Hard wetenschappelijk bewijs: bewustzijn ná klinisch dood

Afdrukken

x

bdeDe wetenschap is vaak in staat om datgene te valideren, wat we eigenlijk al weten. Maar als het erop aankomt om volgens wetenschappelijke procedures tot een logisch begrip te komen van onmeetbare concepten volgens objectieve standaards, dan faalt de wetenschap op een simpele wijze. Met name om universele processen te verklaren, die nog steeds té groot zijn voor de hele wereld om zondermeer te accepteren. Maar we er wordt vooruitgang geboekt..

 

Eén van die universele processen is het concept van BDE, de Bijna-dood-ervaring. Zoals onder andere gerapporteerd door slachtoffers van gevallen van hartstilstand. Maar deze ervaringen worden nu wetenschappelijk onderbouwd, volgens het laatste wetenschappelijke onderzoek aan de University of Michigan Health System, in een poging om in ieder geval te kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat een menselijk brein blijft functioneren, nádat de klinische dood is vastgesteld.

De dood is geen onderwerp waar we vaak aan denken en waar we ons vaak ongemakkelijk bij voelen om zelfs over te praten. Volgens eigentijdse sociologen is de dood nog steeds een van de onderwerpen waarop een taboe rust, ondanks de liberale ontwikkelingen in de maatschappij. En dit taboe neemt volgens hen alleen nog maar toe..! En hoewel de dood natuurlijk een onlosmakelijk deel van het leven is, blijven het heftige debatten over de mogelijkheid van het brein om bewustzijns-activiteiten te tonen, terwijl het gestorven is, of stervende is.

BDE cartoonMaar in de studie van de genoemde universiteit, die werd gepubliceerd in het tijdschrijft ‘PNAS Early Edition’, wordt aangetoond dat ratten, waarvan het hart is gestopt en er geen bloed meer naar het brein toestroomt, een karakteristiek van hersenactiviteit tonen, die een bewustzijnsperceptie toont. Volgens Dr. Jimo Borjigin, Ph.D., wetenschappelijk medewerker in de moleculaire en integratieve fysiologie aan deze universiteit, is deze studie baanbrekend: “Deze studie die is uitgevoerd op dieren, laat voor het eerst zien wat er gebeurt met de neuro-fysische staat van het stervende brein.. Deze studie zal daarom het fundament gaan vormen voor toekomstige studies naar het stervende brein in mensen, waaronder ook de perceptie van licht tijdens een hartstilstand”.

Zoals je wellicht weet is het voor veel wetenschappers, hoewel nog nooit wetenschappelijk aangetoond, een uitgemaakte zaak dat het zien van licht door een stervend brein, geassocieerd dient te worden met pogingen van het brein om mini-electrische activiteiten te creëren. Maar voor anderen is er veel méér aan de hand in deze situatie..!

BDE-Challenge-facing-Science-And-ReligionWat is nou eigenlijk precies een BDE? Een BDE beschrijft een persoonlijke ervaring die geassocieerd wordt met een intredende dood, waarbij meerdere mogelijke sensaties worden waargenomen door deze persoon, o.a. het loslaten van het lichaam, gevoelens van ‘opstijgen’, totale rust, veiligheid, warmte, de ervaring van absolute vrede en ook de aanwezigheid van licht.

Meestal worden dit soort ervaringen opgetekend, nádat deze persoon ‘klinisch dood’ is verklaard of ‘heel dicht bij ‘dood-zijn’’. .Maar veel BDE-ervaringen worden opgetekend uit de monden van personen die helemaal niet zo heftig in levensbedreigende situaties zitten.. En met de toename van de techniek om hartstilstand te behandelen, blijkt ook het aantal BDE’s te stijgen. Deze ervaringen worden steeds weer beschreven in medische tijdschriften en worden vaak, vanuit onwetendheid, toch beschreven als ‘hallucinaties’. Dit terwijl para-psychologen, mensen vanuit religieuze achtergrond en sommige wetenschappers, zoals de fameuze Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, erop wijzen, dat het wel degelijk mogelijk zou zijn, dat deze BDE’s een teken zijn van een de dualiteit van het lichaam en geest én de mogelijkheid van het bestaan van een leven-na-de-dood..!

