5 handelskansen in de gezondheidssector

Afdrukken

dokterDe gezondheidssector is enorm groot en gevarieerd, daarnaast is de sector nauwelijks afhankelijk van de economische cyclus en is er sprake van een toenemende vraag. Met een blik op de vergrijzing, de toenemende levensverwachting en groeiende vraag uit de opkomende markten, is de gezondheidszorg voor beleggers een interessante sector.                   

 

healthcare_groeiDe gezondheidssector is er een met een enorme omvang: bedrijven die medicijnen maken, farmaceuten, ziekenhuizen, verzekeraars en producenten van medische apparatuur. En met een alsmaar groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar medicijnen en gezondheidszorg alleen maar toe. Verwacht wordt dat er in 2016 voor meer dan 1,2 biljoen dollar wereldwijd wordt uitgegeven aan medicijnen. In veel economieën groeien de uitgaven voor de gezondheidszorg zelfs harder dan het BBP. Bovendien is de sector volgens Fidelity niet heel conjunctuurgevoelig.

De vermogensbeheerder ziet vijf groeifactoren voor de lange termijn. Ten eerste neemt de populatie toe en worden mensen daarnaast steeds ouder. Een tweede factor is de groei van chronisch zieken. De toenemende vraag uit de opkomende markten speelt ook mee, net zoals de vraag naar betaalbare gezondheidszorg.

Tot slot ook de ontwikkeling van medicijnen ‘op maat’: doordat genomen (geheel van erfelijke informatie in een cel) beter in kaart kunnen worden gebracht, is het mogelijk om medicijnen te maken die zijn toegespitst op een individu. Voor beleggers is het ook mogelijk om op deze kansen in te spelen, onder andere door te investeren in bedrijven die van de groei kunnen profiteren.

1. Groeiende populatie en verlengde levensverwachtingen

De levensverwachting neemt toe en dat is goed nieuws voor iedereen die oud wil worden. Maar met ouderdom neemt ook het risico op bepaalde ziekten toe, zoals bijvoorbeeld nierfalen. DaVita (NYSE: DVA) speelt hier op in. De onderneming is een toonaangevende leverancier en opereert in 1.642 dialysecentra en bedient 128.000 patiënten in de Verenigde Staten. Fidelity stelt dat dit aantal alleen maar zal toenemen.

Een andere ziekte die vooral bij ouderen voorkomt, is een abdominaal aorta-aneurysma (AAA). Dit is een met bloed gevulde uitstulping, of ballon, in een deel van de aorta. De aorta is het belangrijkste bloedvat in het lichaam.

Een breuk kan fataal zijn en daarom is een vroegtijdige opsporing en behandeling van vitaal belang. Vooral 55-plussers vallen in de risicogroep. In Amerika is het de 13e belangrijkste doodsoorzaak. Gelukkig kan AAA wel worden behandeld, door middel van een operatie of door een stent.

Een stent is een metalen of kunststof buisje dat bijvoorbeeld in een bloedvat kan worden geplaatst, met als doel om het vat open te houden. Stents hebben volgens Fidelity een veel hoger slagingspercentage en daarnaast betere hersteltijden.

De vermogensbeheerder tipt Endologix (Nasdaq: ELGX), een leverancier van stents. ‘Met slechts 10 procent marktaandeel in de VS, heeft dit bedrijf de ruimte om te groeien dankzij zeer concurrerende producten. De verkopen zijn in de afgelopen vijf jaar elk jaar verdubbeld. Endologix heeft bovendien sterk potentieel om te groeien in het buitenland, vooral in Europa.’

2. Groeiende groep chronisch zieken

Kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas zijn allemaal gekoppeld aan ongezonde voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging. In steden heeft verslechterende luchtkwaliteit ook geleid tot een toename van aandoeningen van de luchtwegen. Door deze factoren stijgt de groep chronisch zieken.

Doordat Aziaten steeds westerser gaan eten, met meer eiwitten, zuivel en suikers, neemt ook de groep mensen met diabetes toe. Dit zorgt weer voor meer vraag naar insuline. Een bedrijf dat hiervan kan profiteren is Novo Nordisk, een wereldwijde leider in de insulinemarkt. Een van de belangrijkste producten in het portfolio van Novo Nordisk is Novolog, een snel absorberende insuline met meer dan 50 procent marktaandeel.

