Nieuwsbrief en agenda - Peter Winteraeken

peter winteraeken1Nieuwsbrief en agenda - Peter Winteraeken

 Scroll naar beneden....

 


Leven met Een cursus in wonderen

Nieuwsbrief 41

Mei 2022 
Volmaakt 100% vertrouwen,
ook Nu...juist Nu,
 

Voor info en aanmelding:Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt


Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175


E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


En zie voor alle activiteiten de website:
www.peterwinteraeken.nl 

Nieuwe Filmpjes:


Nieuwe filmpjes: Peter Winteraeken in gesprek met.....: 

- Nieuw! Mei 2022: in gesprek met Olette Luitwieler: over Een cursus in wonderen. 

- Nieuw! Mei 2022: in gesprek met Koos Janson: Hoe ontstaat volmaakt vertrouwen? In elk Nu?

- Nieuw! Mei 2022: 21 dagen lang in gesprek met Dennis Hardeman over de werkboekles van de dag.
Hier tref je het eerste gesprek aan. Les 121: Vergeving is de sleutel tot geluk. 
En hier het meest recent gepubliceerde gesprek Les 138: De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. 


Wil je alle andere korte gesprekken met Dennis over deze 21 dagelijkse werkboeklessen zien?

Ga dan naar mijn YouTube kanaal.

Abonneer je daarop. En dan word je op de hoogte gebracht als er nieuwe video's verschijnen. Klik
hier
 

eciw 

Eerdere filmpjes en podcasts:

Eerdere filmpjes met Peter Winteraeken: 

- Feb 2022: in gesprek met Els Thissen: over Een cursus in wonderen en Attitudinal Healing. 

- Jan 2022: in gesprek met Samira Ahale over Een cursus in wonderen. Thema: wij zijn leerlingen en leraren voor elkaar. 

- Nov 2021: in gesprek met Neda Boin over Een cursus in wonderen. Thema: wij zijn leerlingen en leraren voor elkaar. 

- Okt 2021: in gesprek met Linda Rood en Paula Smit over onze nieuwe Retraite Onvoorwaardelijke Liefde in de Praktijk - Retraite voorbeschouwing.  Zie ook de rechterkolom onderaan voor meer info over deze retraite.

- Sept 2021: in gesprek met Koos Janson over Een cursus in wonderen. Thema: onderwijzen en leren. 

- Aug 2021: in gesprek met Diederik Wolsak: over Een cursus in wonderen + Choose Again.

- Juni 2021: in gesprek met Olette Luitwieler over les 140 van Een cursus in wonderen: 'Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest.' 


- Mei 2021: in gesprek met Nicolien Gouwenberg over Een cursus in wonderen: thema 'onderwijzen en leren'. 

-Mei 2021: in gesprek met Willem Glaudemans over Een cursus in wonderen: thema 'onderwijzen en leren'. 

 

Volmaakt vertrouwen: deel 1.


Vertrouwen:

'Dit is het fundament waarop hun vermogen om hun functie te vervullen rust.

Waarneming is het resultaat van leren. In feite is waarneming leren, omdat oorzaak en gevolg nooit gescheiden zijn.

De leraren van God hebben vertrouwen in de wereld, omdat ze hebben geleerd dat die niet wordt geregeerd door wetten die de wereld heeft ontworpen.

Ze wordt geregeerd door een kracht die in hen maar niet van hen is.

Het is deze kracht die alles geborgen houdt. Het is dankzij deze kracht dat de leraren van God een wereld zien die is vergeven.

Wanneer deze kracht eenmaal is ervaren, is het onmogelijk nog op je eigen onbeduidende vermogens te vertrouwen.

Wie zou proberen met de nietige vleugels van een mus te vliegen wanneer hem de machtige kracht gegeven is van een adelaar?

En wie zou zijn vertrouwen stellen in het schamele aanbod van het ego wanneer de gaven van God voor hem worden neergelegd?' 

(H4.I.1-2:1-3)


#volmaakt vertrouwen 

blauwe lucht

 

Volmaakt vertrouwen: deel 2.


Vertrouwen:

'En tenslotte is er ‘een periode van voltooiing’. Hier wordt wat werd geleerd geconsolideerd.

