Voorspellingen voor 2015

universe9aElk jaar heb ik sinds 2005 voorspellingen geschreven, en elk jaar zeg ik hetzelfde: ‘Ik schrijf voorspellingen, alhoewel ik ze niet graag schrijf. ‘ Ik aarzel om voorspellingen te doen, zeker over wereldgebeurtenissen, omdat ik niemands denken wil beïnvloeden of de energie in een bepaalde richting duwen.

 

Nu zit er meer dan ooit enorme kracht in het gedeelde collectief bewustzijn. Daar mijn voorspellingen gelezen worden door miljoenen mensen overal in de wereld, die ook hun eigen interpretatie hebben over wat ik schrijf, is het delen van deze voorspellingen een missie die ik heel ernstig neem en ik schrijf ze met veel zorg. Dit gezegd zijnde, verwijs ik soms gedurende het jaar naar deze voorspellingen die ik deed (die ik niet meer verander eens ze zijn gepubliceerd).

jennifer-hoffman

Jennifer Hoffman

De details over wat er exact zal gebeuren maken niet altijd deel uit van de informatie die ik met je deel, want die is meer gefocust op het potentieel dat kan gebeuren of wat energetisch is afgelijnd om te maken dat bepaalde gebeurtenissen zich op een specifieke manier ontvouwen. Omdat we het laatste decennium zo geëvolueerd zijn, helpt het weten van wat er allemaal mogelijk is ons soms om beslissingen te nemen, in plaats van een waarschuwing te geven over de komende gebeurtenissen. 2015 vertoont een aantal krachtige energetische aflijningen:

  • Een volle maan zet 2015 in gang en activeert het Uranus/Pluto-vierkant van december 2014
  • Een oude cyclus die startte in 2006 loopt af, en een nieuwe begint
  • Het zevende en laatste Uranus/Pluto-vierkant in maart
  • Eclipsen in april en oktober
  • Een nieuwe 30-jarige energiecyclus wordt in maart en september geactiveerd, en het is tijd om in actie te schieten, voor alle vroege Indigo’s en Kristalkinderen.

We beginnen dit jaar aan het einde van een lange cyclus van healing en transformatie die begon in 1985. 30 jaar lang hebben we de kans gehad om onszelf, ons leven, onze verbindingen en onze healingreis vanuit elke mogelijke hoek te bekijken. Op een bepaald moment moet elke reis eindigen, en zo ook deze. Nu, vooraleer je te opgewonden raakt, een einde betekent niet ‘het einde’ van alle lessen en leren, het betekent het einde van deze cyclus en het begin van een nieuwe. De nieuwe cyclus is misschien niet even uitdagend als de vorige, afhankelijk van waar het individu staat op zijn/haar healingpad. Als hij klaar is, en men klaar is om actie te ondernemen in nieuwe richtingen, dan kan de nieuwe cyclus makkelijker zijn, dan voor iemand die net begint. Denk eraan dat ‘makkelijk’ en ‘moeilijk’ relatief zijn, afhankelijk van de persoon en zijn pad.

Sinds 2012 en het begin van de cyclus van de Uranus/Pluto-vierkanten is er ons getoond waar we onszelf afkoppelen van onze kracht, hoe we onszelf optillen of beperken door onze keuzes en angsten, en wie we toestaan met ons contact te maken, gebaseerd op onze behoeften en verlangen naar bevestiging. Dit alles heeft ons getoond waar we onze eigen kracht beperken en of we bang zijn onze kracht-basis uit te breiden door onze angst mensen ongelukkig te maken door onze keuzes, en dit proces zal nu vanzelf gebeuren. 2015 kan een recordjaar zijn voor scheidingen en gebroken relaties, en het eind van veel soorten relaties. Niet omdat mensen niet langer zullen houden van elkaar, maar omdat het de aflijning en resonantie van onze connecties op energetisch level zal zijn die bepaalt met wie we kunnen leven en omgaan, en met wie niet. En het werkt beide kanten op, dus de persoon van wie je je verwijderd voelt worden, voelt dit ook zo, en zij kunnen diegene zijn die beslist niet langer in je buurt te kunnen zijn. Wees niet verrast door wat er in relaties dit jaar gebeurt, want de grotere focus op de energie van verbindingen zal relaties loslaten die niet matchen, en zullen connecties maken die wél matchen. Verouderde relaties lopen energetisch af, en dat gebeurt opdat we nieuwe relaties kunnen krijgen die veel beter aanvoelen. Alle relaties die gebaseerd zijn op healing en karma worden dit jaar

 

herbekeken.voorspellingen voor 2015

Dit zal ook een jaar zijn van keuzes en beslissingen en de moeilijkste beslissingen zullen die zijn die we veel te lang hebben laten aanslepen, om dan plots voor de keuze te staan. Het is één ding iets te willen doen, en het is iets anders de kans te hebben het echt te doen. Wat ons uit onze cycli haalt zijn de keuzes die we maken om in een hogere expressie van onze eigen energie te stappen. We hebben wat ervoor nodig is, we hebben het werk gedaan, laten we nu kijken of we de moed hebben om het echt te doen. Ik geloof van wel, want we hebben zowel het gevecht als de oorlog gewonnen, en nu moeten we alleen nog onze overwinning opeisen.

