Joris de Brant: Kabbala Reeks, Maria Magdalena

maria magdalenaUit ons archief. Topspreker Joris de Brant geeft inzicht in het leven gebaseerd op de oudste mystieke teksten, geschreven in de Taal van God. Exclusief voor: www.degoednieuwskrant.nl Het thema is ‘Maria Magdalena’, met eerst in een inleiding in de Kabbala.

 

Zij is het archetype van een Inwijdingsweg. Er gaan veel verhalen de ronde over Maria Magdalena. Zij heeft het imago van zondares. Een hoer waar zeven bozen geesten uit zijn verdreven, maar zij zou ook een ‘Apostola Apostolorum’, zijn geweest, ‘de vrouw die het Al kent’. Wat is waar van alles wat er zoals geschreven staat? Was zij de metgezel van Jezus? Dit zijn de eerste twee delen van een themadag, met verwijzingen naar de Tarot, de Getallenleer, Astrologie, de geboortedag van Jezus, en nog veel meer. Laat je inspireren door deze lezing van Joris de Brant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De terugkeer van Maria Magdalena                              

 

Volgens vele geschriften was Maria Magdalena volledig ingewijd en had de grootsheid van het universum geen geheimen voor haar. Naar verluidt was zij opgeleid in de tempels van Horus en Isis, beleefden ze een extase die alchemie mogelijk maakte.

Dankzij de ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften kan ons beeld worden bijgesteld. Deze vondst omvat de oude evangeliën over het allereerste geloof en Jezus. De kerk riep Jezus uit tot Gods zoon, die stierf om ons van onze zonden te bevrijden, maar dat is generaties later bedacht. Jezus is de Verlichter die de weg naar goddelijkheid wijst. Dat Jezus en Maria geliefden waren, staat in een aantal openbaringen geschreven. In het evangelie van Johannes wordt gewag gemaakt van hun bruiloft. Sterke aanwijzingen voor een huwelijk zijn ook te vinden in het evangelie van Filippus. Daar wordt over Maria Magdalena openlijk gesproken als de metgezellin van de Heer.

Maria Magdalena was niet bij iedereen populair, zo moest bijvoorbeeld Petrus niks van haar weten. Zijn uitgesproken vrouwonvriendelijke ideeën zijn opgetekend in de Pistis Sophia en zouden vandaag de dag ronduit seksistisch en discriminerend worden genoemd. Uitgerekend Petrus, grondlegger van de katholieke kerk en eerste bisschop van Rome, had een bloedhekel aan vrouwen. Met als gevolg dat door geschiedvervalsing de relatie van Jezus met Maria werd weggemoffeld. Door Maria Magdalena van haar ereplaats te beroven en haar als een overspelige en bezetene te degraderen, werd symbolisch de godin in elke vrouw verdonkermaand. Het kwaad schuilt immers in de verleiding en in het vrouwelijke. Net zoals bij Eva. De esoterische traditie binnen de kerk heeft er dan ook alles aan gedaan om elk vleugje erotiek uit te bannen en het celibaat heilig te verklaren. Maar het patriarchale systeem heeft buiten de terugkeer van Godin gerekend. En dat is het goede nieuws.

Na de kruisiging zou Maria Magdalena samen met haar gezelschap naar Egypte gevlucht en vandaar naar Zuid Frankrijk uitgeweken. Bij Saintes Maries de La Mer is ze aan land gegaan om verder te reizen naar Languedoc en Engeland. Volgens de plaatselijke legende was ze zwanger van een meisje dat later Sar’h werd genoemd. De dochter van Jezus en Maria wordt nog steeds in het naburig kerkje als Sarah, de donkere dienares, geëerd. Er staat een beeld in een ondergronds gewelf. Echter, volgens het Urantia Boek mocht Jezus geen menselijke nakomelingen verwekken. Het verhaal dat Jezus dus een dochter had met Maria Magdalena blijft dus een vraagteken.

Feit is dat mede dankzij de ideeën van de kerk het lot van vrouwen onnodig ondraaglijk gemaakt. Door de genadeloze kruistocht zijn de godinnen vererende godsdiensten op een gruwelijk manier de mond gesnoerd. Ontelbare vrouwen zijn tijdens de heksenvervolging gemarteld en gedood, priesteressen, mystici en natuuraanbidders werden terechtgesteld. Zelfs vroedvrouwen moesten er aan geloven. En dat alles werd gerechtvaardigd door het idee dat de vrouw verantwoordelijk is voor de erfzonde en als hoer werd gezien. Alle vrouwen waren per definitie verdacht. In driehonderd jaar heeft de kerk vijf miljoen vrouwen op de brandstapel gebracht. Niet alleen werden vrouwen uit de tempels van de wereld verbannen, maar ook de heilige daad werd met zonde overladen. Seksualiteit werd beschamend en de seksuele driften waren het werk van de duivel. Het heeft lang geduurd voordat de klok werd terug gedraaid, pas in 1969 heeft de roomse kerk officieel verklaard dat Maria Magdalena geen prostituee was.

Maria Magdalena is ongekend populair. Denk ook aan boeken als: ‘de Da Vinci Code’. Leonardo da Vinci, was goed op de hoogte van de oorsprong van het wezen van Maria Magdalena en maakt een knipoog naar dit mysterie met zijn afbeelding van de Mona Lisa. Het wereldberoemde schilderij is een anagram voor Amon Alis, een verwijzing naar de Fleur de Lys, de Franse Lelie, dat weer verwijst naar de Katharen en de heiligheid van de Magdalena. En zo zijn er nog vele onthullingen die laten zien hoe de geschiedenis van het christendom de vrouw heeft belasterd en onderdrukt. Het is een feit, vrouwen werd het zwijgen opgelegd, ze werden als tweederangs gezien en waren ondergeschikt aan de man. De vrouw werd ontwijd en geschonden en nog steeds wordt ze op grote schaal verkracht en mishandeld. Het leed van generaties lang is niet in woorden samen te vatten, maar tijden veranderen.

Dankzij de verfijnde trillingen die nu op de planeet worden uitgestort, neemt de uitstraling van de Godin in snel tempo toe. Vrouwen herwinnen hun kracht en mannen leren gaandeweg tederheid en gevoeligheid toe te staan. “Niets menselijks is mij vreemd’, zei Jezus en Hij liet ons zien hoe het ook anders kan. En de kerk wist dat als de ware toedracht bekend werd, niemand er erover zou peinzen om de eigen macht aan een autoriteit af te staan. Het enige dat we immers hoeven te doen is elkaar te voeden en ons goddelijk erfgoed weer op te eisen. Ware verbondenheid is een voorwaarde voor een heilige relatie. Dit is de boodschap van de Magdalena, want wie de verbintenis aan durft te gaan zal de afgescheiden delen integreren en de extase beleven.

Bron:‘Het Magdalena Manuscript’, Tom Kenyon en Judy Sion. ‘Maria Magdalena, of het lot van de vrouw’, Hans Stolp. ‘Maria Magdalena en haar evangelie’, Jacob Slavenburg. ‘De Da Vinci Code’, Dan Brown. Tekening: La Dompna del Aquae, Maria Magdalena arriveert in de Provence, van Andrew Jones. *Yeshua Ben Mirjam, oorspronkelijke naam van Jezus, voor de Hebreeërs, Mirjam stamt af van koning David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top