En inmiddels is elke weldenkende wetenschapper ervan overtuigd, dat BDE’s niet kunnen worden afgedaan als iets wat een stervend mens zich verbeeldt.. Integendeel, de afkomst van al deze ervaringen kunnen wijzen op een ándere realiteit, hoewel deze niet materieel omarmt kan worden. Daarbij horen de lichaamsuittredingen, het zien van het ‘witte licht’ en het voorbij flitsen van levenservaringen, als gemeenschappelijke ervaringen van mensen over de hele wereld, die dichtbij de dood kwamen, maar ‘overleefden’..

NDERFDe website Near Death Experience Research Foundation is de grootste website over BDE in de wereld en beschrijft tot in detail -in meer dan 23 talen- de ervaringen van duizenden mensen, die hun BDE delen. .

Studie-beschrijving Onderzoekers analyseerden de opnames van de zogenaamde EEG’s; de grafische weergave/optekeningen van de hersenactiviteit, het Elector-EncefaloGram. Die EEG’s werden opgetekend van ratten, die onder anestesie waren en experimenteel waren onderworpen aan een opgewekte hartstilstand. Binnen 20 seconden ná deze hartstilstand, toonden álle ratten een EEG dat een gesynchroniseerde hersenactiviteit aangaf. Eenzelfde EEG-karakteristiek komt voor bij hersenen die in hoge staat van opwinding verkeren.

Verder bleken de wetenschappelijke medewerkers bijna identieke patronen op te tekenen bij de stervende hersenen van ratten die in een verstikking werden gebracht.”De voorspelling dat we tekenen van bewustzijnsactiviteiten zouden waarnemen, tijdens de hartstilstand, werd bevestigd door de data.” Aldus Borjigin. Hij kreeg het idee voor dit project in 2007 met zijn studiemaatje en co-auteur, neuroloog Michael M. Wang (Ph.D) “

Cardioloog Pim van Lommel verrichtte baanbrekend werk op het gebied van bijna-dood-ervaringen.

De Nederlandse cardioloog Dr. Pim van Lommel verrichtte baanbrekend werk op het gebied van bijna-dood-ervaringen. (klik voor artikel op de site)

Dr. George Mashour, van de afdeling anesthesie/neurochirurgie vult het verhaal aan: “Maar we waren vooral verrast door de hoge mate waarin activiteit zichtbaar was. Feitelijk bleek dat veel bekende elektrische bewustzijnssignalen in deze staat van bewustzijn, vaak ver de normale signalen die optreden in wakkere staat, overtroffen werden! Dit suggereert dat het brein in staat is op een uiterst georganiseerde wijze, de elektrische signalen te ordenen, tijdens de vroege stadium van de klinische dood.”

Signalen van dit soort, zijn een van de neurologische eigenschappen, waarvan veronderstelt wordt, dat ze kenmerkend zijn voor menselijk bewustzijn, in het bijzonder wanneer deze signalen informatie van verschillende delen van de hersenen lijken te verbinden. Veronderstelt wordt dat het brein niet actief is, tijdens een hartstilstand. Maar de neurofysieke staat van de hersenen, die optreedt ná een hartstilstand, was tot aan dit onderzoek nog niet systematisch onderzocht.

Dr. Borjigin maakt melding van de waarschijnlijkheid dat dezelfde situatie, zoals die in het experiment met ratten optrad, mogelijk is in het menselijke brein. Maar vooral dat de waargenomen intensere niveau’s van breinactiviteit en bewustzijn, voeding kunnen geven aan de BDE. Maar de ‘realiteit’van die ervaring, en hoe die door het individu wordt waargenomen, die klinisch dood is verklaard, is onmogelijk te meten. Maar dat er nu bewijs is, dat er iets bijzonder ‘echt’ plaatsvind, NA de dood, is inmiddels duidelijk.

“De moderne opvatting om de dood te vergelijken met een ‘voortdurende leegheid’, kunnen we achter ons laten.