Energie-downloads, die verschuivingen en frequentie-veranderingen die we sinds het begin van de eeuw ervaren, en zeker de vorige 9 à 12 jaar, zullen blijken te verminderen, maar ze nemen wel toe in frequentie en vibratie. We zullen ze niet op dezelfde manier aanvoelen, omdat we zoveel energie hebben verwerkt, en onze frequentie zo hebben opgetild dat we nu door downloads niet meer zo erg beïnvloed zijn. Dat zal niet zo zijn voor iedereen, maar voor diegenen onder jullie die het hiermee al lastig hebben gehad en die al vele jaren energieën integreren: jullie zullen het dit jaar niet meer zo intens voelen.

Integratie en aflijning krijgen dit jaar een nieuwe focus – het is nu tijd om ernstig te worden over ascensie, niet vanuit het healingperspectief, maar vanuit actie-perspectief. We moeten actie ondernemen om vorm te geven aan nieuwe paradigma’s en ze mogelijk maken op aarde, als energie-containers. De enige manier om energie op de planeet te brengen is doorheen de verbindingen die gemaakt worden via ons. Dit is een leer- en healingplaneet, die ook door zijn eigen ascensiecyclus gaat, samen met ons. Maar we zijn partners van de planeet, dus, als wij de energetische containers voor die energieën niet creëren, dan kunnen ze hier niet bestaan of gegrond worden. De verleiding om in healingmodus te blijven is er, en het is een eerder ongemakkelijke comfortzone voor ons. Maar het is ook waar we weten dat we krachtig en efficiënt zijn, en vaak halen we bevestiging uit het weten dat we anderen kunnen healen of geheald hebben. Nu kunnen we aflijnen op onze heelheid, in plaats van op onze healing, in integriteit zijn met hogere frequenties en vibraties, aflijnen op die energieën zonder angst, schuldgevoel of spijt, hemel op aarde dus, en dat is ook vreugdevol leven, door het nieuwe aarde-paradigma.

voorspellingen voor 2015

In 2015 kunnen we vanuit een energetisch perspectief onze rug naar de wereld toekeren. Dat betekent niet dat we ontkennen wat er gebeurt, we geven het gewoon geen energie meer. We hebben de kracht alles tot zijn hoogste potentieel te tillen, zoals in 2014, en het naar nieuwe, voorheen ongekende levels, te brengen. Als het doel van onze levens hier was ascensie te voltooien, wat dachten we dan te gaan doen als het zo ver was? We zijn aangekomen op onze bestemming, en het is tijd om uit de wagen te komen bij manier van spreken. Het is als het verschil tussen zwanger zijn en de baby hebben. In de zwangerschap vormt de baby zich, en hij is er al, maar wel verborgen, dus je focus ligt op goed zorgen voor je lichaam, zodat je de baby kan voeden en verzorgen. Eens de baby geboren is, is het een heel ander verhaal. Nu moet je nog altijd zorgen voor je lichaam, maar anders, en je hebt een baby die zorg en aandacht nodig heeft. Je had nog altijd je vrijheid en controle over je leven, bij manier van spreken, toen je zwanger was. Nu, met de baby, verandert alles. We hebben de baby en die veranderingen gehad, maar we hebben nu controle over alles zoals nooit tevoren, omdat we ons vroeger niet bewust waren van onze macht en ons vermogen om dit voor onszelf te kiezen, en het collectief van de mensheid was niet voldoende op dezelfde frequenties afgelijnd om te maken dat het collectieve energieveld energie met dergelijke intentie zou kunnen focussen.

Er is een toename in focus op verbinding in 2015, en op hoe we allen onderling verbonden zijn met elkaar, de aarde, het universum en de bron. Het is onze voltooiing van de ascensiereis die maakt dat de rest van het universum kan ascenderen. We moeten dit nu dus doen, pas op, geen druk, we kunnen het fout hebben maar we kunnen dingen doen die het allemaal wat sneller laat gaan, en nu we fase 1 voltooid hebben, moeten we fase 2 opstarten en keuzes en beslissingen maken over hoe ons afgerond ascensieproces eruit ziet, en hoe we die energieën op de planeet creëren en erin beginnen te leven.

Enkele van de belangrijkste thema’s van 2015:

Van healing naar heelheid

Elke reis moet eindigen, omdat we op een bepaald moment aankomen aan de bestemming, en stoppen met reizen. We aanvaarden dit als waar zijnde voor alles behalve de healingreis van ons levenspad. In die reis blijven we heen en weer gaan in dezelfde healingcycli, met dezelfde zielsgroepleden, dezelfde karmische dans uitvoeren, en nieuwe redenen vinden om verder te healen. Op een bepaald moment moeten we erkennen dat we geheald zijn, maar we blijven zoeken naar die bevestiging door onszelf te vertellen dat we pas klaar zijn tot er niemand meer geheald moet worden of er niemand onze healing meer nodig heeft.

