Geef je leven vleugels, 10 redenen voor optimisme

vleugelsGeef het leven vleugels. Tien redenen voor optimisme in bijzondere en opwindende tijd! Als je naar het nieuws kijkt of de krant leest dan lijkt het soms of alles uiteen valt, er is overal oorlog, angst, hebzucht en haat en we gaan er allemaal aan ten onder. De uitdagingen waar we voor staan, zijn echt, maar er zijn ook een heleboel verrassende ontwikkelingen waar de media nauwelijks over berichten. De oude gemeenplaats van de media is dat het verspreiden van angst en sensatie nu eenmaal verkoopt. Maar wat zou er gebeuren als we het leuker en zelfs winstgevend zouden maken om liefde, vreugde en inspiratie te verspreiden?

 

Hieronder staat een lijst van tien heel inspirerende trends die laten zien dat het zo slecht nog niet gaat; dat er, ondanks de uitdagingen, veel belangrijke redenen zijn om hoop te hebben en optimistisch te zijn. Deze inspirerende trends suggereren dat er een enorme verschuiving aan de gang is die heel goed tot een veel rijkere en plezierigere wereld voor iedereen kan leiden. Voor elke reden in de lijst die volgt, worden verschillende links gegeven om het inspirerende materiaal dat gepresenteerd wordt, te verifiëren en er dieper in te duiken. Zie hier, tien redenen om hoop te zaaien!

 • Reden #1: Mensen zijn geen lemmingen. De groei van de wereldbevolking vlakt af.
 • Reden #2: Zonne-energie binnenkort goedkoper dan kolen, gas en olie.
 • Reden #3: Het wonder van het internet - ongekende netwerken, toegang tot informatie.
 • Reden #4: Kinderen worden met meer liefde behandeld en krijgen meer steun dan in vorige generaties.
 • Reden #5: Misdaadcijfers dalen sterk, oorlogen zijn minder wreed.
 • Reden #6: Er vindt een politieke aardverschuiving plaats: 99 % van de mensen wordt linkser versus 1 % dat rechtser wordt.
 • Reden #7: De man achter het gordijn wordt ontmaskerd - de wereldwijde machtselite.
 • Reden #8: De interesse in persoonlijke groei en bewustzijnsverruiming neemt toe.
 • Reden #9: Liefde en samenwerking rocken de wereld.
 • Reden # 10: Je kunt nu meester worden over je eigen leven.           

Reden #1: Mensen zijn geen lemmingen. De groei van de wereldbevolking vlakt af.

Kort geleden vond de geboorte plaats van de zeven miljardste mens op deze wereld. Dat zijn heel veel mensen! Maar wist je dat de pessimistische voorspellingen van een paar decennia geleden dat een bevolkingsexplosie de mensheid als lemmingen over een klif zou drijven niet waar blijken te zijn? Naarmate de wereld als geheel rijker en veiliger wordt, neemt het verlangen om veel kinderen te krijgen af.

Het gemiddelde kindertal per vrouw neemt al decennialang snel af. Volgens de officiële cijfers van de VN was het gemiddelde kindertal per vrouw wereldwijd in de periode van 1965 tot 1970 4,85. Maar 40 jaar later, over de periode 2005 - 2010, was dat aantal gedaald met bijna 50 % tot 2,52. En de getallen blijven teruglopen. De meeste experts voorspellen dat de wereldbevolking zich rond het jaar 2100 zal stabiliseren op ongeveer 10 miljard en daarna mogelijk zelfs zal afnemen. En als we onze natuurlijke hulpbronnen verstandig gebruiken, kunnen we makkelijk voorzien in het levensonderhoud van zoveel mensen. Ja!

 • Klik hier om een grappige video te bekijken van dr. Hans Rosling die deze trends in grafieken laat zien.
 • Lees via deze link een artikel uit Discovery News getiteld ‘Population to Bulge but Will Hit Ceiling' ( ‘Bevolking groeit hard, maar bereikt plafond’).
 • Via deze link is een artikel beschikbaar uit het gerespecteerde tijdschrift Nature over voorspellingen van het bevolkingsaantal.
 • Klik hier voor een artikel uit de New York Times getiteld ‘Dire Poverty Falls Despite Global Slump’ (‘Ernstige armoede neemt af ondanks wereldwijde crisis’).

