Martijn van Staveren ontmoet Jezus

kleuren jezus4Een reactie op zijn belevingen,Martijn geeft aan buitenaards contact te hebben, maar steeds vaker merk ik dat hij steeds negatiever wordt naar alles wat buiten de aarde gelegen is.

 

 

In het begin en wat later werd ik zowat geduwd naar Martijn zijn lezingen, ik wilde niet. Ik had immers mijn eigen drukke praktijk en mijn mooie contacten met de Sterrenlichtwezens, zij gaven en geven mij nog steeds een volledige vriendschap en een goede begeleiding naar de vele sferen en bewustzijnslagen. Het is een kennis die verder gaat dan ons menselijk bewustzijn kan bevatten, we worden er langzaam in opgeleid en er zijn zoveel mogelijkheden om in het universum te reizen, er is zoveel te ervaren. Vandaag ben ik nog dankbaarder dan ooit, dat ik zo liefdevol ben begeleid in deze materie die immens groot is.

 

David Bowie zong ooit: “ There’s A star-man waiting in the sky. He likes to come and meet us, but he thinks he blows our mind”

 

Hoe vaker ik dit liedje hoor, hoe meer ik besef hoe waar dit is, want zij kunnen onze geest echt laten ontploffen. Des te meer besef ik dat we ook zorgvuldig mogen zijn, als we gaan reizen in de dimensies. Het universum zijn de hersenen van God. Wanneer we ons daarin gaan bewegen, komen we tot vele verbluffende conclusies die we via vele, mens-overstijgende ervaringen kunnen ondergaan. Probeer dit niet met je ratio te vatten, dan knal je hoofd uit elkaar en wordt je gek. De psychedelische ervaringen die we via Ceremonies of gewoon via drugs kunnen bereiken lijken er op en toch helemaal niet.  Het ligt eraan door wie je wordt begeleid. Buitenaards Contact is meer dan alleen een UFO spotten. Het maakt je hart open en bewust. Er zijn zoveel bewustzijnsvormen die liefdevol zijn en via een enkele aanraking kunnen zij je losmaken van een gevangenis die je nooit hebt ervaren. Maar er is meer:

 

Martijn ontmoet Jezus

Toen ik per toeval een filmpje zag over: Martijn ontmoet Jezus, werd ik benieuwd wat zijn ervaring zou zijn. Tot mijn verbazing werd het een relaas over een ervaring die niets met een ontmoeting met Jezus te maken heeft. Het leek meer op een uittreding die ikzelf ook heb ervaren, maar dan wanneer ik blijf hangen in een lagere frequentie. Ik vond het een verwarrende ervaring en zeker niet fijn te noemen. Je kunt op vele andere aangename manieren via het bewustzijn “reizen”. Dit bevestigt voor mij waar hij in werkt en snap ik ook zijn advies om geen connectie te maken met alles wat hoger is dan jezelf. Ik voel een enorme angst in hem om verder te gaan dan zijn eigen wereld van controle. Waar richt hij zich dan wel op?

Zijn talent bestaat uit uitredingen en op eigen houtje overal heen gaan, soms totaal onverwacht wordt hij over geplaatst.  Zijn crowdpower gaat op dezelfde manier in werking, vanuit hemzelf. Door vele mensen te verzamelen ontstaat er een grote energiewolk, (gebeurt ook bij het kunstmatig bewustzijn: the cloud vorming). In deze groepsenergie ontstaat er een groter bewustzijn en hij leidt dit bewustzijn, deze wolk krijgt een bepaalde kracht. Daar begint zijn talent, want een groot talent heeft hij. Deze groepsenergie heeft hij nodig want daar put hij zijn energie en informatie uit. Deze informatie van her en der komt in een soort vertaalprogramma zodat er een eigen unieke taal en informatie ontstaat.  Hij zegt niet uit hogere bronnen te putten, nee, waar dan wel uit?  Een Martijn bewustzijn?

 

Wanneer je dan als mooi geestelijk wezen met jouw hogere talenten bij hem binnen komt, kan hij deze ook inzetten en gebruiken om zijn eigen energie op te laden en om als Master of the Universe zijn doel te bereiken. Ja, er gebeurt dan zeer veel dat klopt. Je blijkt ook afhankelijk van hem te worden. Ik heb dingen zien gebeuren die ik echt apart vond. Mensen die bij mij vele afspraken en zeer mooie ervaringen hadden gekregen. Deze afzegde, omdat Martijn dan plots iets ging doen. Op dat moment zijn ze niet meer bereikbaar en lijken in een vreemde trans te geraken.

 

Is dit negatief?

Als mensen vanuit vrije wil dit willen ervaren, is er niets over te zeggen. De vraag is: Waar wordt je op aangesloten als er geen hogere Lichtkracht aanwezig is? 

