TRANSFORMATIE VAN HET HART

i love youVoelen jullie ook de sterk veranderende energieën... de snelheid en de kracht waarmee dit gebeurt in onze levens? De totale omwenteling van 'doen... naar zijn' die in ons plaats vindt.

 

Energetisch gezien zitten we vlak voor een kantelpunt dat zal plaatsvinden eind augustus/september. Het zal een innerlijk omslagpunt markeren net zoals dit ook het geval was met 21-12-2012. De maand augustus staat in het teken van ons hart... meer dan ooit... het zal een afsluitende fase zijn van een hele reeks van lichtgolven die ons steeds hoger gestuwd hebben in het initiëren van leven en delen vanuit het hart. Augustus/september zal de 'transformatie van het hart' naar onvoorwaardelijk leven vanuit het hart een feit zijn. Onze lichamen zijn op dat moment in staat om zoveel licht... zoveel kennis... zoveel liefde te dragen dat wij blijvend kunnen gaan leven vanuit de leiding van het hart.

Het is de eerste maal op aarde dat zoiets planetair mogelijk wordt. Het is de eerste maal dat zoveel mensen 'verlicht' zullen worden en zich zullen bevrijden van de klauwen van angst, onvrijheid, controle, slachtofferschap... niet-verbondenheid! Door helemaal vanuit het hart te gaan leven zullen wij constant in onze kracht blijven en ons niet langer weggeven en verliezen. Het zal van eind augustus/september volledig beschikbaar zijn op aarde voor iedereen die zich opent in kwetsbaarheid, waarheid, transparantie, zelfreflectie en overgave aan de wijsheid van het hart.

De afgelopen maand hebben wij vooral gewerkt op het aangeven van onze grenzen, sterker leren waarnemen van onze irritaties en deze te delen en te uiten met elkaar. Wij werden uitgenodigd om steeds dieper te reiken in onszelf naar diep verborgen, zelf-saboterende conditioneringen die ons nog steeds van elkaar gescheiden houden. Afgelopen maand hebben wij op een dieper niveau geleerd om deze blokkades te herkennen in onszelf en er volledige verantwoording voor te nemen om alzo een diepere heling mogelijk te maken. Dit was niet altijd gemakkelijk omdat hier vaak diepe irritaties of onverschilligheden aan verbonden waren die dan ineens dienden geuit te worden.

De grootste heftigheid van dit proces is nu voorbij en vervolgens gaan we dit nu integreren in onze levens in de maand augustus. In feite worden we nu uitgenodigd om steeds bewuster te worden van elke gedachte die in ons opkomt en die onze energie doet veranderen... die ons emotioneel beroerd... onze energie naar beneden haalt of te euforisch laat voelen. Hier volledig naar te leren luisteren/voelen en vervolgens naar te handelen zodat we ze bevrijden in onszelf, zal ons volledig in het hart laten belanden en de 'transformatie van het hart' mogelijk maken. Ook verslavingen en gehechtheden komen nu sterker naar boven. Wij worden ons hier nog bewuster van en het zal eenvoudiger worden om ze los te laten en te transformeren naar liefdevolle aanwezigheid.

Wat staat er te veranderen?

Je kunt de reusachtige lichtenergieën die momenteel over ons heen spoelen vergelijken met een reusachtige golf uit de oceaan. De golf wordt steeds hoger en hoger opgestuwd en laat steeds krachtiger het oude land van illusies en afgescheidenheid (3D) achter zich. De golf heeft zich helemaal opgebouwd en staat op het punt zich te storten op het nieuwe te verkennen land van onvoorwaardelijk leven vanuit het hart (5D). Iedereen wordt door deze golf opgetild en meegevoerd. Het is het ontwakend bewustzijn dat je laat voelen waar je plaatsneemt in deze golf. Des te bewuster en zelfrefleterender je bent, des te duidelijker je de stuwing van de golf kunt voelen en waarnemen. Een groep van lichtwerkers surft momenteel op de hoogste toppen van deze golf. Zij leven momenteel vanuit de volledige bereidheid om de sturing van hun hart onvoorwaardelijk te volgen. Zij laten momenteel heel bewust hun gehechtheden los. Zij voelen innerlijk dat zij door hun grootste emotionele beproevingen doorheen gereisd zijn en voelen dat het slechts een kwestie van tijd is dat zij hun innerlijk kantelpunt zullen bereiken. Zij zullen als eerste de energie van onvoorwaardelijkheid kunnen downloaden... en verankeren deze al levend in hun lichamen op onze blauwe planeet.

