Lezing Tom Willems de 'Crystalline Beings'

kristalwezensLilian Ferru Productions. Lezing van Tom Willems met een boodschap van de ’Crystalline beingsdie de mensheid in deze tijd ondersteuning bieden.

 

 

Wat als ze diep onder de grond een getuigenis achterlieten om ons nu in deze tijd te herinneren aan onze Kracht en ons te helpen ontwaken in de Oorspronkelijke Werkelijkheid? Tom is in Mexico meermaals heilige grotten ingegaan waar volgens afstammelingen van de Maya’s de ‘Blue people from the stars’ zich ophielden; ‘Crystalline beings’ of Kristalbewustzijnswezens.

 

Overal ter wereld worden archeologische ontdekkingen gedaan waar we met open mond bij staan te kijken. Sommige ‘technologie’, zoals de kristaltechnologie, lijkt verder gevorderd dan die van ons nu. Kwamen hier werkelijk wezens langs van elders in de kosmos? Het lijkt erop dat ze een boodschap hebben voor ons, nu, in deze tijd. Tom Willems vertelt over wat hij de ‘Maya Missie’ noemt en spreekt over zijn ontmoetingen met deze wezens.

 

Tom: ‘Het Maya-beschavingsproject krijgt nu een verrassend staartje. Zodra de schil openbreekt, zullen we herinnerd worden aan wie we werkelijk zijn. Dat zal het begin zijn van een nieuw soort beschaving.’

 

Top