Want er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de dood de kwaliteit van Universele Eenheid kan verbreken.” Larry Dossey, MD

“Deze  studie leert ons dat de afname van zuurstof of zowel zuurstof als glucose (suiker), tijdens een hartstilstand, het brein kan prikkelen om activiteiten te produceren die karakteristiek zijn voor bewustzijnsprocessen”, aldus professor Borjigin. “Daarnaast biedt dit onderzoek het eerste wetenschappelijke kader voor BDE, die worden gerapporteerd door veel overlevenden van een hartstilstand.

Het betekent niet dat BDE-ervaringen verzonnen of ingebeeld zijn. Noch dat het brein een ervaring creëert, die berust op een voor-stelling. Maar het leert ons dat er nu klinisch bewijs is, voor iets dat optreedt in het brein, waarvan voorheen gedacht werd dat het onmogelijk was, gebaseerd op wat we wisten van het brein.

Opvallende zaken Dr. Orjigin gaat verder:“En zoals een vuur dat door het brein raast, kunnen activiteiten door gebieden in het brein gaan, die te maken hebben met bewustzijnservaringen. Maar er geldt een beperking, namelijk dat we niet weten, in tijd gezien, op welk punt de bijna-dood-ervaring nu plaats vindt. Was dit al voordat de patient via anesthesie werd weggemaakt, of op een ‘veilig punt’ tijdens de operatie, lang vóór de hartstilstand optrad..? En omdat dit specifieke punt niet meetbaar is, is het ook onmogelijk om met objectieve te beschrijven wat feitelijk een subjectieve waarneming is, in het geval van een BDE. Feitelijk kunnen dus alléén de mensen die een BDE hebben gehad, of hébben, de details aanreiken.”

Light and Death bookcoverDr. Michael Sabom is cardioloog, wiens laatste boek Light and Death, een gedetailleerde medisch-wetenschappelijke analyse bevat, van een verbijsterende BDE van een vrouw, Pam Reynolds genaamd. Deze vrouw onderging een operatie om een enorm gezwel (basilar artery aneurysm ) uit een slagader uit haar hersenen te verwijderen, die haar leven bedreigde. De grootte en de plaats van dit gezwel, maakten het echter onmogelijk om op een veilige manier te opereren, volgens de standaard neuro-chirurgische technieken.

Ze werd voorgesteld aan een arts, die op een bijzondere wijze, een soort zeer gevaarlijke operaties toepaste, met goede resultaten, operaties die bekend staan als hypothermic cardiac arrest.. Deze manier van opereren zou ook Pam kunnen helpen om van haar gezwel af te komen, met een grote overlevingskans. Deze manier van opereren heeft de bijnaam ‘Stilstand’, gekregen van die doktoren die hem toepassen. Bij deze operatie zou namelijk de lichaamstemperatuur van Pam worden verlaagd naar zo’n 16 Celcius, waarbij de hartslag en ademhaling stopt, ook de hersenactiviteit stopt en het bloed uit de hersenen van Pam zou lopen.

Feitelijk zou je kunnen zeggen dat Pam eigenlijk ‘dood’ werd gemaakt..! Maar uiteraard, werd ze, ná het succesvol verwijderen van het gezwel uit haar hoofd, weer bijgebracht., Weer levend.. Maar toen vertelde Pam, dat ze tijdens deze operatie een BDE had gehad..!  Haar opmerkelijke en zeer gedetailleerde, levensechte, buitenlichamelijke ervaringen, bleken later uiterst nauwkeurig te zijn..! Deze zaak blijkt nu één van de meest krachtige ervaringen te zijn in het BDE-onderzoek. Dit komt vooral door de uiterst nauwkeurige wijze waarop Pam in staat bleek om de unieke chirurgische instrumenten te beschrijven die bij deze bijzondere operatie werden gebruikt. En natuurlijk hoe ze in staat bleek, terwijl ze feitelijk klinisch en hersendood daar lag, om de gebeurtenissen te beschrijven zoals die plaatsvonden tijdens haar operatie..