Wat vroeger louter werd gezien in schaduwbeeld, wordt nu solide verworvenheid waarop zowel in alle ‘tijden van nood’ als in rustige tijden kan worden gerekend.

Zeker, rust is het resultaat ervan, de vrucht van oprecht leren, van consequent denken en volledige overdracht.

Dit is de fase van werkelijke vrede, want hier wordt de hemelse staat ten volle weerspiegeld.

Van hieruit ligt de weg naar de Hemel open en is hij makkelijk begaanbaar. In feite is hij hier.

Wie zou ergens ‘heen’ gaan als innerlijke vrede al totaal is?

En wie zou willen proberen gemoedsrust te ruilen voor iets wat nog begerenswaardiger is? Wat zou nog begerenswaardiger kunnen zijn dan dit?'

(H4.I.A.8) 


#gemoedsrust

blauwe lucht en veldweg 

Volmaakt vertrouwen: deel 3.


Vertrouwen:

'Het is onmogelijk de ene relatie te gebruiken ten koste van de andere en niet onder schuld gebukt te gaan.

En het is even onmogelijk een deel van een relatie te veroordelen en daarin vrede te vinden.

Binnen het onderwijs van de Heilige Geest worden alle relaties gezien als totale verbintenissen, en toch zijn ze op geen enkele wijze met elkaar in conflict.

Volmaakt vertrouwen in elk ervan, vanwege hun vermogen jou volledige voldoening te schenken, vloeit alleen voort uit volmaakt vertrouwen in jezelf.

En dat kun je niet hebben zolang schuld blijft bestaan.

En er zal schuld zijn zolang je de mogelijkheid aanvaardt, en koestert, dat je een broeder kunt maken tot wat hij niet is, omdat jij hem zo wilt hebben.'

(T15.VI.1)


#relaties 

liefde maakt geen vergelijkingen
 

Volmaakt vertrouwen: deel 4.


Vertrouwen: 


‘Jij hebt zo weinig vertrouwen in jezelf omdat je ongenegen bent het feit te aanvaarden dat er volmaakte liefde in jou is.

En daarom zoek jij buiten je wat je buiten je niet vinden kunt.

Ik bied je mijn volmaakt vertrouwen in jou, in plaats van al jouw twijfels.

Maar vergeet niet dat mijn vertrouwen in al jouw broeders even volmaakt moet zijn als in jou, anders zou het een beperkte gave aan jou zijn.

In het heilig ogenblik delen we ons vertrouwen in Gods Zoon, want samen erkennen we dat hij dat geheel en al waard is, en in ons besef van zijn waardigheid kunnen we niet twijfelen aan zijn heiligheid.

En aldus hebben we hem lief.'

(T15.VI.2)


#broeders #zusters #familie

vakantie

 

De werkelijke wereld: deel 1.


'Kun jij je voorstellen hoe mooi zij die jij vergeeft er voor jou uit zullen zien?

In geen enkele fantasie heb je ooit zoiets lieflijks waargenomen.

Niets van wat je hier ziet, of je nu slaapt of wakker bent, benadert ook maar enigszins zulke lieflijkheid.

En niets zul jij zo waarderen als dit, en zal jou zo dierbaar zijn.

Niets wat jij je herinnert dat jouw hart van vreugde deed zingen, heeft jou ooit ook maar de fractie van het geluk gebracht dat dit zicht jou brengen zal.

Want je zult de Zoon van God zien.

Jij zult de schoonheid aanschouwen waar de Heilige Geest met liefde naar kijkt, en waar Hij de Vader voor dankt.

Hij werd geschapen om dit voor jou te zien, tot jij geleerd hebt dit voor jezelf te zien.

En heel Zijn onderwijs leidt ertoe dat jij dit ziet, en dank brengt samen met Hem.'

(T17.II.1)


#dewerkelijkewereld

blauwe lucht en meer


 


 

De werkelijke wereld: deel 2.


'Deze lieflijkheid is geen fantasie.

Het is de werkelijke wereld, stralend en zuiver en nieuw, en alles sprankelt in de volle zon.

Niets is hier verborgen, want alles is vergeven en er zijn geen fantasieën om de waarheid te verbergen.

