Angelfonds, Help ons te Helpen

engel6Het Angelfonds wil een bijdrage leveren aan momenten van vreugde en verwondering. Wij willen hoop geven door mensen in nood een steuntje in de rug te bieden.

 

In onze directe omgeving zijn mensen die onder de armoedegrens leven. Op dit moment bekommert het Angelfonds zich over iemand die op straat is komen te staan. Je werkt hard, en dan gebeurt het ergste. Je huur niet meer kunnen betalen, geen woning meer, zwerven van vriend tot vriend, totdat je een instantie vindt die je kan helpen.

Dit soort dingen kan iedereen overkomen. Wat zou jij willen als jij in een dergelijke situatie belandt en verzuipt in de problemen? Heel eenvoudig, je zou willen dat iemand zich om je ontfermt, een arm om je heen slaat, en je iets van geld geeft zodat je even vooruit kunt.

Op onze lijst staan gezinnen met kleine kinderen die amper kunnen rondkomen. Een onvoorziende rekening kan iemand al ernstig in de problemen brengen. Armoede zou niet mogen en toch bestaat het.

Mag ik een oproep aan jou, als bezoeker van degoednieuwskrant.nl, doen om te helpen? Mag ik jou vragen om een donatie voor het Angelfonds om iemand in grote nood de hand te reiken om in de eerste levensbehoefte te voorzien?

Elke euro is welkom, als kleine blijk van waardering voor deze website, degoednieuwskrant.nl, die wars van commercie, advertenties en banners, is en daardoor geen inkomsten geneert. Vrijheid vinden we belangrijker, daarom deze vraag aan jou.

Help ons te helpen! 

Wij roepen je op om jouw vleugels om je naasten te slaan en ons te helpen mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug te bieden. Wij kunnen niet iemands problemen oplossen, maar we een steuntje in de rug bieden, zodat het geloof in wonderen niet verloren gaat. Ja, wonderen bestaan. Laat je hart spreken.

Namens het Angelfonds, dankjewel voor je donatie, dankjewel voor je vertrouwen.

Degoednieuwskrant.nl is onderdeel van Stichting ‘Jij bent een wonder’, dat ook het Angelfonds onder beheer heeft. www.jijbenteenwonder.nl

Initiatiefneemster Lilian Ferru


Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

 

Spirituele Zaken Limburg
Bankrekening:
IBAN: NL31ABNA0492460078
BIC: ABNANL2A

(Onder vermelding Angelfonds)

Top