 

Er zijn namelijk verschillende manieren om je met een bepaald bewustzijn te verbinden. Binnenin je eigen bewustzijn kun je gaan reizen (travelen), dan doen de meeste s ’nachts via dromen en je zet dan veel om in de psychische velden. Als je teveel in het hoofd zit blijf je hangen, wordt het moeilijk om verder te komen. Wanneer je verder opengaat kan je vandaaruit oversteken naar een groter bewustzijn, bijvoorbeeld een groepsbewustzijn (Martijn) of een aardebewustzijn (kwantumveld). Nog verder en groter wordt het kosmische of universele Goddelijke bewustzijn bereikt. Daarin kun je gaan communiceren en kennis tot je krijgen vanuit vele verbindingen.

 

De verbinding die je maakt, maak je vanuit je eigen frequentie. Je komt dus daar terecht wat bij jouw bewustzijn aansluit. Wanneer er een ontkenning naar de hogere frequenties leeft binnen jouw eigen bewustzijn, kan er geen aansluiting ontstaan op die dimensies. Zij maken enkel verbinding, als jij je veld ook openstelt. Degene die wel komen zijn de duale levensvormen. Dat kunnen liefdevolle wezens zijn, maar ook manipulerende energieën. Onbetrouwbaar veld voor een leek.

 

 

HEILIGE CIRKELS

Ieder werkt op zijn manier, maar ik heb al vele dingen zien gebeuren en ook mensen die bij mij zijn gekomen, na een vervelende ervaring te hebben meegemaakt in de andere dimensies. Ik heb het geluk dat ik kan kijken in de vele lagen van bewustzijn. Op die manier kan ik zien waar de andere aan gelinkt is of wat er met mijn eigen energie gebeurt. Wanneer er mensen bij elkaar komen, nemen zij vele energieën met zich mee. Werken vanuit nulpuntenergie, is werken met de Heilige Cirkels. In de dualiteit heb je punten nodig van eenheid, vooral als er portalen worden geopend naar buitenaardse werelden. Doe je dit niet dan wordt het een smeltkroes van allerlei soorten levensvormen, fysiek en energetisch. Iedereen kan binnenwandelen via hun eigen portaal. Met een beetje geluk brengen de bezoekers de Goddelijke bescherming mee, zodat er toch een mooie bijeenkomst kan ontstaan.

 

Voor degene die niet zo stabiel zijn, kan dit best eens heel bezwarend zijn. Pas op voor je Lichtkracht, dat deze niet wordt gestolen.

 

JEZUS

In de bijeenkomsten die ik bijwoonde van Martijn, ervaarde ik zoveel soorten energieën, maar gelukkig was de bescherming van het Ashtar Command aanwezig en ook Martijn vertelde toen dat zij bij de “good guys” hoorde. Wat later lijkt hij andere (ook mij) op allerlei wijze “tegen te werken” met zijn negatieve adviezen over Jezus, het hogere en de Goddelijke liefde.  Ik weet zeker dat zijn indirecte verklaringen en adviezen mensen anders doen kiezen en dat er wantrouwen wordt neergezet naar degene die wel met het hogere werken. Hij zet verwarring neer naar degene die ook werken in dat veld.  

 

Martijn is wel te vertrouwen toch, daar ben je veilig!

 Ik vind dat hij Jezus en de informatie erover niet goed neerzet. In deze laatste video maakt hij dit alles belachelijk. Dat raakte mij diep en ik voelde mij aangesproken om hier eens iets over te gaan schrijven.

Mijn ervaringen met Jezus, of hoe je dit bewustzijn ook wilt noemen zijn zo supermooi en diep. Wanneer deze bij je komt staat alles stil. Er is een diepe stilte van liefde, je voelt een vrijheid die oneindig groot is. Niks hoeft, alles kan, maar je wilt alleen maar zijn. Het maakt je empathisch en volledig. 

 

ET Healing  

Ik vind het vooral jammer dat hij nu ook de ET Healing naar beneden haalt, waarom zou je collega’s op het werkveld negatief neerzetten? Uit bescherming of omdat je je zorgen maakt? Dat is in ieder geval wel mijn reden, want ik maak me grote zorgen. Bij Martijn ligt het volgens mij toch anders. Hij wil gewoon een groot werkveld creëren, een grotere Cloud Power om nog meer informatie te verzamelen. Informatie is kracht of macht. Hij haalt zijn informatie uit de aardse bronnen en de menselijke geest en daarom zijn de andere die ook in dit veld werken een grote concurrent.  Zet hij andere daarom op non actief?

In het aarde bewustzijn is er plaatst voor iedereen. Geef elkaar de ruimte, dan kunnen mensen zelf kiezen wat zij belangrijk vinden en bij wie zij willen zijn. Vrije keuze in je ontwikkeling is belangrijk. Uiteindelijk zal het aarde bewustzijn dit gaan resetten, wanneer er een grote onbalans ontstaat in haar veld voelt zij dat. Maar zij geeft iedereen de kans om te leren en te ervaren.