Nog meer goed nieuws is dat de statistieken laten zien dat de gemiddelde wereldwijde levensverwachting is toegenomen van slechts 30 jaar in het begin van de negentiende eeuw tot 50 jaar in 1955 en verder tot 68 jaar in 2010. En ondanks het feit dat de meest welvarende 1 % van de bevolking het meest geprofiteerd heeft de afgelopen jaren, is het gemiddelde wereldwijde inkomen de afgelopen 200 jaar enorm gestegen.

voor een grappige en inspirerende videopresentatie van expert in de statistiek Hans Rosling die deze trends prachtig laat zien.

Rosling ontmaskert vele andere pessimistische statistieken over de toestand in de wereld op zijn uitstekende website, waar je via deze link komt.

Negeer het slechte nieuws niet, maar vier ook al het mooie met alle geestdrift die je maar kunt opbrengen.

Rob Brezsny in zijn grappige boek 'Pronoia is the Antidote for Paranoia' ('Pronoia is het tegengif tegen paranoia').

Reden #2: Zonne-energie binnenkort goedkoper dan kolen, gas en olie.

Jammer genoeg hebben de media erg weinig aandacht besteed aan het interessante feit dat heel binnenkort zonne-energie een goedkopere methode van energieopwekking zal zijn dan gas, kolen en olie. Dit verandert het spel compleet. Als we niet langer afhankelijk zijn van grote hoeveelheden olie voor onze energiebehoefte, worden we op het gebied van energie uiteraard veel onafhankelijker, waardoor we als individuen sterker worden en de wurggreep van de grote, op geld beluste energiebedrijven minder sterk wordt.

Als je de belangrijkste mediawebsites doorzoekt, zal je heel weinig nieuws tegenkomen over de verrassende hoop en belofte die zonne-energie biedt om ons onafhankelijker te maken. Je zult ook weinig nieuws tegenkomen over andere ongelooflijke nieuwe energiebronnen die het potentieel in zich hebben om energie vrijwel gratis te maken voor alle mensen op aarde. Denk eens aan de implicaties daarvan! Gelukkig hebben een paar weinig bekende media-artikelen toch via mainstream bronnen bericht over een aantal van deze veelbelovende nieuwe technologieën op het gebied van energie. Bekijk de onderstaande links voor meer interessante informatie over dit onderwerp.

 • Via deze link kun je een inspirerend artikel uit Businessweek lezen dat laat zien dat de verwachting is dat zonne-energie al binnen een paar jaar een goedkopere manier van energieopwekking zal zijn dan kolen.
 • Klik hier om korte samenvattingen te lezen van toonaangevende media-artikelen die interessante nieuwe energiebronnen onthullen, waarvan vele gebruik maken van het oneindige veld van nulpuntenergie.
 • Hier is een uitstekende samenvatting van twee bladzijden beschikbaar die laat zien dat tamelijk onbekende energiebronnen bijna zeker goedkoper zijn dan gas en olie, ware het niet dat er vier problemen zijn.
 • Klik hier voor een inspirerende online les die diep ingaat op krachtige nieuwe energiebronnen, die elk op zich al waarschijnlijk onze manier van leven radicaal zou veranderen en ons toegang zou verlenen tot onbeperkte hoeveelheden energie in de niet eens zo verre toekomst.

Nadat we de wind, de golven, de getijden en de zwaartekracht hebben leren beheersen, zullen we de energie van de liefde leren gebruiken. Dan zal de mens voor de tweede maal het vuur hebben ontdekt.

Teilhard de Chardin

Reden #3 Het wonder van het internet - ongekende netwerken en toegang tot informatie.

Dankzij het wonder van het internet zijn mensen wereldwijd met elkaar verbonden als nooit tevoren. Facebook, Twitter, change.org en duizenden andere social networkingsites stellen ons in staat om relaties aan te gaan met honderden mensen over de hele wereld en om belangrijk nieuws snel en effectief te verspreiden.

Alerte en betrokken groeperingen zoals avaaz.org en vele anderen kunnen nu wettige elektronische handtekeningen verzamelen van honderdduizenden mensen voor politieke of sociale petities, soms in slechts een paar dagen tijd.

Waar in het verleden de belangrijkste media en de machthebbers vaak de grenzen beperkten, kan nu, door het internet, elk idee waarvoor de tijd rijp is zich als een lopend vuur verspreiden zonder dat er van bovenaf censuur op wordt uitgeoefend.