De brug tussen die wereld en deze is zo klein en zo makkelijk over te gaan, dat je niet kunt geloven dat die het raakpunt is van werelden die zo verschillend zijn.

Toch is deze kleine brug het sterkste wat deze wereld überhaupt raakt.

Deze kleine stap, zo gering dat die aan je aandacht is ontsnapt, is een reuzenschrede door de tijd de eeuwigheid in, aan alle lelijkheid voorbij de schoonheid in, die jou zal betoveren en waarvan de volmaaktheid nooit zal ophouden jou te verwonderen.'

(T17.II.2.)


#vergeven 

omgeving klooster Denekamp 

De werkelijke wereld: deel 3.


‘Deze stap, de kleinste ooit gezet, is toch het grootste van alles wat er in Gods Verzoeningsplan te volbrengen valt.

Al het andere is aangeleerd, maar dit wordt gegeven, volledig en volkomen volmaakt.

Niemand anders dan Hij die het plan voor de verlossing heeft ontworpen, kan die op deze wijze voltooien.

Je leert de werkelijke wereld, in al haar lieflijkheid, te bereiken.

Fantasieën worden allemaal ongedaan gemaakt, en niets of niemand blijft er nog door gebonden, en dankzij je eigen vergeving ben je vrij om te zien.

Maar wat je ziet is slechts wat jij gemaakt hebt, met de zegen van jouw vergeving erop.

En met deze laatste zegen van Gods Zoon over zichzelf, heeft de werkelijke waarneming, ontstaan uit het nieuwe perspectief dat hij heeft geleerd, haar doel gediend.

(T17.II.3)


#zegen 

Licht
 

De werkelijke wereld: deel 4.


'De sterren zullen in het licht verdwijnen, en de zon die de wereld voor schoonheid heeft geopend zal uitdoven.

Waarneming zal haar betekenis verliezen wanneer ze vervolmaakt is, want alles wat tot lering werd gebruikt zal geen functie meer bezitten.

Niets zal ooit veranderen; geen verschuivingen of schakeringen, geen verschillen en geen verscheidenheid die de waarneming mogelijk maakten, zullen zich nog voordoen.

De waarneming van de werkelijke wereld zal zo kort zijn dat je amper de tijd zult hebben om God ervoor te danken.

Want God zal de laatste stap gezwind zetten wanneer jij de werkelijke wereld hebt bereikt, en voor Hem bent gereedgemaakt.'

(T17.II.4)


#delaatstestap

De werkelijke wereld: deel 5.


'Hoezeer wens jij verlossing?

Ze zal je de werkelijke wereld geven, die trilt van gereedheid om jou te worden gegeven.

De geestdriftigheid van de Heilige Geest om jou die te geven is zo intens dat Hij niet wachten wil, ook al wacht Hij vol geduld.

Beantwoord Zijn geduld met jouw ongeduld over enige vertraging in de ontmoeting met Hem.

Ga vol blijdschap je Verlosser tegemoet, en wandel vol vertrouwen met Hem deze wereld uit, de werkelijke wereld van schoonheid en vergeving in.

(T17.II.8)


#volmaaktvertrouwen

akker zomer


 


Volmaakt 100% vertrouwen in elk Nu, juist Nu:

Volmaakt vertrouwen. 

Hoe ontstaat volmaakt vertrouwen?

Dat was de leidende vraag die centraal stond in het interview dat ik onlangs had met Koos Janson.
Zie video hiernaast.  

Hoe kun je volmaakt vertrouwen ontwikkelen én behouden in een wereld die voortdurend talloze uitdagingen op ons pad voorschotelt?

Door je hart te openen én open te houden op die momenten dat je geneigd bent het hart weer te sluiten. 
Dat is de suggestie en .....we kunnen dit.

Hoe?
Door af te stappen van de oordelende blik.
En oordeelloosheid een kans te geven!

Kan ik alles en iedereen oordeelloos in mijn hart sluiten?
En als dat nog niet meteen lukt, kan ik dan mezelf oordeelloos in mijn hart sluiten? Inclusief al het oordelen, op die momenten dát ik oordeel?

Dat blijkt oefenen te zijn en absoluut de moeite waard! 