Vanaf dat moment zal het planetaire ontwaken in een stroomversnelling gaan. Iedereen zit mee in die lichtgolf. En aan iedereen zal de kans geschonken worden om te ontwaken. Alles verloopt volgens plan en iedere ziel zal op zijn eigen tempo gaan ontwaken. Doch, doordat de energieën zo hoog in vibratie zijn toegenomen zal de druk toenemen op alles wat zich nog niet overgeeft aan de sturing van het hart.

Als je voelt dat je sterke confronterende lessen krijgt en je emotioneel uit balans gaat... als je voelt dat het leven een strijdt is. Weet dan dat je nog steeds vasthoudt aan sterke overtuigingen en conditioneringen die je gevangen houden in onvrijheid. Ze hebben te maken met diepe innerlijke angsten die je nog steeds uit weg gaat. Je wordt momenteel sterk uitgenodigd om controle los te laten. Controle zit in het hoofd en zorgt voor niet verbinding. Door controle te blijven handhaven zal dat wat je zo sterk verlangt... verbinden vanuit het hart met de anderen om je heen... buiten je bereik blijven.

Maar nog nooit was het op aarde mogelijk om zo snel doorheen onze blokkades te reizen. Om 'de transformatie van het hart' mogelijk te maken dien je je enkel te openen in zelfreflectie en je angsten en onzekerheden onder ogen te komen. Ze te delen vanuit kwetsbaarheid en bereidheid van loslaten.                                                                        
Heb geen angst om oude patronen en overtuigingen los te laten... zij zorgen voor het conflict in je leven. Als je hierin momenteel sterk wordt in uitgenodigd... ga hier in vol vertrouwen in mee. Reis door je diepe onbewuste angsten... doorleef ze bewust en transformeer ze. Je zult worden opgevangen doordat je je innerlijke leiding onvoorwaardelijk hebt durven volgen. Stop het geratel in je hoofd door je pijnwond aan te gaan en beland alzo in de blijvende rust van het weten van je hart.

Voor velen die vooraan op de golf surfen ligt er in hun leven in de periode van eind augustus en in de loop van september een duidelijke uitdaging besloten. Deze uitdaging nodigt je uit om in volledig vertrouwen de sprong van 3D naar 5D te maken. Ik zie dit duidelijk bij mensen rondom mij en mijzelf gebeuren. 
                                     
Het huisje in het groen waarin ik gratis mocht verblijven zal ik half september dienen te verlaten. Ik heb geen inkomen, of vervangings-inkomen en heb geen idee waar ik zal terecht komen. Ik heb geen enkele zekerheid in deze. Op mijn doortocht in dit leven heb ik alles dienen los te laten en leren te vertrouwen op de innerlijke leiding van mijn hart. Voor mijzelf weet ik momenteel dat ik dit leven van mij in dienst heb gesteld om mee bewust actief te ontwaken.

'De transformatie van het hart' staat in feite ook voor het ontwaken in het christus bewustzijn.

