Helft onderzoek kankerbehandelingen is frauduleus..

leugenaarTot meer dan de helft van de wetenschappelijke onderzoeken naar chemotherapie en andere kankerbehandelingen zijn frauduleus, of hebben een element in zich dat tot doel heeft, de therapieën meer voordelig te doen lijken, dan ze werkelijk zijn. Dit hebben leidende medisch-wetenschappelijk onderzoekers uitgevonden..

 

Alles tezamen genomen, komt het erop neer, dat zo’n 40% van alle medische studies naar BESTAANDE MIDDELEN op dit gebied niet in staat is geweest een positief resultaat neer te zetten, wanneer de onderzoeksresultaten geen onderwerp waren geweest van manipulaties door de onderzoekers..! Dat verklaart Kamal Mahtani, de adjunct-driecteur van het ‘Centre for Evidence Based Medicine’. Eerder dit jaar was het niemand minder dan de hoofdredacteur van het gezaghebbende medische tijdschrift ‘The Lancet’, Richard Horton, die de wereld opschudde met dit statement..

Richard Horton Lancet

x
En natuurlijk is er de Deense medische wetenschapper, prof. dr. Peter Götschke, waarvan de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ onlangs uitkwam. (HIER) Wanneer je zijn presentaties beluistert en hem hoort zeggen, dat de farmaceutische industrie PRECIES DEZELFDE KENMERKEN heeft als de georganiseerde misdaad, dan kunnen we op onze vingers natellen, hoe ver we van huis zijn, zoals dr. Richard Horton van The Lancet zegt..

Vooral kankeronderzoek is de grote misleider..
De grootste excessen werden gevonden in het veld van wetenschappelijk kanker/oncologie-onderzoek. Bij het bestuderen van 107 studies, die volledig random waren gekozen (toevallig), wat geldt als de ‘gouden standaard’ in de medische onderzoekswereld, vond dr. Mahtani bij ongeveer de helft van deze studies de ‘opgeklopte verhalen’ terug. Verhalen die de uitgevoerde studie in een mooier licht dienden zetten, dan ze werkelijk verdienden.

De onderzoeksresultaten van de helft van deze 107 studies, lieten echter GEEN of NAUWELIJKS effecten zien, voor de bestrijding van kanker.. Stel je voor.. De helft van de kankermedicijnen die dus nu op de markt is, is een afspiegeling van deze constatering.. Dat betekent dat ongeveer de helft van de kankerpatiënten nu medicijnen slikt, die NIET WERKEN zoals ze pretenderen te werken..

Kip met een curry van o.a. kurkuma. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld in universiteitsziekenhuizen, blijkt de positieve invloed van Kurkuma op het kankergenezingsproces!

 

Kip met een curry van o.a. kurkuma. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld in universiteitsziekenhuizen, blijkt de positieve invloed van Kurkuma op het kankergenezingsproces! Maar onderzoek ernaar wordt ‘zoveel mogelijk’ geblokkeerd door Big Pharma..

 

De 3 meest gevonden soorten afwijkingen waren voorbeelden van aanbevelingen voor het gebruik van het nieuwe medicijn, waar geen enkele basis voor was vanuit het onderzoek, een misleidende titel die aan het onderzoek werd gegeven, die resultaten pretendeerde die er feitelijk niet waren en ‘selectieve rapportage’, een methode die ook wel ‘kersen-plukken’ genoemd wordt, waarbij alleen de goede punten uit een onderzoek worden gepresenteerd,  terwijl de rotte kersen niet worden meegewogen..

Waarom deze fraude..?
Het is natuurlijk vooral de commerciële en financiële invloed, die aan de horizon gloort, waardoor de medische wetenschappers worden verleidt, deze fraude plegen. Want fraude is het natuurlijk keihard, wanneer je praat over MOEDWILLIGE VERTEKENING VAN WETENSCHAPPELIJKE RESULTATEN. Het zogenaamde ‘oppoetsen’ van resultaten is ook gewoon fraude.

Een voorbeeld is de studie waarbij het verband werd onderzocht tussen met suiker gezoette drankjes en gewichtstoename. 5 Van de 6 onderzoeken, hadden geen link tussen de 2 zaken gevonden; deze onderzoeken waren gesponsord door de voedselindustrie.. Daarentegen vonden 10 van de 12 studies die onafhankelijk waren gefinancierd, wel een resultaat tussen suikergebruik en gewichtstoename.

 

Professor Diederik Stapel, leugenaar en fraudeur. Stapel zelf betuigde later, in een schriftelijke verklaring diepe spijt. "Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker. Ik heb onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet een keer, maar meerdere keren, en niet even, maar gedurende een langere tijd." "Ik wilde te veel te snel", stelt Stapel. "In de moderne wetenschap ligt het ambitieniveau hoog en is de competitie voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is die druk mij te veel geworden." "Ik heb de fout gemaakt dat ik de waarheid naar mijn hand heb willen zetten en de wereld net iets mooier wilde maken dan hij is."

 

Professor Diederik Stapel, leugenaar en fraudeur. Stapel zelf betuigde later, in een schriftelijke verklaring diepe spijt. “Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker. Ik heb onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet een keer, maar meerdere keren, en niet even, maar gedurende een langere tijd.” “Ik wilde te veel te snel”, stelt Stapel. “In de moderne wetenschap ligt het ambitieniveau hoog en is de competitie voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is die druk mij te veel geworden.” “Ik heb de fout gemaakt dat ik de waarheid naar mijn hand heb willen zetten en de wereld net iets mooier wilde maken dan hij is.”

 

Dus kennelijk zijn wetenschappelijk-medische onderzoekers te koop. En wil je een mooie stukje wetenschappelijk onderzoek met een door jou gewenst resultaat, dan moet je dat onderzoek financieren, met de voorwaarde voor een voorheen afgesproken resultaat. Alleen is het in het geval van het kankeronderzoek niet om suiker, maar om farmaceutische verkoop van medicijnen..

Ook kan er sprake zijn van veel persoonlijke factoren van de onderzoekers, bij het vertekenen van de onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld door de overtuiging dat een bepaald onderzoeksresultaat goed is voor de persoonlijke carrière.. Of ervoor zorgt dat het wetenschappelijke profiel van de onderzoeker nog meer bekrachtigd wordt door een bepaald onderzoek. We hebben dat in Nederland gezien met de frauduleuze wetenschapper Diederik Stapel  (HIER heel artikel). Met andere woorden: wetenschappers zijn mensen zoals ieder ander..

 

Bron:http://www.wanttoknow.nl

Bron:Bron: BMJ blog, June 21, 2016

Top