De waarheid is, we zijn er klaar mee wanneer we beslissen dat we dat zijn. Het is van het grootste belang in 2015 dat we uit de healing-draaimolen gaan en onze heelheid beginnen op te eisen. Zonder dit, zijn we niet in staat nieuwe paradigma’s te creëren en uit 3D te gaan en naar hogere dimensies van zijn, en dat is waar ons nieuwe werk ligt. Lichtwerk is voorbij, lichtbakens zijn de nieuwe werkelijkheid. We ‘healen’ niemand meer, en zeker niet meer met onze eigen energie. In de plaats daarvan schijnen we ons licht en laten we ze zelf over de healingbrug gaan, en dat zullen ze ook, wanneer ze klaar zijn. We moeten ons licht helder schijnen, zodat ze duidelijk de brug zullen zien wanneer ze klaar zijn.

360 plus 1 worden

In 2010 begon ik te schrijven over ‘360 graden-mensen’ worden, de healingreis die ons hielp onszelf te bekijken vanuit elke hoek, vooraan en achteraan, binnen en buiten, boven en onder,  verleden, heden en toekomstig potentieel. Onze healingcycli, reizen en paden maken de cirkel rond, tot op het punt waarop we de eerste karmische keuze maakten. Dat is de reis van 360 graden worden. Dan zijn we opnieuw waar we begonnen waren, en op een kruispunt, waarop we moeten beslissen wat we nu willen doen, opnieuw in een healingcyclus springen, of de cyclus achterlaten en in een nieuw, geheald, heel en compleet aspect van onszelf stappen. Dat is de Plus 1. We hebben veel energie gefocust op het raken tot 306, zodat we elke keuze en reden zien voor onze paden en verbindingen, elk karmisch patroon en cyclus, en elke bron van afscheiding. Onze beslissing in 2015 is van die cyclus af te springen tot in de Plus 1, healing tot heelheid brengen, karma tot creatie, verslagenheid tot vastberadenheid, en afscheiding tot integriteit.

Nieuwe beginnen, uitkomsten en het ontvouwen van nieuw potentieel zijn allemaal mogelijk wanneer we stoppen met meedraaien in die cycli en een sprong nemen in intentie, die ons geloof en overtuigingen in actie zet. Creatie volgt energetische focus en intentie, en daar we zegden dat we allemaal in onze kracht wilden staan, is dit onze kans om dit te omarmen en te gebruiken, en te zien hoe dat in ons leven en de wereld kan werken. We kunnen de wereld veranderen wanneer we bereid zijn eerst het voorbeeld te worden van de transformatie die we voor de wereld zien, als we die in ons eigen leven belichamen.voorspellingen voor 2015

Het jaar van vastberadenheid

Indien we het verlangen hebben te leven in vreugde, dan kunnen we de vastberadenheid creëren om onze intentie mogelijk te maken. Zonder vastberadenheid, hebben we geloof maar geen vertrouwen, intentie maar geen overtuigingen die deze ondersteunen, motivatie zonder energie voor actie om vooruit te gaan. Dit is een grote stap voor ons omdat we altijd zo bang zijn dat we iemand gaan achterlaten, het verkeerde gaan doen, de verkeerde persoon zijn, of op een of andere manier falen in onze missie. Dit alles is onmogelijk, want niets is ooit fout in het universum. En wanneer het aankomt op anderen en ze achterlaten, dat is onmogelijk, omdat we iedereen zien als krachtig en soeverein in hun leven, en dan moeten we ook hun kracht erkennen om hun eigen werkelijkheid te kiezen, en het is niet aan ons om hun keuzes te veroordelen. We kunnen vriendelijk en liefdevol zijn wanneer we ons licht laten schijnen om hen te wijzen om krachtiger opties die we leven, zonder hen te willen duwen, trekken of sleuren. We hebben genoeg te doen dit jaar met het zetten van funderingen voor nieuwe energieën, en indien we daarop focussen, zullen we geen tijd meer hebben om ons zorgen te maken over wie niet opdaagt. De mensen die klaar zijn zullen er zijn, diegenen die niet klaar zijn zullen er zijn  wanneer ze dat wel zijn.

Liefde wordt bewustzijn

Ik heb altijd geloofd dat het woord ‘liefde’, dat we gebruiken om universele of Bron-energie te benoemen, het verkeerde woord is, of een opzettelijke foute vertaling die geleid heeft tot zovele foute interpretaties en verwachtingen. Ik geloof dat het eigenlijke woord dat deze overal aanwezige, voortdurend stromende, onbeperkte en expansieve energie beschrijft, bewustzijn is. Wanneer we onszelf kennen voorbij 3D en in hogere dimensies van zijn, en wanneer we accepteren dat we in staat zijn voorbij te gaan aan alle grenzen die we onszelf hebben opgelegd, dan worden we ‘bewust’, en bereiken we een level van energetische expansie die ons opent naar elk potentieel en mogelijkheid binnen ons veld van potentieel. Dit is een staat van extra bewust of super bewust zijn, die al onze vermogens op elk level activeert, waardoor we in tijdloos, onbeperkt en uitgebreid zijn stappen. Wanneer liefde bewustzijn wordt, dan wordt het versterkte menselijk/spiritueel partnerschap gecreëerd.