Het lastigvallen door de autoriteiten van piratenzenders op de radio behoort tot het verleden, omdat iedereen nu een podcast of een blog kan beginnen en niet alleen een plaatselijk, maar een wereldwijd publiek kan bereiken. En je kunt je eigen website beginnen voor het promoten van waar je hart ook maar naar uitgaat. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk en gratis.

 • Je kunt online je eigen petitie opzetten en duizenden lezers bereiken door naar change.org te gaan via deze link, waar je kunt leren hoe je dat moet doen.
 • Leer hoe je een gratis, professioneel uitziende website kunt maken op webs.com of weebly.com.
 • Sluit je aan bij een wereldwijde groep van 10 miljoen leden die in actie komen voor een betere wereld op avaaz.org.

Mensen die weten hoe ze informatie moeten checken en verifiëren met gebruikmaking van betrouwbare bronnen, kunnen nu snel en gemakkelijk legitiem onderzoek doen om hebzucht en corruptie aan het licht te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat politici en regeringen een door hun ongewenste mate van transparantie aan de dag moeten leggen en dit is iets wat ons allemaal kracht geeft. Zelfs agenten van inlichtingendiensten over de hele wereld realiseren zich nu hoe ze door de machthebbers gemanipuleerd zijn en vele doen nu hun best om al die idioterie aan het licht te brengen. Een aantal van hen heeft persoonlijk contact met mij opgenomen. En is het je opgevallen dat bijna geen enkele belangrijke wet om de vrijheid op het internet te beperken, is aangenomen? Ja!

Als je voorbeelden wilt zien van hoe het internet het spel verandert, verdiep je dan eens in de zaak van voormalig vertaler voor de FBI en klokkenluider Sibel Edmonds. Het is niet alleen opmerkelijk dat ze niet in de gevangenis zit, maar ook dat ze haar spreekverbod doorbreekt door haar boek 'Classified Woman' ('Geheime vrouw') waarin ze alles onthult, in eigen beheer heeft uitgegeven. Het feit dat ik nooit lastig ben gevallen vanwege mijn klokkenluidersfunctie als tolk voor het Witte Huis en voor mijn moddergooien op WantToKnow.info is nog een inspirerend voorbeeld. Voor nog meer informatie waar je vroeger geen toegang tot zou hebben gehad, kun je terecht bij Project Censored, David Wilcock en het Transformation Team.

Wat je ook kunt doen, of wat je ook maar droomt, begin eraan. Moed heeft genialiteit, kracht en magie in zich. Begin nu.

Goethe

Reden #4: Kinderen worden met meer liefde behandeld en krijgen meer steun dan in vorige generaties.

Honderd jaar geleden konden ouders, wanneer zij professioneel advies wilden over hoe zij hun kinderen het beste konden opvoeden, alleen terecht bij Sigmund Freud of hun huisarts. Nu is er een veelheid aan goede informatiebronnen beschikbaar in de vorm van boeken, websites en klinieken over de gehele wereld. Destijds waren lijfstraffen de norm en niemand durfde lichamelijk of seksueel misbruik ter sprake te brengen. Tegenwoordig kan kindermisbruik snel worden aangegeven en gestopt en ouders over de gehele wereld ontdekken voortdurend hoe ze hun kinderen meer liefde en steun kunnen geven dan zelfs een generatie geleden het geval was.

Mede als gevolg van deze veranderingen heeft de generatie kinderen die nu opgroeit een grotere tolerantie voor zeer verschillende levensstijlen en een grote variëteit aan mensen en culturen en accepteert ze deze. Wij die leven in een moderne cultuur waarin mensen in toenemende mate met elkaar verbonden zijn, zullen waarschijnlijk een aantal grote veranderingen meemaken als de hardvochtige oude garde van het toneel verdwijnt en de volgende generaties van in toenemende mate zorgzame mensen invloedrijke posities innemen in de wereld.

 • Kijk via deze link naar een hartverwarmende video van vijf minuten, die een mooi beeld geeft van de liefde die sommige pasgeborenen tegenwoordig krijgen, hier in de vorm van het eerste badje van een baby.
 • Klik hier om een artikel te lezen dat laat zien hoe drastisch opvoedingsmethoden door de eeuwen heen zijn veranderd en verbeterd, van het vaak voorkomen van infanticide tot wat de 'helpende methode' genoemd wordt.
 • De best verkopende coverstory van Time's magazine 'Ben je wel genoeg moeder?' laat zien hoe ver sommige ouders tegenwoordig gaan om zich ervan te verzekeren dat hun kinderen zich geliefd en gesteund voelen. Het artikel beschrijft praktijken die nog maar een paar generaties geleden als belachelijk beschouwd zouden zijn. Via deze twee links kun je de provocerende coverfoto bekijken en het volledige artikel lezen.
 • Klik op deze link om een inspirerend artikel uit de New York Times te lezen over een nieuw soort kinderen dat ‘indigokinderen’ genoemd wordt. Het artikel is getiteld: 'Are They Here to Save the World?' ('Zijn zij hier om de wereld te redden?').