Hier de (Engelstalige) ervaringen van Pam Reynolds, zoals opgetekend in een YouTube-documentaire:

 

 

Toen alle vitale lichaamssignalen werden gestopt bij Pam, begon de chirurg door de schedel van Pam te zagen met een speciaal instrument. Toen dit gebeurde, zo meldde Pam, schoot ze als het ware uit haar lichaam en kwam ze boven de operatietafel te hangen. Toen zag ze een tijdlang de chirurgen aan haar levenloze lichaam werken. Ze beschreef later het speciale instrument waarmee de chirurg haar hersenpan openzaagde als een soort ‘elektrische tandenborstel’.

Pam maakte later ook verslag van wat de operatiezusters tijdens de operatie hadden besproken en dat wat er allemaal plaatsvond tijdens de operatie. Maar op dat moment gaven alle apparaten, die aan haar lijf verbonden waren, het signaal ‘dood’ af..! Op een bepaald moment zweefde Pam’s bewustzijn (ziel?) uit de operatiekamer en reisde het door een tunnel, die een licht aan het einde liet zien. Daar ontmoette Pam overleden familie en vrienden die daar stonden te wachten, waaronder haar al lang overleden oma. Deze BDE eindigde toen haar overleden oom haar terug leidde naar haar lichaam, zodat ze er weer kon herintreden. Pam wild het eigenlijk niet, maar haar oom gaf haar uiteindelijk en zeer voelbaar een duidelijke duw.. Pam beschrift vervolgens deze terugkeer in haar lijf, als het ‘worden ondergedompeld in een ijsbad’..

Om praktische redenen, worden, buiten de wereld van het academische debat, 3 klinische tests algemeen aanvaard als teken van ‘hersendood’. Allereerst is er het EEG, het standaard electro-encephalo-gram, dat de hersenactiviteit meet. Daarbij toont een vlakke EEG-curve aan, dat er geen activiteit is in de cerebrale cortex, de buitenste laag van het de hersenen. Vervolgens zijn er de gehoormeters, vergelijkbaar met een koptelefoon, die de hersenstamactiviteit meten. Wanneer geen enkele meetbare activiteit wordt waargenomen, geldt dit als een niet-functionerende hersenstam. En tot slot, in de derde plaats, geldt het stoppen van de bloedtoevoer vanuit het hart naar de hersenen, als een indicator als een algehele afwezigheid van hersenfuncties.

De cover van het boek van Van Lommel. (klik voor link naar Bol.com)

De cover van het boek van Pim van Lommel. (klik voor link naar boekhandel)

Volgens sommige wetenschappers zouden BDE’s worden geproduceerd door de chemie in het brein. Maar volgens Dr. Peter Fenwick, neuro-psychiater en een vooraanstaande autoriteit in Engeland op het gebied van BDE’s, is deze ‘chemie-theorie’ volledig niet door feiten te staven.In een documentaire, die getiteld is ‘Into the Unknown: Strange But True,’ beschrijft Dr. Fenwick de hersensituatie tijdens een BDE.

“Het brein functioneert in het geheel niet; het is er gewoon niet. Het is eigenlijk vernietigd en ab-normaal. Maar toch is het in staat deze zeer duidelijke ervaringen te genereren. Een onbewuste staat is wanneer hersenen ermee ophouden. Wanneer je bijvoorbeeld flauw valt, val je op de grond. Je weet niet wat je overkomt, de hersenen werken even niet meer. En vooral de geheugensystemen in onze hersenen blijken zeer gevoelig voor bewustzijn en bewusteloosheid. Daardoor kun je je van het hele flauwvallen niets herinneren. Maar tijdens een van deze BDE’s, kom je bij bewustzijn met duidelijke, zeer levendige herinneringen..En dat is een ware puzzel voor de wetenschap. En tot op heden heb ik nog steeds geen degelijke wetenschappelijke hypothese gezien of gehoord, die dit feit kan verklaren.”

Er zijn 3 websites die zich bezig houden met de verschillende aspecten van bewustzijn. Het zijn de grootste en meest bezochte websites op dit gebied en ze zijn gratis toegankelijk! Het zijn de volgende sites:

 

Bron: wanttonknow.nl.