Een nieuwe globale waarheid

Indien 2014 stond voor een globaal verlangen naar transformatie, wel, daar zijn we nu. We zijn nu klaar voor de waarheid, zoals nooit tevoren. Maar we hoeven de diepste, donkerste geheimen van de wereld niet te kennen, omdat dat allemaal geschiedenis is, en het er echt niet meer toe doet. Wat er wel toe doet, is dat we een nieuwe waarheid voor de wereld creëren via onze gedeelde intentie, en een die het grotere goed voor alles reflecteert. Ja, er zijn zij die niets dan schade willen berokkenen aan de mensheid, maar hun macht verbleekt in vergelijking met hen die alleen maar het beste willen voor de mensheid. En er zijn er veel meer die het goede willen, dat is onze nieuwe waarheid. We moeten de macht van het collectief via gedachte en verbinding, die op een exponentiële manier creëert, begrijpen en appreciëren. Wanneer we een intentie voor waarheid, vrede, verbinding en vreugde voor de mensheid met miljoenen anderen delen, dan kunnen we alle angsten of negativiteit overwinnen, hogere energieën zijn altijd sterker dan lagere, en het licht overstraalt altijd de duisternis. Dat is waarom zoveel van wat er gebeurt in de wereld velen onder ons niet langer boeit, omdat we weten dat veel van wat we zien en horen een versie van een waarheid is, maar niet onze waarheid. Het verlangen naar waarheid dat wij en de wereld delen, is nu uitgebreid, en het is wanneer we kunnen evolueren van het willen van de waarheid om wraak te nemen op ieder die ‘onwaarheden’ propageert, tot het schepper worden van een hogere waarheid, dat alles zal onthuld worden.

We gaan de waarheid horen in 2015, en in feite, vele waarheden die schokkend zullen zijn, maar wanneer we dit vanuit onze eigen energie van bekrachtiging zullen horen, dan zal niets ons van onze sokkel blazen, ook al kan het nogal schokkend zijn. Denk aan de waarheid over de wereldwijde spionage van NSA, zoals Edward Snowden onthulde, op een veel, veel grotere schaal. Ik geloof dat we de nieuwe wekelijkse onthullingen en ontdekte geheimen zo beu zullen worden, dat we er genoeg van zullen krijgen.snowden Dat is waarom het belangrijk is onze dromen en verlangens voor een nieuw levenspad nu te respecteren, te stoppen met het healen van anderen, en te beginnen leven vanuit ons hele verbonden zelf. Dit is waar we op ons krachtigst zijn, en waar we niet afgeleid of beïnvloed kunnen worden door lager vibrerende energieën die ons makkelijk van ons pad kunnen brengen. Zolang we standvastig in onze eigen waarheid staan, doet wat er in de wereld gebeurt er niet toe, en in feite beïnvloeden we de waarheid die kan gecreëerd worden door vertrouwen en geloof te hebben, en te vertrouwen op de hoogste waarheid voor onszelf en de mensheid.

De nieuwe cyclus van 9 jaar

We begonnen in 2006 een nieuwe energiecyclus die eindigde in 2014. 2015 is een 8-jaar, numerologisch, en het begint op 1 januari. Alle ervaringen, lessen, uitdagingen en zegeningen die we tussen 2006 en 2014 ervaren hebben, zijn de fundering waarop we de volgende cyclus zullen bouwen. Het beste gebruik van deze energie is het leren naar hogere frequentie- en vibratie-levels uit te breiden, vreugde en voorspoed te creëren vanuit de as van alle droefheid, pijn en angst. Het slechtste dat we kunnen doen bij elke uitdaging die we toen hebben ervaren, is te denken dat het nooit zal veranderen, dat uitdagingen ‘altijd’ hetzelfde zullen blijven, of dat we ‘nooit’ onze dromen zullen bereiken. Wat er ook de voorbije 9 jaar niet gebeurd is zoals je het wenste of hoopte, kon niet manifesteren om een heleboel redenen, waaronder het feit dat je in de energetische, mentale, emotionele, fysieke en spirituele ruimte was die het best je leren, healing, groei en transformatie diende. Een van onze ascensiebeloften was het healen van karma, en om dat te doen moesten we ons op een plek bevinden waar we ons karma en al zijn energieën zouden kunnen ervaren. De meesten onder ons hebben dat sinds 2006 gedaan, en nu die cyclus voorbij is, bevinden we ons in nieuwe, karmavrije zones. Je zal beseffen dat je dit bereikt hebt, wanneer je je meer en meer ongemakkelijk begint te voelen waar je bent nu, je voelt je klaar en toch niet in staat voorwaarts te gaan. Dat is omdat er daar voor jou geen energie meer is, en de vibratie en frequentie van die energie is niet hoog genoeg om zich met je te verbinden op het level dat je nodig hebt om uit te breiden. Dat is oké, eens we de eerste drie maand van 2015 voltooid hebben komt er meer beweging in de zaak, en zal je je minder bezwaard voelen en vrijer om te doen wat je wil. Maar nu zijn we waar we moeten zijn, we voltooien deze ascensiecyclus, en het is mogelijk, hoezeer je ook verlangt naar een verhuis of verandering, dat het niet zal gebeuren. Als dat voor jou het geval is, vermijd dat depressief of angstig te worden, en focus op wat je op grotere schaal bijdraagt. Wanneer het voor jou de tijd is voor verandering, dan zal het gebeuren. Een andere cyclus die afloopt, is de 30-jarige Saturnus-cyclus, die begon tussen 1985 en 1988. Als je je zover kan herinneren, wat begon je toen, of wat eindigde er, wat probeerde je te doen of te creëren, waar voelde je je bekrachtigd of zwak, en waar sta je nu met die dingen? Met het einde van die cyclus hebben we individueel een nieuw begin, maar de grotere impact van deze nieuwe Saturnus-cyclus heeft te maken met de Indigo’s die geboren werden tussen 1955 en 1961. Het is nu hun tijd om te stralen, het is hun tijd om uit te breiden, en hun gaven krachtiger te gaan exploreren en gebruiken. Saturnus wordt de leraar genoemd, en dit is minder een keuze dan een overeenkomst om actie te ondernemen. Als we dat niet vrijwillig doen, dan zal het ons aangeboden worden op manieren die we niet kunnen ontkennen.