Men kan slechts werkelijk zien als men met het hart kijkt. De belangrijkste dingen zijn onzichtbaar voor het oog.

Antoine de Saint Exupéry in 'De kleine prins'

Reden #5 Misdaadcijfers dalen sterk, oorlogen zijn minder wreed

De cijfers van geweldsmisdrijven dalen al 20 jaar fors. Officiële cijfers van het Amerikaanse Ministerie van Justitie laten zien dat het aantal geweldsmisdrijven in 2010 slechts een derde bedroeg van het aantal in 1994. Andere landen maken een gelijksoortige afname door. Het aantal doden onder ordehandhavers is op het laagste peil in 50 jaar, volgens dit artikel in de Boston Globe, en volgens officiële statistieken van de FBI is het aantal verkrachtingen gedaald tot een zesde van wat het 20 jaar geleden was. Dat is toch geweldig? Maar als je alleen maar naar het sensationele nieuws op tv kijkt, zou je nooit over het bestaan van deze inspirerende trends horen.

Je moet ook bedenken dat 1000 jaar geleden verkrachting en plundering als normale oorlogsdaden werden gezien. De afgehakte hoofden van de vijanden, die boven de poorten van de stadsmuren werden gehangen, begroeten de mensen die er binnen gingen. Deze gruwelijke oorlogsdaden waren ooit de norm, terwijl ze tegenwoordig voor internationale rechtbanken vervolgd worden. En het aantal oorlogsdoden is significant gedaald sinds de meer dan 15 miljoen doden tijdens de Eerste Wereldoorlog en de ongeveer 60 miljoen doden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer drie miljoen mensen vond de dood tijdens de oorlogen in Korea en Vietnam. Sindsdien zijn er slechts twee Afrikaanse oorlogen geweest en de oorlog van de Sovjet Unie tegen Afghanistan waar meer dan een miljoen doden vielen. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar oorlogen zijn ten minste significant minder gewelddadig en we zijn er in geslaagd een nucleaire Holocaust te voorkomen.

 • Klik op deze twee links om statistieken te zien van de verschillende typen misdaden, zowel die met als zonder gebruik van geweld, op websites van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. In bijna alle categorieën zijn de cijfers historisch laag.
 • Via deze link kun je een artikel lezen van MSNBC/Associated Press dat laat zien dat misdaad met 70 % is afgenomen.
 • Klik hier om een artikel te lezen dat je veel links biedt naar betrouwbare bronnen die laten zien hoe de media het inspirerende nieuws over de forse daling van de misdaadcijfers bagatelliseert.
 • Klik hier voor een lijst van de belangrijkste oorlogen en door de mens veroorzaakte rampen met het grootste aantal doden.
 • Hier kun je een online les volgen over essentiële, weinig bekende oorzaken van oorlog en de verborgen agenda's van het militair-industrieel complex.

Uiteraard wil de gewone burger geen oorlog. Het zijn de bestuurders van een land die het beleid bepalen en het is altijd eenvoudig om het volk mee te slepen in een oorlog, of het nu gaat om een democratie, een fascistische dictatuur of een parlement of een communistische dictatuur. Het volk kan altijd gedwongen worden te doen wat de leiders willen. Dat is eenvoudig. Je hoeft de mensen allen maar te vertellen dat ze aangevallen worden en de pacifisten te beschuldigen van een gebrek aan vaderlandsliefde en het in gevaar brengen van het land. Dat werkt hetzelfde in alle landen.

Nazileider Hermann Göring tijdens het Neurenbergtribunaal

Reden #6 Er vindt een politieke aardverschuiving plaats: 99 % van de mensen wordt linkser versus 1 % dat rechtser wordt.