Waarom?
Omdat oordelen geen verbinding teweeg brengt maar afscheiding en verwijdering.
Afscheiding tussen mensen in het klein. Zoals binnen familie relaties, op het werk, school of in de buurt.
Kortom in het klaslokaal van je eigen leven.

En oordelen zorgt ook voor afscheiding en verwijdering in het groot tussen bevolkingsgroepen. In extremis leidt dit tot geweld en oorlog.
Ziedaar, dit is al eeuwen gaande. En ook nu in deze tijd dichterbij dan we ooit nog hadden verwacht! 

En kan dit allemaal door oordelen plaatsvinden? Leert de mensheid dan niet van de geschiedenis?
Ja door te oordelen ga jij je vervreemden van je naasten. Uiteindelijk ken je elkaar niet meer en zie je elkaar niet meer. 
Een leven vanuit wantrouwen staat dan op de voorgrond.

De feitelijke eenheid is ons daarbij uit het oog geglipt. En uit het oog is....uit het hart.
We hebben weer te leven vanuit ons hart. 
Want de kennis dat we allemaal broeders en zusters van elkaar zijn, één grote familie op planeet aarde, verdwijnt uit beeld door te volharden in oordelen. 

Door te blijven oordelen zien we elkaar als horende bij een land, bij een bepaalde bevolkingsgroep, godsdienst of vereniging. Het is competitie en strijd. We trekken daarbij grenzen. Zowel fysiek, door elkaar niet langer meer te ontmoeten als iets of iemand ons niet meer bevalt.
Als ook denkbeeldig, door landsgrenzen te trekken.

En toch, vanaf de ruimte ziet de wereld er als één geheel uit. Je neemt geen afzonderlijke landen waar.

Hoe ontwikkel je weer vertrouwen?

Door elkaar weer te leren (her)kennen.
Door alle oordelen terug te nemen. Niet omdat oordelen niet mag, maar omdat het mij niet brengt wat ik werkelijk verlang.
Wil ik vrede en geluk ervaren? Dan dien ik zelf daarin het voortouw te nemen en me weer te verbinden.
Dat kan stap voor stap in het eigen klaslokaal.
Door het oordelen te herkennen.
En zo het oordelen op te geven.

Hoe?
Door te ontdekken dat elk oordeel alleen maar iets zegt over mij.
En als dat geen leuke of vriendelijke oordelen zijn, mezelf dan de vraag te stellen: wil ik mij hiervan beschuldigen?

Laat ik vriendelijkheid en mildheid betrachten met mezelf en in de omgang met mijn medemensen.
Dan kan ik zien dat we allemaal zo ontzettend veel op elkaar lijken.

We lijken op elkaar!

Dat is de sleutelzin, op weg naar volmaakt vertrouwen in het leven zelf.

Vertrouwen ontstaat door verbindingen aan te gaan en over mijn eigen angsten heen te stappen.
Dat ik jou weer leer kennen zoals jij en ik in essentie bedoeld zijn. 
Opnieuw te herkennen dat jij en ik liefde zijn.
Alleen was dit feit versluierd door denkbeeldige oordelen.

Laat ik klein beginnen: thuis in mijn eigen gezin, de straat en de buurt waarin ik leef, bij de collega's op het werk, de winkels die ik bezoek.
Ik hoef niet de wereld te veranderen. 
Laat ik daarentegen bereid zijn mijn innerlijke op angst gebaseerde houding te veranderen. En deze in te ruilen voor een liefdevolle houding. Met een liefdevolle blik voor alles en iedereen, inclusief mezelf.

En laat ik mild zijn naar mezelf als me dit niet altijd lukt. 
Ik ben op weg....samen met jou. De weg alleen heeft afgedaan.
We zijn samengekomen in het Nu. 
En in vertrouwen, volmaakt vertrouwen ligt dé oplossing.

Zoals Een cursus in wonderen het voorgaande zo mooi samenvat :


'En je kunt niet geloven dat vertrouwen aan ieder probleem nu een eind zou maken.' 

En als je een behoefte voelt om te groeien naar volmaakt vertrouwen in jezelf en in het leven, weet dat je hartelijk welkom bent!

In deze nieuwsbrief is er vooral aandacht voor diverse meerdaagse workshops, retraites, reizen en workshopdagen.
Waarin we samen komen om elkaar vanuit vrijheid opnieuw te ontmoeten en te begroeten.
Waarbij leven vanuit het hart centraal staat. Waarin onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft de boventoon voert.