Het einde van de winterslaap, isolatie en schijndood

Indien je je sinds 2006 geïsoleerd hebt gevoeld, in een winterslaap of schijndood, word dan maar wat vrolijker, want dat zal in 2015 aflopen. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want voor sommigen is dit een gewoonte geworden, en zich verbergen is voor velen een bron van veiligheid en zekerheid geworden. Ik geloof dat voor velen onder ons onze energie zo sterk gefocust op healing moest zijn, dat we geïsoleerd werden, voor ons werk en voor ons eigen goed.

By Benson Kua from Toronto, Canada

door Benson Kua

We waren wel aan het worstelen, en we waren kwetsbaar, er was zoveel aan de hand in de wereld, maar we moesten niet naar buiten, de wildernis in, we moesten exact daar zijn waar we waren. Zelfs al was het afschuwelijk eenzaam en frustrerend bij momenten, het grotere goed en het hogere doel dat we dienen was aan het werk met ons, en we zijn overeengekomen onze eigen behoeften en beweging opzij te zetten om te focussen op dit werk. Maar de tijden zijn veranderd, en dat werk is voorbij, dus misschien wil je nu investeren in wat nieuwe kleren en schoenen, bagage, en een nieuwe look, omdat het nu tijd is om opnieuw de wereld in te gaan.

Aardeveranderingen

Aardeveranderingen zullen problematisch blijven, op verschillende momenten in het jaar, zeker rond de equinoxen van lente en herfst (noordelijk halfrond). Veel sterkere aardbevingsactiviteit in Kansas en Oklahoma meer specifiek, ook in staten als Kentucky, Tenessee, noord en noordwest Texas, Illinois en South Dakota, zullen olie- en gasmaatschappijen dwingen de ware omvang van hun fracking-activiteit te onthullen, die nu in veel meer gebieden gebeurt dan gekend is.

fracking

Onconventioneel gas (zoals schaliegas of steenkoolgas) is gas wat in dichte bodemlagen te vinden is. Dit gas is moeilijker te winnen dan gas in een gasbel, het zit namelijk vast. Om dit gas te winnen is het vaak nodig om te fracken. Fracken is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, waardoor scheuren ontstaan en het gas vrijkomt. Naast het gevaar voor ons drinkwater zijn er nog meer risico’s waardoor in verschillende landen fracking verboden is n( bron:https://www.lush.nl/shop/info/76/) Voor meer informatie kijk op www.schaliegasvrij.nl

Rond juli zal er ook nieuws zijn over bepaalde geheime aspecten van fracking die veel destructiever zijn dan gerapporteerd, en die meer verantwoordelijk zijn voor extensieve grondwaterbesmetting en aardbevingsactiviteit dan er ons verteld werd. Het blijkt ondergronds te gebeuren, met gebruik van ondergrondse radars en geluidsgolven om de aarde te splitsen, wat waarschijnlijk de reden is van zovele aardbevingen in streken waar er normaal geen of weinig zijn. Naast gas en olie zoekt deze activiteit naar goud, zilver en andere soorten mineralen die makkelijk opgedolven kunnen worden met conventionele manieren van mijnbouw. De focus op globale opwarming zal afnemen, want er is veel angst daarrond verdwenen, maar er zal meer focus liggen op omgevingsvervuiling, zeker in de oceanen, want de mensen eisen meer verantwoordelijkheid en inspanningen van de vervuilers. Er zal een toename zijn in aarde-gecenterd bewustzijn, die de planeet schoon houdt en de aandacht trekt op meer lange termijns-denken voor de planeet.