De woorden waarmee het politieke debat gevoerd wordt zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Nog in 2007 was het Amerikaanse publiek sterk verdeeld in een links en een rechts kamp, waarbij men fel discussieerde over onderwerpen die de scheiding tussen links en rechts alleen maar versterkte. Al duizenden jaren lang heeft de elite van volken wereldwijd de strategie van 'verdeel en heers' toegepast om te zorgen dat de mensen elkaar bleven bevechten, terwijl zij ervan doorgingen met de buit die het conflict dat zijzelf ontketend hadden, opleverde.

Het is buitengewoon winstgevend voor degenen die wapens verkopen en angst zaaien om te zorgen dat de mensen met elkaar in conflict en in oorlog blijven. De wereldwijde financiële crisis van 2008 heeft dat echter allemaal veranderd.

Nu kun je zien dat conservatieve Tea Partygroeperingen samenwerken met progressieve New Agegroepen in de Occupybeweging om een halt toe te roepen aan de onophoudelijke stroom van rijkdom van de armste 99 % naar de rijkste 1 %. En het is slechts een kwestie van tijd voordat we ten diepste zullen beseffen dat alle mensen een grote familie vormen, die zijn best doet om te overleven en er iets moois van te maken op deze prachtige aarde die ons thuis is.

Misschien is het tijd dat we allemaal eens goed bij ons hart te rade gaan.

99% + 1%= 100%

 • De site van Occupy Wall Street kun je vinden via deze link. Voor nog veel meer informatie over deze beweging, ga naar deze link.
 • Via deze link kun je samenvattingen lezen van de belangrijkste media-artikelen die de manipulaties van de corrupte bankiers en de grote financiële instituten ontmaskeren.
 • Hier is een diepgaand en inspirerend online artikel beschikbaar getiteld 'Beyond Duality' ('Achter de dualiteit').
 • Klik hier voor toegang tot een website die laat zien hoe sterk we allemaal met elkaar verbonden zijn en waar je oefeningen kunt vinden waardoor je je meer kunt openstellen voor de verbinding die we met alle mensen delen op het niveau van ons hart.

De lijn die goed en kwaad scheidt, loopt door het hart van ieder mens. En wie wil er een deel van zijn eigen hart vernietigen?

Aleksandr Solzhenitsyn

Reden #7 De man achter het gordijn wordt ontmaskerd - de wereldwijde machtselite

Toen het publiek zich bewust werd van de enorme hebzucht van hooggeplaatste bankiers en de manier waarop zij de markt manipuleerden tijdens de financiële crisis, richtte de aandacht zich meer en meer op de wereldwijde machtselite.

Waar mensen in het verleden beschuldigd werden van het aanhangen van samenzweringstheorieën als ze spraken over de onmetelijke macht van geheime organisaties als de Bilderberg Groep en de Skull and Bones organisatie, zijn er nu veel bezorgde burgers die proberen te achterhalen wat deze en andere machtige, elitaire en geheime groeperingen in de wereld, die welzeker bestaan, aan het doen zijn.

Zelfs de media, die hier eerst onwillig tegenover stonden, helpen nu bij het onthullen van deze geheimen.

 • Via deze link kun je samenvattingen lezen van belangrijke media-artikelen die bijeenkomsten onthullen waar de machtselite samenkomt, zoals de Bilderberggroep, Skull and Bones, Davos, de Bohemian Grove enz.
 • Klik hier voor een beknopte, uitstekende samenvatting die de methoden beschrijft die de machtselite gebruikt om het publiek onder controle te houden en hoe dat nu verandert dankzij mensen zoals jij en ik.
 • Verdiep je via deze link in een online les, waarvoor gedegen onderzoek is gedaan en waarin de rol wordt blootgelegd die de machtselite heeft bij stimuleren van oorlogen en het polariseren van het publiek en wat wij daaraan kunnen doen.

Ooit was de wereldwijde machtselite er bijzonder goed in om hun geheime ontmoetingen voor het publiek verborgen te houden, maar nu realiseren ze zich dat het spel uit is. Hun manipulaties worden kritisch in de gaten gehouden en dat dwingt hen om met meer verantwoordelijkheidsgevoel te werk te gaan. Facties van deze elite die zich als het ware ingegraven hebben, proberen nog steeds wanhopig dezelfde mate van controle vast te houden die ze in het verleden hadden door het gebruik van moderne, geraffineerde technieken als HAARP, niet-dodelijke wapens en andere methoden. Toch vormen deze facties nu een minderheid, omdat zelfs leden van de machtselite zeggen dat het allemaal veel te ver is gegaan.

Dankzij deze interne problemen raakt de wereldwijde machtselite meer en meer versnipperd en vele facties strijden als nooit tevoren voor verschillende doelen.

