Bridging the Physical Realm and the Divine

universum brugThere are various realms we exist in simultaneously, whether we are aware of it or not. The most obvious is the physical, also known as the material realm or 3D. This is where there’s the illusion of solid objects and space between them.

Lees meer...

YOU ARE ONE OF THE 12,000,000 SOULS

lichaam waterMooi en inspirerend

Lees meer...

The Origin of Internal Dialog-Don Juan Matus-Carlos Castaneda

adelaarThis video is an editorial that is for educational purposes. Carlos Castaneda and Don Juan Matis have given us great treasures with their words. Don Juan explains to Carlos how the human mind works from a shamans point of view.

Lees meer...

What is the Difference Between Soul and Spirit?

zielStudent Question: What is the difference between soul and spirit?

Lees meer...

Over de transformatie van religie

vaticaanIn het Vissentijdperk hebben vele godsdiensten een onuitwisbare stempel gedrukt. In het Watermantijdperk wordt ‘religie’ wederom belangrijk, maar dan op een andere manier. Vanzelfsprekend heeft dit te maken met de bewustzijns-ontwikkeling die we als mens doormaken.

Lees meer...

Mijn ontmoeting met Hetty van Encke

kleuren meisjeHet leven is één grote leerschool. Toch heb ik wel vaker het idee dat ik klaar ben met iets.

Lees meer...

Fifth Dimensional Vision- Seeing in 5D

universum7Here is some information on 5D vision experiences.

Lees meer...

Hoe kun je aura's zien? Teal Swan

aura2The first thing you must grasp about auras is that you do not have to be “special” or “gifted” to see auras.

Lees meer...

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

autisme6Autisme wordt bestempeld als een 'psychische stoornis' met diagnostische criteria in de DSM-V, een behandeltraject en sociale voorzieningen voor de mensen 'op het spectrum'. Aan autisme hangt een negatief stigma: we zien het als een 'menselijkheidsdefect'. Mensen die zich in zichzelf opsluiten, geen contact aangaan, alles volgens rigide patronen doen en emoties niet begrijpen, zijn eng.

Lees meer...

Ten Min to a Peaceful & Healthy Mind

buddha5Are we damaging our minds with endless overuse?  Is there a way that we can let is rest and heal?

Lees meer...
Top