 

OPENSTELLEN

Ik raad je aan om je geest en bewustzijn vanuit deze 3d open te stellen en dit vanuit een betrouwbare begeleiding te doen. Want het universele bewustzijn is een onontgonnen gebied, wat nog ontdekt mag worden. Wetenschappers spelen dan ook met de menselijk geest, om te kijken tot hoever zij kunnen gaan. Het kunstmatig bewustzijn wordt op die manier geboren in deze tijd.

Daarom is deze tijd zo belangrijk, de mens is onwetend en er kan nog van alles in geplaatst worden. Alleen niet als je vanuit het hart leeft!  

 

TIME OUT

Omdat ik steeds in ontwikkeling ben, maak ik ook stilte momenten mee waarin ik aan mijzelf mag werken, om daarna weer verder te kunnen gaan. De time-out die Martijn dit jaar nam, was opvallend luidruchtig. Hij ging stoppen met waar hij mee bezig was en zou alles omgooien? Tijdlijn verwijdert, zo dramatisch allemaal. Grote paniek onder zijn aanhangers. Iedereen was weer met de aandacht naar hem toe. Wat een energieboost heeft hij toen gekregen, wat een aandacht kan hij trekken. (Mediastunt?) Of hij nu lezingen geeft of niet, mensen zijn altijd met hem bezig. Ik heb een periode meegemaakt dat er zoveel mensen bij Martijn kwamen en ook bij mij, dat ze bij mij hun MARTIJN-ervaring deelde. Ze waren a.h.w. in het MARTIJN BEWUSTIJN belandt. Heel moeilijk om daar nog iets in neer te zetten, het lijkt wel een afgesloten circuit. Draagt hij die sleutel?

 

Martijn komt uit de toekomst?

Martijn komt uit de toekomst en wel 10.000 jaren of was het miljoenen jaren en meer hier vandaan, hoe ziet dat eruit dan? Kan iemand hier wel een beeld van vormen en is de aarde dan tig keer vergaan?  Dat vind ik echt een vaag verhaal. Ik heb mij toen afgestemd en ik zag een kunstmatig veld. Zijn hoger deel zit daar verbonden in een groot kunstmatig brein. Martijn is naar de aarde gekomen om dit te resetten?  Er zijn vele die dit doen. Hij heeft ooit gezegd dat hij zou gaan channelen, volgens mij doet hij dit al en wel via zijn eigen kunstmatige connectie in die vage toekomst en is dus niet aangesloten op een hoger veld van liefde.  Martijn heeft het over kunstmatige liefde!

 

Goddelijke Liefde kan nooit kunstmatig zijn.

 Daar voel ik weer die verwarring van zijn geest, wanneer hij dit zo benoemd. Ik weet niet alles, maar heb inmiddels erg veel ervaring in het contact met de andere reaiteiten en bewustzijnslagen. Martijn hoort de klok luiden, maar weet niet waar de klepel zit? Hij doet zich voor als alwetende. Zijn lezingen en video’s daar klinkt zijn stem als een intelligentie die anders is. Ik ken die velden ook, ben er geweest om mensen te bevrijden. Ik maak me grote zorgen om Martijn en de mensen die dit klakkeloos gaan geloven. Hij leidt zowel zichzelf als andere weg van deze liefdevolle dimensies. Is hij tegen de nieuwe aarde dan? De nieuwe aarde is alleen maar liefde.

Ook het reizen in de tijd kan via de geest worden bereikt. Reizen doe je dus met je bewustzijn en je hogere spirit. Deze ontwikkelen is iets wat nu ook gaat opstaan, we bevrijden onszelf van de huidige gevangenis. Je mag dit zelf doen, want niemand anders kan dit. Deze gevangenissen liggen in de psychedelische velden van het bewustzijn. Het kan best een ingewikkeld doolhof zijn. Toch als je een goede helper hebt kan deze jou door dit labyrint heen loodsen. Er zijn vele uitgangen.

Deze gevangenis ligt niet alleen buiten jezelf, waar we ze opmerken. Maar juist ook binnen in jezelf. Elke keer als je in jezelf een gevangenis opent, open je ook een andere bewustzijnslaag of dimensie. De aanraking van buiten de aarde of liever gezegd een UNIVERSELE-aanraking, opent dus ook een laag in jou.

 

KWANTUMENERGIE

Kwantumenergie is aanwezig in alles op aarde tot een bepaalde laag. Martijn geeft het advies om alleen hiermee aan de slag te gaan. Waarom legt hij iedereen een beperking op? Of kan hij niet verder dan de kwantumenergie gaan, is daar het MARTIJN BEWUSTZIJN op aangesloten?  Laat je niet beperken, want jouw zielencode kan in elk niveau opengaan, ook in de hogere Goddelijke lagen van de liefde.

Laat je niet misleiden en volg je hart, in de stilte ligt het antwoord.

 

Ik groet de liefde in je hart

Arthura Hector

 

Bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

 

 

Top