3. Opkomende markten

Ook in de opkomende markten liggen veel kansen. De gezondheidszorg is daar vaak nog niet zo goed geregeld als in het westen, maar er wordt wel gewerkt aan betere zorg. ‘China heeft een stimuleringspakket gelanceerd ter waarde van 125 miljard dollar in 2009. Dit pakket is bedoeld om zorgverzekeringen aan te bieden, maar ook om ziekenhuizen te ondersteunen.

De markt voor gezondheidszorg van China stond in 2006 al in de top 10 van grootste markten, maar we verwachten dat China in 2013 al op een derde plaats staat.’ Volgens Fidelity wordt een goede gezondheidszorg in de opkomende markten steeds belangrijker en ontstaat er daarnaast een grotere groep consumenten die op zoek is naar kwalitatief hoogwaardige zorg en ziekenhuizen.

healthcare_em

Apollo Hospitals (NSE: Apollohosp) kan van deze trend profiteren. Het is de grootste aanbieder van privé-ziekenhuizen in India. ‘Het bedrijf heeft zich voorgenomen om het aantal ziekenhuizen in de komende vier tot vijf jaar uit te breiden met 50 procent, vanwege de hoge vraag.’

4. Gene mapping

Een van de redenen waarom mensen nu langer leven, is dat ziektes vroeg kunnen worden opgespoord en daardoor sneller kunnen worden behandeld. Dokters kijken nu een stap verder: ze gaan ziektes opsporen, nog voordat de patiënt ook daadwerkelijk ziek wordt. Om dit te doen is een diepgaande kennis over genomen noodzakelijk. Het genoom kan worden gezien als een verzameling van alle genen.

Een gen is een eigenschap van het lichaam (zowel bij planten als dieren) en deze eigenschappen bepalen onder andere de oogkleur, maar ook de bloedgroep. Genen zijn heel belangrijk en zijn een soort bouwplan van het lichaam, zelf doen de genen niets.

Door duidelijk in kaart te brengen hoe het bouwplan van een persoon er uit ziet, is het ook mogelijk om in te schatten of een persoon meer of juist minder kans heeft op een ziekte zoals alzheimer, of diabetes. Door het gene mapping, kunnen medicijnen op maat worden gemaakt, speciaal gericht op het stukje op het bouwplan dat niet goed functioneert.

Hoewel de techniek volgens Fidelity nog in de kinderschoenen staat, zijn Roche (SIX: ROG) en Novartis bedrijven die kunnen profiteren van deze trend. Novartis (NYSE: NVS) heeft bijvoorbeeld Gleevec, gericht op een soort leukemie. Het medicijn richt zich alleen op een bepaald soort proteïne in het lichaam, dat kenmerkend is voor leukemie.

Bij de meeste medicijnen worden zowel kanker- als gezonde cellen vernietigd. Dit medicijn richt zich specifiek op de zieke cellen, waardoor het medicijn niet alleen effectiever maar ook minder destructief is voor het lichaam.

5. Betaalbare gezondheidszorg

De vraag naar betaalbare gezondheidszorg neemt toe. Generieke medicijnen zijn medicijnen die dezelfde werkzame stoffen bevatten als een oorspronkelijk op de markt gebracht merkmedicijnmiddel. De medicijnen worden dus nagemaakt. Dit mag pas zodra het octrooi van de oorspronkelijke maker afloopt.

Fidelity stelt dat deze medicijnen goedkoper kunnen worden geproduceerd en dat de markt voor generieke medicijnen fors is toegenomen. In de VS zijn nu 89 procent van de medicijnen generiek. Met oog op de toenemende vraag uit de opkomende markten, verwacht Fidelity dat de vraag alleen maar verder zal toenemen.

Goed nieuws voor Dr Reddy’s Labaratories (NYSE: RDY). Dit bedrijf uit India heeft flink geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om bestaande formules te verbeteren (van medicijnen waarvan het patent is verlopen) of een basis te leggen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Het bedrijf is volgens Fidelity gunstig geprijsd ten opzichte van de historische koerswaarde en biedt investeerders op de middellange termijn een mooi groeipotentieel.

Door Michiel Rietveld