Muziek heel goed voor ontwikkeling van kinderen

muziekBasisschoolleerlingen in Amsterdam krijgen vanaf komend schooljaar één uur per week muziekles. Daarnaast krijgen de leerlingen ook verplichte lessen cultuur, zoals beeldende vorming, cultureel erfgoed, theater of dans. Een proef hiermee op een aantal basischolen was succesvol, en nu gaan alle basisscholen meedoen. Wethouder Carolien Gehrels heeft dat met de schoolbesturen afgesproken.

 

 

 

 

 

Top