Zelfs de meest machtsbeluste facties raken nu overmand doordat ze vechten om de vuren te doven die aangestoken zijn door klokkenluiders en nieuwe bewegingen die over de hele wereld ontstaan.

Weinig bekende groeperingen van agenten van inlichtingendiensten zoals 'The Library' werken achter de schermen om wereldwijde manipulaties te ondermijnen en positieve veranderingen voor de gehele wereldbevolking te ondersteunen.

De oude cultuur van geheimhouding maakt onverbiddelijk plaats voor informatie die in snel tempo gedeeld wordt en dat helpt ons allen bij het bouwen van een betere wereld. We leven wel in een heel spannende tijd!

In samenlevingen waar een sterke elite de macht heeft, is hun macht afhankelijk van de medewerking, berusting en de stilzwijgende steun van de overgrote meerderheid van het gewone volk.

Bill Moyer

Reden #8 De interesse in persoonlijke groei en bewustzijnverruiming neemt toe.

Nu mensen over de gehele wereld zich bewust worden van de tot voor kort verborgen donkere kant van deze wereld, stellen ze zich ook meer open voor nieuwe manieren om naar het leven te kijken en ze zien de inspirerende lichte kant van onze wereld. Steeds meer mensen begrijpen dat het in het leven niet slechts draait om seks, geld en consumeren en dat we meer vreugde en bevrediging kunnen vinden door meer aandacht te besteden aan persoonlijke groei en de rol die het bewustzijn speelt in ons leven en in de ontwikkeling van de mensheid.

Traditionele wetenschappers bestuderen tegenwoordig diverse aspecten van het bewustzijn en ze ontdekken dat we over veel meer creatieve krachten beschikken dan tot nu toe werd aangenomen. Het baanbrekende celonderzoek van dr. Bruce Lipton doet vermoeden dat, tegen de heersende opinie in, het niet onze genen zijn die het leven op basaal niveau reguleren. Welke genen actief zijn, zou juist in hoge mate bepaald worden door de manier waarop we ons leven en de wereld beschouwen. En experts op het gebied van de kwantumfysica bevestigen dat om onze wereld op een dieper niveau te begrijpen, het waarschijnlijk onmogelijk is om de fysieke wereld te scheiden van het bewustzijn dat deze wereld waarneemt.

Innovatieve technieken om te communiceren en conflicten op te lossen zoals geweldloze communicatie helpen ons samen deze uitdagingen te boven te komen met meer liefde en compassie. Er is een toenemende belangstelling voor levensveranderende bijna-doodervaringen, de genezende eigenschappen van psychoactieve stoffen, jonge kinderen die gedetailleerde herinneringen hebben aan vorige levens, de zogenaamde 'indigokinderen', het holografische model van het heelal en nog veel meer zaken. Deze en andere zaken laten ons er over nadenken wat nu precies de werkelijkheid is en hoe ons bewustzijn een rol speelt bij het vormgeven van de realiteit waarin we leven.

Mensen over de gehele wereld kijken verder dan hun oude godsdiensten en opvattingen en staan steeds meer open voor de mogelijkheid dat we veel meer met elkaar verbonden zijn dan we ooit dachten. Vele zijn voortdurend bezig om hun levensdoel en hun bedoelingen te verfijnen zodat ze met meer aandacht en helderheid te werk kunnen gaan als ze het leven en de wereld zoals zij die zich voorstellen bewust helpen creëren. We geven in het dagelijks leven steeds meer vorm aan de inspirerende woorden van Mahatma Gandhi: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien'.

 • Klik hier voor een beknopte gids met eenvoudige en toch praktische suggesties die als doel hebben je te helpen bij de ontwikkeling en verfijning van je levensdoel en bedoelingen en die je zullen helpen meer uit het leven te halen.
 • Klik op deze twee links voor een veelheid aan inspirerend materiaal over indrukwekkende bijna-doodervaringen en hoe je leven compleet veranderd kan worden door alleen al over deze ervaringen te lezen.
 • Klik hier voor een uitstekend, tot nadenking stemmend essay over flexibele intelligentie en hoe flexibel denken letterlijk het paradigma van ons leven verandert.

Er bestaat een vitaliteit, een levenskracht, een energie die door jouzelf in daden vertaald wordt. Er bestaat maar een iemand zoals jij, en er zal nooit een tweede zijn. Jij bent de belichaming van iets unieks. Als jij jouw unieke expressie tegenhoudt, zal het nooit door enig ander medium naar buiten gebracht worden.

