapeutische strategie is” verklaart prof. De Strooper in Science.

In detail

Concreet hebben de onderzoekers de werking van de zogeheten mitochondriën onderzocht. Dit zijn de onderdelen van de lichaamscel die de energie produceren die een cel nodig heeft om te functioneren. Bij de ziekte van Parkinson is de werking van deze mitochondriën – en dus de energieproductie in cellen - verstoord. Het precieze mechanisme was tot nog toe niet gekend. Wel hebben wetenschappers de voorbije jaren diverse gendefecten (mutaties) bij Parkinson-patiënten beschreven die leiden tot een verminderde werking van de mitochondriën.
Vanessa Moraïs onderzocht de link tussen het gen Pink1, mitochondriën en Parkinson in fruitvliegjes en muizen met een defect Pink1-gen. Door dit defect vertonen deze proefdiertjes Parkinson-symptomen. De onderzoekster kon aantonen dat de Parkinson symptomen bij proefdiertjes weer verdwenen na de behandeling van de energieproductie in de cellen. Een herstel van die energieproductie zou ook een nieuwe strategie kunnen bieden voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. In stamcellen van patiënten is dat effect alvast aangetoond.
Verder onderzoek bij patiënten met een defect gen, moet nu uitwijzen of deze nieuwe strategie kan leiden tot vermindering of volledige verdwijning van de Parkinson symptomen. Maar vooraleer daarmee gestart kan worden, moeten nog veel aspecten getest worden in het labo.
 
Bron: plusmagazine.knack.be/
Top