Spanje moet Corona-boetes aan burgers terugbetalen

aardbol4Spanje moet Corona-boetes aan burgers terugbetalen

 

 

In een poging de Corona-pandemie in te dammen heeft Spanje in maart vorig jaar een van de strengste Lockdowns in Europa ingevoerd. Het Constitutionele Hof van Spanje heeft nu bepaald dat honderdduizenden burgers schadeloos zullen worden gesteld voor de boetes die zij hebben betaald, meldt RT.de.

Het is ruim anderhalf jaar geleden dat de WHO een coronapandemie uitriep. De verschillende maatregelen die als gevolg hiervan door politici over de hele wereld werden genomen om SARS-CoV-2 in te dammen, volgden het ritme van de respectievelijke “coronagolven” en leidden tot rigide beperkingen in het dagelijks leven. Deze maatregelen staan ​​nu deels in de focus van de justitiële autoriteiten.

In Beieren – waar in maart 2020 uitgebreide reisbeperkingen zijn ingevoerd – heeft een beslissing van het Beierse Verwaltungsgericht onlangs voor ophef gezorgd. De regeling inzake het (niet) verlaten van de eigen huis, zoals vastgelegd in de Beierse Infectiebeschermingsverordening, was in strijd geweest met “het excessiviteitsverbod van hoger recht”. Daarom was de verordening “ondoeltreffend”, oordeelden de administratieve rechters.

Nu heeft ook het Constitutionele Hof in Spanje zich uitgesproken over de overal ingevoerde lockdowns. De Spaanse regering had op 14 maart 2020 de noodtoestand afgekondigd, op basis waarvan zij de strengste maatregelen kon nemen om de eerste “golf” van COVID-19-besmettingen in te dammen.

Volgens het hoogste Spaanse rechtscollege waren de massale beperkingen van de burgerlijke vrijheden op grond van de noodtoestand (in de Spaanse grondwet een “alarmtoestand” genoemd) ongrondwettelijk. Zo mochten Spanjaarden op grond van een landelijk uitgaansverbod hun huis alleen verlaten om naar hun werk te gaan, naar de dokter te gaan, boodschappen te doen of hun hond uit te laten. Volgens het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken werden 1,1 miljoen boetes opgelegd wegens overtreding van deze Coronaregeling. Hoewel niet alle burgers die voor deze overtreding zijn beboet, de boete hebben betaald, beliep het bedrag aan boetes ongeveer 115 miljoen euro.

Zoals het Ministerie van Territoriale Zaken naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank heeft aangekondigd, zal de Spaanse regering honderdduizenden mensen compenseren die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de Lockdown regels. De maatregel komt er nadat het Spaanse Constitutionele Hof in juli had geoordeeld dat de regering haar bevoegdheden had overschreden bij het inperken van de vrijheden als gevolg van de noodverordeningen van maart 2020. Dit werd gemeld door de Britse Independent:

“De avondklok die de regering vorig jaar uit hoofde van de noodtoestand heeft ingesteld, was ongrondwettelijk.”

De Spaanse premier Pedro Sánchez zei in juli dat hij de uitspraak van het Constitutionele Hof weliswaar “respecteerde”, maar dat hij het er niet mee eens was.

Het Spaanse Constitutionele Hof heeft nog geen definitief besluit genomen over de wettigheid van de tweede noodtoestand (van november 2020 tot mei 2021).

Bron: https://dissident.one/

Top