Getallen spelen in mijn leven een belangrijke rol... met name 12, 13 en 33. Deze getallen duiken steeds weer op in mijn leven. Twaalf staat voor de twaalf apostelen die op hun beurt de twaalf horoscoop tekens vertegenwoordigen. Twaalf staat daardoor voor ons duale stelsel. Twaalf staat ook voor de 12 DNA strengen die volledig geactiveerd zullen worden. Twaalf staat ook voor de magische datum 21-12-2012 het punt in tijd en ruimte aangeduid door verschillende natuurvolken als een kantelpunt in tijd en ruimte van ons duale stelsel. Dertien staat voor verandering. Jezus was het getal dertien bij de apostelen... hij vertegenwoordigde de integratie van twaalf als geheel. De som van de twaalf horoscoop tekens overstegen in één persoon was Jezus en hij was het getal dertien... het getal van de verandering. We leven nu in het jaar 2013, het jaar van de veranderingen. Het jaar waarin het christuslicht in ieder van ons kan/mag ontwaken. Het getal 33 is het christusgetal... is de leeftijd van christus toen hij zijn innerlijke transformatie beëindigde en dit geschenk met de wereld deelde.                                        

Pas sinds enkel dagen besefte ik dat het voor mij exact 33 jaar geleden is dat ik ontwaakte door middel van een geest verschijning die gans mijn wereld op zijn kop zette. Nu 33 jaar later krijg ik deze knipoog van het universum in 2013 het jaar van de veranderingen. Een cyclus loopt ten einde en een nieuwe doet zijn intrede... die van het getal 33... 'de transformatie van het hart'... het ontwaken in het christusbewustzijn.

Op dit punt in tijd en ruimte aangekomen... voel ik wat mijn doortocht in dit leven mij gebracht heeft. Ik ben bij mijzelf uitgekomen. Ik heb de kracht gevonden om steeds weer onvoorwaardelijk naar de wijsheid van het hart te gaan leven. Alles is daardoor als een vanzelfsprekendheid in mijn leven aanwezig. Ik kom niets te kort... in tegendeel... mijn leven voelt rijk en vervullend aan.                                                                              Mijn hele leven is een aanloop geweest om op dit punt in tijd en ruimte te ontwaken.    Ik heb leren onvoorwaardelijk te vertrouwen op mijn innerlijke sturing. Op de mooie plek waar ik twee jaar heb mogen wonen is een diepere verbinding met de natuur en het leven ontstaan. Het was in meerdere opzichten een verbindingsplek die mij veel aangereikt heeft. Ik voel dat ik nu klaar ben om een stap voorwaarts te doen... een stap in het onbekende in volledig vertrouwen. Er is geen angst meer... enkel lichte opwinding, benieuwdheid en vertrouwen in dat wat komen gaat.

Nu, na een paar dagen schrijf ik verder aan deze nieuwsbrief en gaat alles in een versnelling in mijn leven. Een prachtig huisje in het groen kruist mijn pad. Het is al enkele jaren onbewoond maar wordt wel onderhouden. Het heeft door omstandigheden geen vaste bestemming momenteel. Verschillende mensen zijn er in onvrijheid/vrijheid aan verbonden. Het is een innerlijke evenwichtsoefening om hierin bij mijzelf te blijven... om steeds afgestemd te blijven op waarheid, respect, verantwoordelijkheid en verbinding. Maar het is heerlijk om te voelen dat mijn innerlijk vertrouwen hierin onwankelbaar is. Wat de uitkomst ook zal zijn... ik weet dat ik steeds zal worden opgevangen als ik onvoorwaardelijk in de kracht van de leiding van mijn hart blijf. Ik voel een innerlijke vreugde in mij omdat mijn overgave aan de leiding van mijn hart zo krachtig is geworden. Ik weet dat ik de sprong naar september... van onvoorwaardelijk leven vanuit het hart aan het nemen ben. Ook op het vlak van partnerschap en seksualiteit voel ik mijzelf in een eindfase terechtkomen.  

                                                                                                                 Sinds ruim een jaar deel ik een relatieverbinding. Wij voelen en delen vanuit gelijkwaardigheid. De relatievorm tussen beiden is een intens proces geweest van steeds weer loslaten in vertrouwen. Wij kozen er bewust voor om elkaar blijven aan te gaan, de pijnwond steeds te erkennen als ze de kop opstak. Wij voelen beide een diepe verbinding en aantrekking naar elkaar toe. Beiden willen we hier graag een duurzame relatieverbintenis van maken. Maar dit beseffen wij nu beiden duidelijk dat dit verlangen nog steeds vanuit het gekwetste ego ontspruit. Omdat hoe fijn het reiken naar elkaar toe ook aanvoelt... het ook dwangmatig aanvoelt vanuit een sterk verlangen om bij elkaar te zijn. Doordat dit niet de bedoeling is vanuit het level van de ziel, ervaren wij emotionele schommelingen en voelen wij ons uit onze kracht gaan.