Het is niet jouw taak om de kwaliteit ervan te bepalen. Het is jouw taak om te zorgen dat het jouw eigendom blijft, duidelijk en direct, en de verbinding open te houden.

Martha Graham

Reden #9 Liefde en samenwerking rocken de wereld.

Steeds meer mensen over de gehele wereld omarmen het feit dat wij allen met elkaar verbonden zijn, de gehele mensheid en alle wezens op aarde en in het universum om ons heen. Het is prachtig om te zien dat een toenemend aantal mensen zich openstelt voor de liefde en voor samenwerking en dat ze een grote variëteit aan krachtige manieren vinden om een beter leven en een betere wereld te creëren voor ons allemaal. We worden er ons in toenemende mate bewust van dat echt iedereen een bijdrage kan leveren. Zelfs zoiets simpels als een glimlach of een hartelijke begroeting kunnen iemands dag veranderen en de hele wereld een beetje mooier maken voor iedereen. Er zijn een groot aantal mensen, websites en organisaties die op een prachtige manier liefde en samenwerking in de wereld verspreiden. Er zijn zoveel mooie voorbeelden, zoals Nipun Mehta, die alom liefde en inspiratie verspreidt via zijn DailyGood en wekelijkse KarmaTube e-mail lists.

Websites zoals Moment of Love en The Love Foundation proberen mensen zich te laten realiseren dat elk mens een hart heeft en dat iedereen in zijn hart een plekje heeft dat gewoon lief wil hebben en liefgehad wil worden. Grote organisaties zoals Challenge Day, idealist.org en het HeartMath Institute helpen bij het doorbreken van de grenzen die tussen ons in staan en brengen ons samen met steeds meer liefde en vreugde.

 • Om meer liefde, inspiratie en samenwerking in je leven te brengen kun je een aantal van de prima sites uit de bovenstaande paragraaf bezoeken.
 • Klik hier voor een bijzonder inspirerende video van zes minuten, getiteld 'Blessed Unrest' ('Gezegende onrust'), die laat zien hoe miljoenen mensen van over de hele wereld bijeenkomen zoals nooit tevoren om de wereld te veranderen door middel van liefde en samenwerking. We maken echt een significant verschil.
 • Klik hier om de website Web of Love te bekijken en te zien hoezeer we allemaal met elkaar verbonden zijn; de site biedt uitstekende oefeningen om je meer open te kunnen stellen voor die verbondenheid op het niveau van het hart dat we met alle wezens delen.

Een golf van diepe spiritualiteit, die zijn oorsprong vindt in liefde, spoelt over de aarde en verandert het collectief onbewuste van de gehele mensheid. Hoewel gezonde rivaliteit zijn plaats heeft, werken mensen over de gehele wereld nu samen op verschillende manieren, die elk hun eigen betekenis hebben, om zich te kunnen concentreren op dat wat het belangrijkst is in het leven en een betere toekomst voor iedereen te creëren. Dat is nog eens spannend! Dit is het juiste moment om volledig in je kracht te gaan staan door gebruik te maken van liefde.

Wanneer de macht van de liefde groter wordt dan de liefde voor macht, zal er wereldvrede zijn.

Jimi Hendrix

Reden #10 Je kunt nu meester worden over je eigen leven.

Je bent sterker dan je misschien wel denkt. Onder het oude paradigma wilde de wereldwijde machtselite dat je in angst en armoede zou leven en zou geloven dat je machteloos was, zodat zij de macht en de welvaart voor zichzelf konden behouden.

Onder het nieuwe paradigma realiseren steeds meer mensen zich dat wij allemaal oneindig veel kracht en een oneindige potentie in ons hebben. Elk van ons kan een beslissende rol spelen bij het ten goede veranderen van ons leven en onze wereld.

Wat houd je tegen? Op welke gebieden in je leven voel je je zwak en krachteloos? Hoe kun je daar verandering in aanbrengen? Herken die dingen die je niet kunt veranderen en kies ervoor je te concentreren op dat wat je wel kan veranderen.

Als elk van ons zijn plicht doet en zijn handen uit de mouwen steekt om dat stukje van de wereld dat binnen zijn of haar handbereik ligt, te verbeteren, dan kan het niet anders of het leven wordt beter voor iedereen. De ideeën en bronnen die hieronder genoemd worden kunnen je helpen om je eigen kracht ten volle te benutten en meester over je eigen leven te worden.

