Help Ralph te helpen

Bhart11este mensen,  Zoals de meeste van jullie inmiddels weten zal Ralph in maart 2017 met Project Abroad voor zes weken naar Nepal reizen om in verschillende zorgcentra arme- en weeskinderen, kinderen met een handicap en kinderen die besmet zijn met HIV/aids op te vangen en basis activiteiten aan te leren zoals Engelse woorden, tellen en hygiëne zoals tandenpoetsen en handen wassen. Bij deze kinderen is een grote leerachterstand en is er vaak weinig niveau- en kennisverschil tussen kinderen van 4 of 8 jaar.

 

 

Naast de dagelijkse zorg voor de kinderen is hij van plan om leuke creatieve activiteiten te organiseren voor en met deze kinderen, om ze persoonlijke aandacht te geven en spelenderwijs sociale contacten te leren maken. Vrijwilligers zijn belangrijk om juist dit soort leuke dingen te ondernemen. Vanwege een tekort aan middelen en personeel is daar zonder vrijwilligers helaas vaak weinig ruimte voor.

Nepal is een van de armste landen ter wereld en telt bijna 32 miljoen inwoners. De helft van deze inwoners overleeft met € 1,- per dag. Daarnaast heeft de aardbeving van 2015 bij veel inwoners het kleine beetje wat ze hadden, ontnomen en moeten zij in erbarmelijke omstandigheden overleven. UNICEF heeft bekend gemaakt dat er bijna een miljoen kinderen “zwaar getroffen” zijn door de aardbeving en mede dankzij vrijwilligers zijn al vele scholen herbouwd, kunnen kinderen weer naar school en hebben leraren weer werk.

Om dit project en deze reis mogelijk te maken heeft hij een bedrag van € 2.976,- nodig om de vlucht, de projectkosten (waaronder accommodatie in een gastgezin) en de vaccinaties te betalen en we hopen een groot bedrag bij elkaar te kunnen zamelen door middel van sponsoracties. Elke euro die hij meer ophaalt dan het genoemde bedrag wordt 100% besteed op locatie aan de kinderen, de opvang centra en het lesgevend personeel, zodat hij ter plekke kan beoordelen waar het geld het hardst nodig is.

Ik zou jullie enorm dankbaar zijn als jullie zijn project voor een bedrag zouden willen sponsoren of leuke ideeën hebben om sponsorgelden op te halen. Tijdens zijn reis zal ralph een blog en een website bijhouden, waarop te volgen is wat hij in Nepal meemaakt en waaraan hij het sponsorgeld besteed. Voor sponsoring kunnen jullie kijken op onderstaande website of contact met mij opnemen.

Bij voorbaat dank! Jeff, project webiste: http://ralph-abroad.jimdo.com/

 

website:       http://ralph-abroad.jimdo.com/

Top