Wij krijgen verschillende signalen, maar toch is het verlangen van het ego tot hiertoe sterker geweest dan de kracht van het hart. Ook hierin merk ik een verandering naarmate wij de poort van eind augustus/september naderen.

De diep innerlijk wond van partnerschap en seksualiteit wordt steeds duidelijker.

Het lijkt ook zo verwarrend allemaal. Iets dat je zo dierbaar is en waar je diep verbonden in bent dien je los te laten. Het lijkt voor mij soms dat ik verraad pleeg aan mijzelf en mijn partner... en toch is dit niet zo. De onderstroom is duidelijk voelbaar... de onderstroom van onvoorwaardelijk luisteren naar het hart. Ik weet voor mijzelf dat de verwarring er bij mij inzit op het vlak van zielsherkenning met mijn partner. Ik weet dat ik als ziel een diep trauma van afgescheidenheid ben opgelopen door in dit dichte materiële stelsel af te dalen. Ik heb steeds een heel diep onbewust verlangen in mij gedragen om de heelheid in mijzelf terug te ervaren die ik in de hogere dimensies kon ervaren en hier mis. Alles is dualiteit hier... dus ook man en vrouw. Het spel is zo opgezet dat we ons in elkaar kunnen verliezen... en net omdat we zo het spel van afgescheidenheid kunnen spelen. Het gaat om het man/vrouw principe... mijn partner zit als energie ook in mij maar ik zoek het nog steeds buiten mijzelf in een partner, en dit reiken naar elkaar geeft even een diepe herkenning en versmelting. Wat niet anders kan, want ik ben jij en jij bent ik... maar het blijft buiten mijzelf.

Dus krijg ik van mijn partner de spiegel om dat stuk van diepe afgescheidenheid in mijzelf terug te vinden. Het is er al, heel de tijd, maar het blijft buiten mijn bereik doordat ik buiten mij naar mijn partner blijf reiken. Dus is de boodschap... als ik terug eenheid in mijzelf wil ervaren dien ik mij niet langer in de ander buiten mijzelf te verliezen. Het is zo'n diepe wond in mij die zijn tijd nodig heeft om te kunnen helen in vertrouwen van het loslaten. Maar anderzijds is het ook zo dat wij nu in een tijdssegment leven waarin dit mogelijk wordt. omdat het de bedoeling is dat we ontwaken en terug naar huis gaan in onszelf om daar terug eenheid te ontmoeten.

Voor mij voelt het momenteel aan dat het niet meer mogelijk is om op de oude manier van partnerschap en seksualiteit met elkaar te connecteren. Omdat dit nog steeds vanuit onvrijheid en aanhankelijkheid gebeurt. Het is iets waar we dienen doorheen te reizen. De sprong die wij gaan maken, gaat over thuiskomen in eenheid in onszelf en het oude 3D spelbord ontstijgen naar het nieuwe spelbord van 5D van onvoorwaardelijke liefde. Pas als die stap innerlijk verworven is zal het mogelijk worden om als man /vrouw met elkaar te connecteren in volledige vrijheid en onafhankelijkheid. Dit veld is er al... deze ervaring is er al, maar wij staan hem nog in de weg omdat wij nog vasthouden aan onze oude conditionering van de pijnlijke oerwond van afgescheidenheid.

Wat ik momenteel verworven heb is het onvoorwaardelijke vertrouwen dat ik steeds een fijne krachtvolle woonplek voor mijzelf zal scheppen. Ik weet dat het er gewoonweg steeds zal zijn, ook al heb ik geen geldmiddelen. Ik heb mijn angsten, controles en onzekerheden om hier veiligheid en geborgenheid in te voelen los gelaten.                        