 • Stel je open voor je eigen innerlijke of hogere gids en vraag wat op dit moment voor jou de juiste en beste manier is om je kracht te benutten en meester over je eigen leven te worden. Let dan goed op wat het leven op je pad brengt en doe wat nodig is om dit alles te realiseren.
 • Klik hier om een krachtig essay te lezen met praktische ideeën over hoe je jezelf kunt transformeren van een slachtoffer dat slechts op de omstandigheden reageert tot een doelbewuste schepper van je eigen leven.
 • Ga via deze link naar de 'Insight Course' ('Inzichtslessen'), een heel goede online cursus die bijzonder positieve reacties heeft gekregen en die mensen over de gehele wereld heeft geholpen hun kracht te benutten om meester over hun eigen leven te worden. Als je niet de tijd hebt om de gehele cursus te volgen, kijk dan naar naar de beste les, die je helpt verantwoordelijkheid te nemen en je leven anders vorm te geven, via deze link.
 • Word je bewust van de momenten waarop je de toekomst alleen maar zwart inziet. Wanneer je er klaar voor bent om dat gevoel te veranderen, overweeg dan om je open te stellen voor dankbaarheid voor alles wat je hebt in dit leven. Bedenk dat er wereldwijd vele miljoenen zijn die net als jij verschil willen maken.

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar slechts om de barrières binnenin jezelf te zoeken en te vinden die je gebouwd hebt om liefde buiten te houden.

Jalaluddin Rumi

Rock On!

Er zijn nog veel meer redenen voor hoop en optimisme, waaronder het feit dat de Westerse geneeskunde steeds meer openstaat voor holistische modellen, een nieuw regime in gevangenissen dat gevangenen daadwerkelijk rehabiliteert en de beweging van het microkrediet, wat mensen zoveel kracht kan geven en waarvan de pioniers de Nobelprijs voor de vrede hebben gewonnen, omdat ze wereldwijd vele miljoenen mensen uit de armoede hebben helpen ontsnappen. En lees een artikel over de man van 100 jaar die recent een volledige marathon gelopen heeft, of de 86-jarige gymnast die een staande ovatie van het publiek kreeg. Er is zoveel inspiratie te vinden in de wereld als we maar kijken!

Dit alles wil niet zeggen dat we de duistere kanten van deze wereld moeten negeren. Door het licht te laten schijnen in de duisternis en door samen te proberen de schaduw en het licht te doen versmelten, hebben we een krachtige methode om ons leven en deze wereld te veranderen. We kunnen zelfs leren van angst en uitdagingen in ons leven en in de wereld en ze kunnen ons helpen volwassen te worden. Elke daad kan gezien worden als hetzij een daad van liefde, hetzij een roep om liefde. Als we ons in het leven geliefd voelen en het gevoel hebben dat we erbij horen, kan het niet anders dan dat we meer liefde en vreugde ervaren.

Samen maken we een enorm verschil. En door de verbazingwekkende mogelijkheden van het internet te gebruiken kunnen we nog meer verschil maken door dit weinig gerapporteerde, inspirerende nieuws over de hele planeet te verspreiden. Deel dit nieuws met je vrienden en help ons allen om op een geïnspireerde manier actie te ondernemen waarbij we samenwerken om ons leven en de wereld te transformeren. Wij zijn degenen op wie we hebben gewacht. En als je met dit werk bezig bent, hoop ik dat je een leuke, rijke en betekenisvolle dag, week en leven zult hebben!

Met alle liefde, hoop en geestdrift, Fred Burks voor PEERS en WantToKnow.info

Ga voor onze verzameling van inspirerende Engelstalige bronnen naar www.WantToKnow.info/inspirational

Bezoek de websites die gemanaged worden door het non-profit PEERS network en die je je geest en je hart verder zullen doen openstellen:

www.peerservice.org -  PEERS websites voor het verspreiden van inspiratie, kennis en kracht.

www.momentoflove.org - Ieder mens ter wereld heeft een hart www.personalgrowthcourses.net - Dynamische online cursussen die je horizon sterk zullen verbreden.

www.WantToKnow.info - Betrouwbare, controleerbare informatie over doofpotaffaires.

www.weboflove.org - Dit alles versterkt het netwerk van liefde dat ons allemaal onderling verbindt.

Bron: www.WantToKnow.info

Top