Er zal een vraag zijn naar transparantie rond de ramp in Fukushima, en de ware levels van straling in de Stille Oceaan tussen Japan en de westkust van de US, wat verkeerd werd voorgesteld en waar weinig over werd bericht. Die cijfers zullen aan het licht komen door burgers en groepen, en een nieuwe technologie om radio-activiteit en straling in de oceaan op te ‘eten’ zal rond augustus of september opduiken, hetgeen de stralingniveau’s in de oceaan enorm zal helpen beheren en verlangen. In 2014 schreef ik dat er activiteit zou zijn rond de Yellowstone-vulkaan, en ik geloof dat het dit jaar zal gebeuren. Ik voorzie geen grote uitbarsting, maar ik zie genoeg activiteit om mensen te laten denken dat hij zou kunnen uitbarsten. Sommige nieuwe geisjers zullen in het gebied openkomen, en dat zijn nogal spectaculaire uitingen van de kracht van de aarde. Een van de redenen waarom dit gebeurt, is onze aandacht en energie naar deze plek te brengen, want het is een belangrijke aarde-vortex. De energie die we hier moeten focussen is niet die van angst, maar van hogere frequenties die het portaal vergroten, angstenergie zal het potentieel afsluiten en beperken.

Intense periodes

In de loop van elk jaar zijn er intense periodes waarin de energetische balans van de aarde verandert, dan ervaren we sterke energieverschuivingen, nieuwe energetische aflijningen, nieuwe vortexen openen zich of oude sluiten. Deze botsen vaak met onze eigen energetische vibraties en ze kunnen ons erg ongemakkelijk en zelfs fysiek ziek maken. We noemen dit ascensiesymptomen en ze maken deel uit van onze ascensiereis, omdat we nieuwe energie naar de aarde moeten brengen als deel van onze missie van het creëren van ‘hemel op aarde’. In deze intense periodes kunnen we aardeveranderingen zien, sterke stormen, overstromingen, aardbevingen of ongewoon weer. In ons eigen leven kunnen we plotse beëindigingen, verstoring, verandering van hart of geest of zelfs fysieke ziekte ervaren. Op globale schaal kunnen we horen over geheimen, intriges, corruptie, schandalen en machtsspelletjes. Deze intense periodes beschrijven enkele van de meer actieve of intense delen van deze cycli, en de activiteit kan niet enkel in deze periodes gefocust zijn.

In 2015 zijn er 3 grote intense periodes en twee kleinere die de grotere overlappen:

  • Mercurius retrograde in januari, mei en september, dit zijn ook intense periodes. We hebben twee eclipsperiodes, in april en oktober
  • Het laatste Uranus/Pluto-vierkant is op 17 maart (ook al wordt het effect het hele jaar gevoeld, tot januari 2016), en er is een speciaal krachtige, belangrijke en unieke cyclus die afloopt op 20 maart.
  • De Saturnus-transit vierkant met Pluto heeft opnieuw plaats van juni tot september, wanneer Saturnus terug in Schorpioen trekt, en dit beïnvloedt iedereen die geboren is tussen 1956 en 1961.
  • Dit jaar gaat helemaal over snel bewegende energie, snelle veranderen, transformatie op kernniveau, en de noodzaak om flexibel te zijn en zich over te geven (wat betekent stoppen met vechten en weerstand te bieden, niet op te geven), maar ook over het voldoende uitbreiden van ons energieveld om zeer hoge frequenties binnen te brengen om ons naar de volgende ascensiefase te brengen.

Van januari tot 31 maart 2015: dit is de eerste belangrijke intense periode, omdat de energie van het Uranus/Pluto-vierkant van December nog actief is, en het exacte vierkant op 17 maart plaats heeft, gevolgd door de equinox en volle maan op 29 Vissen op 20/21 maart. De nieuwe manen op 0 ° in januari en februari (in Waterman en Vissen) voltooien de reeks van 5 0 °nieuwe manen die begonnen in oktober 2014. Dit ongewone aspect is historisch gelinkt aan periodes van grote verandering. De 0° Vissen nieuwe maan van februari is gevolgd door een nieuwe maan-eclips in maart op 29 Vissen. Dat is het laatste teken van de dierenriem, we hebben de cirkel rond gemaakt, de alfa en de omega, en ze markeert het einde van deze ascensiecyclus. Het is ook het begin van het astrologisch jaar, en astrologie is hoe we verbinding maken met de energie van de andere planeten in ons zonnestelsel en die energie integreren.

Juni en juli: deze periode brengt sterke stormen, hoge waterstanden, ongewoon weer, zoals sneeuw in juli, en grote temperatuursverschuivingen, die iedereen zal opmerken. Een deel van het doel daarvan is onze aandacht te trekken op de aarde, wat zal vereisen dat we heel hoge vibratie-energie sturen in plaats van angst.

September: deze intense periode markeert het einde van de 30 jarige cyclus van Saturnus en van de eerste ascensiefase, daar Saturnus volledig in Boogschutter gaat op 20 september, ook de datum van de herfst-equinox. Dit is belangrijk op veel levels, individueel en collectief. Door te gaan naar Boogschutter voltooit Saturnus de cyclus die begon in 1987, met de eerste Harmonische Convergentie, de eerste globale meditatie-samenkomst die een level van gedeeld bewustzijn en verbinding binnenbracht, dat nooit eerder door de mensheid ervaren werd. Het was ook het begin van de groei van het internet, een ander medium dat de mensheid als nooit tevoren heeft verbonden. Deze intense periode zou heel goed openbaring kunnen brengen over religies, de bijbel, en sociaal geaccepteerde spirituele overtuigingen. Het voltooit ook de energie die begon in oktober 2014 toen Saturnus de laatste graden van Schorpioen bereikte. Levensveranderende keuzes, transformatie, de drang om nieuwe en andere dingen te doen, of de dingen anders aan te pakken, zijn nu in overvloed aanwezig, zeker voor zij die de tweede fase van hun leven ingaan, die nu tussen 50 en begin 60 zijn.