We komen daarbij samen op rustige locaties zoals kloosters en abdijen waar het goed toeven is. Waar de randvoorwaarden voor handen zijn om ongestoord en in stilte naar binnen te keren en je hart te openen. Om vandaaruit de wereld en de mensheid opnieuw met vertrouwen tegemoet te treden.

Dat vertrouwen zorgt voor een open ontvankelijke houding en voor een geïnspireerd leven met elkaar. Dat wens ik je toe. Voor wie dat wil.
Van harte welkom!


- Peter Winteraeken

Bezoek ook mijn website voor meer info, klik
hier. 

Ps, het nieuwe programma seizoen 2022 - 2023 volgt in een volgende nieuwsbrief en binnenkort ook op mijn website!

Zo 19 juni: Peter Winteraeken lezing bij ECIW Ontmoetingspunt Utrecht

Peter Zo 19 juni Lezing Ontmoetingspunt ECIW Utrecht.

Met Peter Winteraeken.


Titel lezing: Er is een andere manier om naar de wereld te kijken (werkboekles 33).

Wat een veelbelovend werkboekidee!
Ik zit niet vast in de wijze hoe ik alles en iedereen in de wereld waarneem. Er is een andere manier om hieraar te kijken. We gaan samen deze 'andere manier van kijken' ontdekken en verkennen aan de hand van deze werkboekles en de lessen 23, 30, 31 en 34. 

De vraag is: ben ik bereid om deze andere manier van zien een kans te geven? Wat zou ik dan zien? En...wat zou ik dan ervaren? 

Lezing: 11.00 - 12.30 uur.
Locatie: Sic Semper Loge.
Adres: Bemuurde Weerd Oost Zuid, nummer 13. 3514 AP te Utrecht. 
Meer info: Walter van Bijsterveld: 06-14591000
Aanmelden via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Meer info klik
hier.


 

9 tm 10 Juli: Nieuw! Retraite Onvoorwaardelijke Liefde in de Praktijk, klooster van de zusters te Denekamp

Klooster Denekamp
Weekend retraite 'Onvoorwaardelijke liefde in de praktijk'.   

Met Linda Rood en Peter Winteraeken.

Een weekend retraite die in het teken staat van stilte en ook een interactief programma waarin we met elkaar ruimte zullen maken voor uitwisseling en het delen van ervaringen.

Er bestaat de mogelijkheid tot het inbrengen van kwesties, issues en vragen die je belemmeren om vrij en onvoorwaardelijk te leven: in liefde!

Het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen, Choose Again en de Vragen naar Vrijheid is ons hierbij behulpzaam.
Meditatie, reflectie, contemplatie en stiltewandelingen helpen ons hierbij om verder af te dalen van Doen naar Zijn.

Dag en datum: zaterdag 9 juli en zondag 10 juli 2022.
Locatie: het klooster van de Zusters te Denekamp, Graven Allee 30, 7591 PE te Denekamp. 

Let op: nog 1 vrije plek beschikbaar! Wie wil deze laatste plek innemen? 
Meer info: zie website. 

AANMELDEN 
*(via: site collega Linda Rood)

18 - 22 juli: 5-daagse Reis naar je Hart in de Willibrordsabdij te Doetinchem.

WillibrordsabdijNIEUW in 2022: een 5-daagse Reis naar je Hart, Abdij Doetinchem.

Met Nicki van Heugten en Peter Winteraeken

Wil je meedeinen met de levensstroom? Waarbij jij je kunt aansluiten op de hartfrequentie van het Universum: Onvoorwaardelijke Liefde?
Ben je het waard om je geboorterecht te vieren? Een leven doorgebracht in vertrouwen, vrede en vreugde?
Wil je dit voor langere tijd zelf ervaren en beproeven op een rustige stille plek vol natuurschoon?
Waarbij jij je geborgen en veilig voelt om helemaal jezelf te kunen zijn? 


Kom thuis waar je voor altijd bent: geliefd en welkom.

Thuis is waar je hart is...
Home is where the heart is....
Jij bent het op wie je gewacht hebt!


