Je gedachten kunnen ongekende krachten losmaken

Afdrukken

breinEr blijkt een eenvoudige manier te zijn om je kennis in een oogwenk te verruimen. Psychologen Ulrich Weger en Stephen Loughnan vroegen twee groepen mensen een aantal vragen te beantwoorden.

 

Mensen in de ene groep kregen te horen dat het antwoord op iedere vraag van tevoren in een flits op hun scherm te zien zou zijn.

De psychologen vertelden deze mensen dat het antwoord net niet lang genoeg te zien zou zijn om bewust te kunnen waarnemen, maar wel lang genoeg om onbewust opgenomen te kunnen worden.

Beperkende factor

De tweede groep werd verteld dat de flitsen het teken waren voor de volgende vraag. In werkelijkheid werd het antwoord op de vragen bij beide groepen niet vertoond. Opvallend genoeg scoorden mensen die dachten de antwoorden te zien beter op de test. Doordat ze verwachtten de antwoorden te zien waren mensen meer geneigd de vragen goed te beantwoorden.

Onze cognitieve en fysieke vaardigheden zijn over het algemeen beperkt, maar onze kijk op de aard en omvang van die limiet moet mogelijk worden herzien.

In veel gevallen is denken dat we beperkt zijn al een beperkende factor. Er is steeds meer bewijs waaruit blijkt dat onze gedachten in staat zijn onze cognitieve en fysieke grenzen te verleggen.

Gezichtsvermogen

Kunnen onze gedachten ons gezichtsvermogen verbeteren? We geloven dat een mechanisch proces bepaalt hoe goed we kunnen zien. Uit recent onderzoek (pdf) door Ellen Langer en haar collega’s blijkt het tegenovergestelde.

Gevechtspiloten moeten over een uitstekend gezichtsvermogen beschikken. De onderzoekers liet mensen ervaren hoe het is om een luchtmachtpiloot te zijn door ze te laten plaatsnemen in een vliegsimulator.

De simulator bestond uit een cockpit en verschillende instrumenten. De cockpit was bevestigd aan een hydraulische arm die de bewegingen van het toestel nabootste. Mensen kregen een uniform aan en voerden eenvoudige manoeuvres uit.

Tijdens de simulatie deden ze een oogtest. Een controlegroep onderging dezelfde oogtest terwijl de simulator uit stond. Het gezichtsvermogen van mensen bleek alleen te verbeteren als ze in de werkende simulator zaten.

Weger en Loughnan concludeerden: “Mensen hebben veel psychologische middelen tot hun beschikking om hun welzijn en prestaties te verbeteren, maar deze middelen worden vaak niet aangesproken.” Het bewustzijn en het lichaam zijn niet van elkaar gescheiden; onze gedachten hebben opvallend veel controle over ons lichaam en onze denkwijze kan de prestaties van ons brein verbeteren.

Bron: Scientificamerican.com