December: 2015 eindigt met een maand voor reflectie en herziening, gekenmerkt door actie van Venus, voor alle 30 graden van Schorpioen vooraleer Boogschutter in te gaan op 31 december. Als je niet gevierd hebt bij het einde van 2014, dan zal je dit nieuwjaar op een heel fijne manier vieren.

Zonne-activiteit

de zon

© Colleen Pinski

Zonne-activiteit zal dit jaar niet zo intens zijn wat betreft frequentie. De actieve periodes zullen korter zijn maar sterker. We kunnen dus zonne-activiteit zien verminderen, maar er zullen grotere uitbarstingen zijn van hoger level vlammen met meer CME’s (coronaire massa-ejecties) dan voordien. Ik zie ook enkele aarde-gerichte CME’s invloed uitoefenen op satellietverbindingen en radiofrequenties, zeker in juli en september, en die zullen heel opmerkelijk zijn. Ik denk dat we ons dit jaar meer bewust zullen zijn van zonnevlam-activiteit, omdat er zichtbare effecten zullen zijn.

Vortexen, portalen en energiegrids

Vortexen zijn concentraties van energie op aarde die energie ontvangen en gronden, en energieportalen zijn openingen in het elektromagnetisch grid in de aarde die maken dat energie van het Universum in de aarde stroomt. Sommige portalen maken dat dichte energie de aarde in vloeit, andere zijn veel lichter en hun energie is minder dicht. Je kan duidelijk zien waar de oude, donkere en dichte portalen zijn, omdat die zones momenteel in oorlog zijn, of gebieden zijn van opstand en civiele onrust, zoals Syrië, Egypte en gebieden van het Midden Oosten. Elk gebied waar de vrouwelijke energie onderdrukt of ontkend wordt, bevat een oud, dicht portaal. Die zijn zich aan het proberen te sluiten, en dat hebben ze nu al verschillende jaren geprobeerd, maar er is veel weerstand naar hun sluiting, van hen die zich voeden met deze energie. 2015 zal een grote verschuiving brengen in deze portalen, daar ze zwaar aangevallen werden in 2014. Elk gebied van intens conflict en oorlog is een indicatie van sterke portaal-energie, waar de oude portalen zich proberen te sluiten en het conflict ze open houdt.

Nieuwe vortexen werden geopend in 2014, en zijn nu klaar om ondersteund en om in geleefd te worden, maar we moeten in de energie zijn die de nieuwere frequenties van het portaal zal ondersteunen, en dat is waarom we uit de healingmodus moeten en naar afwerking en heelheid. Dit jaar openen zich nieuwe portalen en vortexen rond de zuidoostkust van de US, in Nevada, rond Chicago, in New Mexico, grote energieverschuivingen in West-Europa, zeker in Spanje en Portugal wat zal manifesteren als een begrenzing van Moslim-expansie in landen als Frankrijk, GB, Noorwegen en Zweden. Veel mensen uit Afrika, die nu emigreren naar West-Europa, zullen in de plaats daarvan verhuizen naar de streek rond de Filippijnen.philippines

Meer activiteit in GB en Schotland en Ierland, de energie is rustig aan het verschuiven daar bij die 2 laatste, daar ze zich rustig voorbereiden op een hernieuwde vraag naar soevereiniteit, en dat zal deze keer succesvol zijn. Tegen 2017 zullen er veel veranderingen zijn in het gebied gekend als GB, dat de voortzetting is van het Romeinse Rijk. Daar de 3D-paradigma’s van dominantie en controle aflopen, lopen ook hun oorsprongen af, omdat er geen energie meer is om die te ondersteunen. De volledige scoop van de informatie hierover zal tenslotte komen rond 2016. Dit gebied is ook een grote Atlantis-site, en houdt veel geheimen en informatie over Atlantis vast, die van de wereld werden weggehouden, en dat zal onthuld worden in 2016.

Ik zie veel activiteit rond de Filippijnen, China, India, Pakistan en zuidoost Azië in 2015, veel sociale en politieke onrust, meer eisen voor verandering in regeringspolitiek, nieuwe schandalen en onthullingen over corruptie in politiek en landbouw, en de onthulling van een soort ET-activiteit hier ook. In feite denk ik dat er wat ET’s betreft, er een ‘toevallige’ verwijzing naar hen zal zijn, die hun aanwezigheid op deze planeet heel duidelijk zal maken. En we kunnen niet praten over vortexen en portalen zonder het te hebben over geografische verhuizingen, die voor velen onder jullie nog niet gebeurd zijn (ook bij mezelf), ook al ben je al twee of vijf jaar aan het wachten om naar nieuwe plaatsen te gaan. Er is een reden hiervoor, en die eindigt in 2015. Je huidige geografische locatie werd heel zorgvuldig gecalibreerd om de energie van de nieuwe portalen die zich nu openen, de energie weerspiegeld in het aardegrid en je eigen ascensiecyclus op te vangen, en paste bij hoeveel nieuwe energie je kan opnemen en uitbreiden in de fysieke aarde en zijn grids.