Tijdens elke Reis naar je Hart 'werken' we met Een cursus in wonderen, familie- en systeemopstellingen en Choose Again, de Zes Stappen naar Vrijheid!

Dag en datums: ma 18 juli tm vrijdag 22 juli. 
Locatie: Willibrordsabdij, Abdijlaan 1 te Doetinchem
Begeleiding: Peter Winteraeken en Nicki van Heugten.
Meer info: zie
website. 

AANMELDEN 
(via: site collega Nicki van Heugten)

2 tm 4 Sept 2022: Retraite 'Onvoorwaardelijke Liefde in de Praktijk', Willibrordsabdij Doetinchem.

WillibrordsabdijZomer Retraite:

Onvoorwaardelijke Liefde in de Praktijk!


Met Linda Rood, Peter Winteraeken en Paula Smit!

Een nieuwe meerdaagse workshop in 2022! 

Een groot deel van deze retraite zal in stilte plaatsvinden, waardoor je ook echt die diepte binnenin jezelf zult kunnen ervaren.

Naast de stilte momenten zal er ook een interactief programma zijn waarin we met elkaar ruimte zullen maken voor uitwisseling en het delen van ervaringen.

En bestaat de mogelijkheid tot het inbrengen van kwesties, issues en vragen die je belemmeren om vrij en onvoorwaardelijk te leven: in liefde!

Het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen, Choose Again en de Vragen naar Vrijheid is ons hierbij behulpzaam.
Meditatie, reflectie, contemplatie en stiltewandelingen helpen ons hierbij om verder af te dalen van Doen naar Zijn.

Kortom er is volop ruimte voor verdieping en het in de praktijk brengen van onvoorwaardelijke liefde.


Zie voor een impressie over deze retraite en een kennismaking met Linda en Paula het filmpje in de linkerkolom. 

Datum Zomer Retraite: vrijdag 2 tm zondag 4 september 2022. 
Deze retraite is vol! U kunt zich wel nog aanmelden voor de wachtlijst....  
Locatie: Willibrordsabdij, Abdijlaan 1 te Doetinchem. 
Meer info: zie website.  

AANMELDEN  
(via: site collega Linda Rood)

Nieuw! Zo 2 okt: (Ver)wonderdag met Olette Luitwieler te Denekamp.

Klooster Denekamp(Ver)wonderdag zondag 2 oktober: 

Met Olette Luitwieler en Peter Winteraeken

Thema: Luisteren naar innerlijke leiding. 

Op deze (ver)wonderdag gaan we ons openstellen voor de innerlijke Stem die in ieder van ons aanwezig is en wacht op gehoor. 

We ontdekken samen het onderscheid tussen het kritische ego stemmetje in ons en de heldere Stem van de waarheid. 

Deze dag gaan we hier samen naar kijken en oefenen ons in het (leren) luisteren naar innerlijke leiding. 

We doen dit aan de hand van toelichtingen bij korte stukjes tekst uit Een cursus in wonderen, stilte, geleide meditaties, oefeningen en het delen van ervaringen in het moment!


Dag: zondag 2 oktober 2022. 
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Vanaf 9.30 uur welkom op de koffie/thee. 
Locatie: Klooster van de Zusters van Denekamp. Gravenallee 30, 7591 PE, Denekamp.

Begeleiding: Olette Luitwieler en Peter Winteraeken.
Meer info zie
website.

Ps, zie ook hiernaast in de linkerkolom bij de filmpjes het interview dat ik onlangs had met Olette Luitwieler over onze gezamenlijke passie: Een cursus in wonderen! 

AANMELDEN 

Nieuw! Za 22 okt: Mannen Kracht Cirkel.

mannenMannen Kracht Cirkel.

Met Dennis Hardeman, Menno van Teeseling en Peter Winteraeken

Deze dag voor mannen staat in het teken van Vrijheid, Kracht en Relaties! 
Hoe leef je als man zijnde in de wereld van alledag? Voel jij je innerlijk vrij en in je kracht staan? Hoe vervul je als man zijnde de diverse rollen in het leven? Durf jij kwetsbaar in de ontmoeting te staan? Neem jij je plek in, in het gezin van herkomst en in je huidige gezin? En op je werk? Hoe sta je in de relaties van je leven? Hoe is je relatie met je vader en andere rolmodellen in je leven als man? Kortom, allemaal vragen en thema's waar mannen onder elkaar het over kunnen hebben en tevens de daarbij horende gevoelens kunnen ervaren .  