Ik weet... het zal er steeds zijn.                                                                                                                      Ik weet... zo zal het ook zijn met de wond van partnerschap en seksualiteit. ndien ik volledig doorheen deze wond gereisd ben, zal dat wat ik nu nog kan missen... een vervullende verbinding er gewoonweg zijn. Want het er is er al... in mijzelf. Ik dien gewoonweg de illusie ervan af te halen die het belet om er gewoonweg te zijn. Deze innerlijk sterk vervullende verbinding zal bij iedereen ontstaan die deze sprong maakt momenteel. Het zal een sterk gevoel van zelfvervulling en zelfliefde zijn dat gevoeld en gedeeld zal worden met elkaar. Het zal ook gedeeld en geleefd worden in ieder ander aspect van je leven. Je stapt uit het veld van afgescheidenheid en stapt het veld van eenheidservaring in. Je zult niet langer uit balans gaan, in het drama van anderen meegaan. Je zult onvoorwaardelijk worden gedragen vanuit het weten van je hart.

Ik word wakker in mijzelf en til mijzelf daardoor op naar een hoger level van zijn. Ik kom van een lange reis terug thuis. Een reis met vele verleidingen en dwaalwegen. Een reis waarin ik ver ben afgedwaald van mijn diepste kern als een eenheidswezen van licht. Maar ik heb de reis tot een goed einde gebracht. Ik ontwaak en steeds klaarder zie ik het pad dat ik dien te volgen. Ik ben zelf het pad... is het steeds geweest. Ik ben enkel het pad een tijd kwijt geweest vanuit de diepe verwarring over mijzelf waarin ik geleefd heb.

Onze wereld gaat veranderden... is al aan het veranderen. Maar in de tijd die voor ons ligt zal alles in een grote versnelling gaan. Net zoals in onze persoonlijke levens alle angsten, controles en onvrijheden dienen te worden getransformeerd... zo zal dit ook in onze buitenwereld dienen te gebeuren.                                                                                

In ons persoonlijk proces van ontwaken is er heel wat chaos geweest, dit zal ook in onze samenleving zo zijn. Maar de veranderingen zullen van onderuit gedragen worden door diegenen die nu zullen ontwaken en al diegene die in een snelvaarttempo zullen volgen in deze golf van ontwaken.

De poort van augustus/september maakt het mogelijk om volledig te gaan leven vanuit het hart. Pas dan zullen we steeds krachtiger gaan creëren in het nieuwe speelveld van 5D. Je kunt nu een begin van dat proces beginnen te voelen door de creativiteit die steeds sterker wordt in je leven. Diegenen die de sprong gaan maken zullen voor zichzelf een wereld in een wereld scheppen. Zij zullen in staat zijn hun leven zo in te richten vanuit creatie dat alles wat zij ondernemen vanuit vrijheid, waarheid en echte verbinding zal geschieden. 'De transformatie van het hart' houdt in dat je volledig in het 'nu' gaat leven. In het innerlijk weten dat alles er al is als je onvoorwaardelijk vanuit het hart leeft en deelt. Deze sterk aangroeiende groep mensen zal als een baken van licht in een wereld van chaos fungeren. Het zal anderen om hen heen helpen om versneld door hun innerlijke processen te reizen.

Na ons besluit van eind 2012 om helemaal te ontwaken en er voor te gaan... bewust of onbewust zijn we een groot half jaar bezig geweest om met een snelvaart doorheen onze conditioneringen en angsten te reizen. Nu, naar de herfst toe, gaan wij in de oogstmaanden van augustus/september onze welverdiende oogst binnenhalen om deze vervolgens rijkelijk te gaan delen met alle anderen om ons heen die ook hun oogst willen binnenhalen. De lang verwachtte veranderingen zullen in het najaar en naar de winter toe steeds duidelijker merkbaar worden.

Een heerlijk thuiskomen in jezelf medereizigers.

Top