In feite, hoe ongelukkiger je bent waar je nu bent, hoe meer op de foute plek, ondergewaardeerd, on-geapprecieerd en onzichtbaar je je daar voelt, hoe meer weldaden en energie je dat gebied brengt, waar er zich een nieuw energieportaal opent. Dit loopt af rond 31 maart, na het Uranus/Pluto-vierkant, en verhuizen kunnen tegen het midden van april gaan beginnen, tot in juni of juli. Een volgende opening voor deze beweging gebeurt van september tot december. Eens het begint kan het heel snel gaan, en zich manifesteren in een kwestie van dagen of weken. Wees gewoon voorbereid als je zegt te willen verhuizen, die beslissing zal zichzelf aandienen, en dan zal je actie moeten ondernemen. Waar je naartoe zal gaan, is een plek die op je energie nu aflijnt, die je het soort leven en levensstijl brengt die je wil ervaren, en ook het soort vrienden, gemeenschap, sociaal netwerk en ervaring die je op je nieuwe plek wil hebben. Dat is wat zal bepalen waarheen je zal verhuizen.1horizon

Hier zijn we, klaar om nogmaals een nieuw jaar samen te beginnen, laten we er een echt goed van maken. Ik denk dat we allen op een bepaald level weten dat we het einde van een intense reis hebben bereikt. En het is niet zonder enige spijt en misschien wat aarzeling dat we ons succes erkennen en verder gaan. Het is tenslotte de reden en het doel voor en van zovele levens geweest, dat het voor enkelen een grote verandering zal zijn om uit die healing en ascensie-modus te stappen, en in heelheid en expansie. De push tot ascensie heeft alles bij momenten opgeslorpt, en kostte ons alles. Nu kunnen we die energieën uitbreiden, die we zo sterk moesten focussen, naar nieuwe manieren van zijn.

Dit hele jaar zal je intentie dienen als je leiding en richtlijn voor je leven, plaats dus krachtige betekenisvolle, zielsvolle en zielsvervulde intenties voor dit jaar, om het meeste te halen uit zijn vele nieuwe beginnen en frisse starten. Een nieuwe factor die we erin brengen, gebaseerd op wat we leerden in 2014, is het aspect van vastberadenheid en actie ondernemen. We kunnen gemotiveerd zijn, maar als we te bang zijn om actie te ondernemen, zal onze motivatie zijn als het hebben van een wagen zonder brandstof. Dit is nieuw territorium en er is geen landkaart. We gaan het pad creëren met onze intentie, en het bewandelen wanneer we gemotiveerd genoeg om onze eerste stap te nemen en vastbesloten om door te zetten. We moeten hetzelfde level van energie en engagement gebruiken als in deze ascensiecyclus die afloopt. Net omdat we deel 1 door raakten, betekent dat niet dat we moeten stoppen, het tweede deel heeft gewoon te maken met het meenemen van al wat we al hebben geleerd, en daaraan een flinke dosis vreugde toevoegen.

We hebben nog altijd vrije wil in alle dingen, en niets is ooit ‘in steen gekerfd’ maar we leven ook in een sterke overgangstijd, en meer en meer mensen delen nu een verlangen naar vrede, liefde, acceptatie en gemeenschap. Dit is wat de ware kracht bezit om verandering in de wereld te creëren en te maken dat onze individuele en collectieve realiteiten ‘hemel op aarde’ worden. Zoals Uriel vaak gezegd heeft, ‘Is het niet onze job om de aarde te vernietigen zodat de hemel het kan overnemen. Het is onze missie om de frequentie van de mensheid en de aarde op te tillen zodat een goddelijk/menselijk partnerschap gecreëerd kan worden en we naar ‘spirituele mensen’ toe evolueren.’ Dit jaar kan makkelijk of moeilijk zijn, ik denk dat het een balans van beide zal zijn, en de uitdagingen zullen overstraald worden door de glorieuze momenten van pure vreugde en gelukzaligheid. We zijn hier, we kunnen echt nergens heen en we kunnen ons nergens verbergen in dit proces. Wees niet afgeleid door de chaos – verandering is onafwendbaar, maar chaos kiezen we, en we zullen altijd de keuze hebben. Tijd dus om de dromen af te stoffen en ze in het licht te brengen, zodat ze kunnen her-opgeladen worden omdat we nu de energie zullen hebben om ze werkelijkheid te maken.

Ik wens je de overvloedige zegeningen, vrede, vreugde en liefde die een welwillend, liefdevol en ondersteunend Universum, dat samen met jou wil co-creëren, je stuurt, en een rijkelijk overvloedig, voorspoedig, vreugdevol en vreugde-vervuld nieuw jaar.

Veel zegeningen

 

Top