De verbinding, Lynn Mc Taggert

vriendschap jongen en meisjeHet is idee van afscheidenheid is niet alleen een illusie, maar ook de oorzaak van al het menselijk lijden. Meer en meer worden we ons bewust dat verbinding het antwoord is. Wie zich verbonden voelt, ervaart liefde. Liefde is waaruit we geschapen zijn. Liefde staat gelijk aan geluk, vrede en vreugde. Met een interview van Lilou en Lynn Mc Taggert.

 

 

Lynne McTaggart heeft ‘De Verbinding’ geschreven om aan te tonen dat we handelen volgens een verzameling verouderde opvattingen en regels. De wetenschappelijke visie op wie we zijn als mens is drastisch veranderd, en wij moeten mee-veranderen om te kunnen overleven. De grote wereldwijde crisis die ons bedreigt is grotendeels voortgekomen uit het denken in termen van competitie. De competitieve impuls heeft zich vastgezet in de identiteit van de mens en is mede-oorzaak van de huidige crisis. De crisis die momenteel op vele gebieden wordt ervaren is het gevolg van het verschil tussen wie we denken dat we zijn en onze diepste essentie. Het paradigma van competitief individualisme beschouwt het leven als een heldhaftige strijd over vluchtige elementen en een verdeling van schaarse hulpbronnen. De heersende idee is dat er niet genoeg is en dat er anderen zijn die sterker en slimmer zijn dan wij, zodat we veroordeeld zijn om te strijden voor hulpbronnen.

 

 

 

 

 

 

Wetenschappers zijn er steeds vanuit gegaan dat ze het geheel kunnen begrijpen door de afzonderlijke delen waaruit het is samengesteld te bestuderen. De denkbeelden van Charles Darwin grote invloed van de denkbeelden van Darwin, waarin het gaat om overleving van de sterkste in de worsteling van het leven en waarin blind toeval heerst, zijn voortgekomen uit die benadering. De econoom A’dam Smith vond dat de samenleving het beste gediend is door de onzichtbare hand van de vrije markt. Hij geloofde dat de samenleving er het beste gediend is wanneer iedereen zijn zelfzuchtige natuur volgt. McTaggert rekent af met die verouderde opvattingen.

De vele facetten van de crisis die we ervaren zijn symptomen van een dieper probleem. Honderden jaren hebben we tegen de natuur in gehandeld door onze fundamentele verbondenheid te negeren en onszelf te zien als afgescheiden van de wereld. We hebben het punt bereikt waarop we niet langer kunnen leven volgens het onjuiste begrip van wie we werkelijk zijn. Dit alles doet Lynne McTaggart uit de doeken aan de hand van haar eigen ervaringen en wetenschappelijk onderzoek in hoofdstukken met veelzeggende titels als: geboren om erbij te horen, geboren om in te stemmen en geboren om te geven. ‘De Verbinding’ van Lynne McTaggart is bejubeld door bekende spiritueel ingestelde Amerikaanse schrijvers en sprekers, onder wie Deepak Chopra, Debbie Ford en Marianne Williamson (tekst http://www.arendlandman.nl)

Top