We werken met het gedachtegoed van Een cursus in wonderen, het Zes Stappen proces van Choose Again en familieopstellingen.

Aan het eind van de dag vindt een Broederschaps Cirkel plaats.  

Dag: zaterdag 22 oktober of zaterdag 10 dec.
Tijd: 10.00 - 17.30 uur. Welkom vanaf 9.30 uur op de koffie/thee.
Locatie: Proeflokalen, Vispoortplein 16, 7201 ET Zutphen. 
Begeleiding: Dennis Hardeman, Peter Winteraeken en Menno van Teeseling.
Meer info: zie
website. 

AANMELDEN

16 - 18 december 2022: Kersteditie Een Reis naar je Hart, Birgittinessenklooster te Weert.

klooster weert zonsopgang
De Kersteditie van Een Reis naar je Hart in december 2022.
3-daagse: kijken en luisteren vanuit je hart!


Met Peter Winteraeken en Nicki van Heugten

Een reis die jou laat ervaren dat het leven licht en moeiteloos kan gaan vanuit je hart.
In een veilige rustige omgeving kun jij weer stil staan bij dat wat nu aandacht vraagt én dat waar jouw hart blij van wordt!
Kortom je leert koersen op je hart: wat zou liefde denken, voelen, zeggen en doen?


Tijdens elke Reis naar je Hart 'werken' we met Een cursus in wonderen, familie- en systeemopstellingen en Choose Again, de Zes Stappen naar Vrijheid!

Dag en datum Kersteditie 2022: vrijdag 16 december tm zondag 18 december 2022. 
Locatie: Birgittinessenklooster, Maasstraat 17 te Weert. 
Begeleiding: Nicki van Heugten en Peter Winteraeken

Meer info: zie de website. 

AANMELDEN 
(via: site collega Nicki van Heugten) 

Choose Again Nederland: leergang Zes Stappen Proces en week workshop Choose Again.

Choose Again NederlandChoose Again Nederland biedt alles op het gebied van de Zes Stappen naar Vrijheid (van Diederik Wolsak) aan binnen Nederland.Heb je interesse om de leergang te volgen die de mogelijkheid biedt om zelf mensen te begeleiden met het Zes Stappen proces?

Of wil je langere tijd dit gedachtegoed tot je nemen tijdens bv een live weekworkshop Choose Again in Nederland? 


Wat te denken van: 

·        2 x Live Week workshop Choose Again, met Online Diederik Wolsak: di 28 juni tm zo 3 juli + di 6 sept tm zo 11 sept. 
Begeleiding: 
Patricia Gorter, Saskia Teppema en Peter Winteraeken. 
Voor meer info + aanmelden klik hier
 

·        Leergang Zes Stappenproces: start najaar 2022 op vrijdag 11 november.
Begeleiding: Patricia Gorter, Saskia Teppema, Jurriaan Rogier en Peter Winteraeken. 
Voor meer info + aanmelden klik hier. 
 

Begeleiding en consulten met Peter Winteraeken:

PeterMet Peter Winteraeken.  


Heb je behoefte aan:

·        individueel consult?

·        groeps- en teambegeleiding? 

·        wandel coaching individueel en voor groepen/teams in de natuur;

·        relatie- en gezins begeleiding?

·        Online consulten mogelijk via Zoom (en evt ook via Skype, Facetime, Whatsapp video of telefonisch).

·        een (individuele) familieopstelling; 

·        een tafelopstelling;

·        individuele begeleiding Zes Stappen proces Choose Again; 

·        individuele begeleiding The Work of Byron Katie;

·        individuele begeleiding de Vragen naar Vrijheid van Linda Rood.

Zie voor meer info de website. 

AANMELDEN

boeddhaVolmaakt vertrouwen is 100 % vertrouwen!


Een cursus in wonderen zegt het zo: 


'En je kunt niet geloven dat vertrouwen aan ieder probleem nu een eind zou maken. 
(T26.VIII.2:3)


- Peter Winteraeken

 

Top