"THE 1%" ARE DOING THIS EVERYDAY | Reprogram Your Subconscious Mind

brain1"THE 1%" ARE DOING THIS EVERYDAY | Reprogram Your Subconscious Mind

Lees meer...

The Akashic Records: A Source of Unlimited Knowledge

buitenaardsAccording to the late Edgar Cayce, the Akashic Records can be seen as the universe’s supercomputer, a central storage facility of all information. Collectively, thе Akаѕhiс Rесоrdѕ are a field оf еnеrgу that holds thе раѕt, present, аnd future knоwlеdgе of аll thingѕ, and it mаnifеѕtѕ еvеrуwhеrе at оnсе.

Lees meer...

Een bijzondere ontmoeting met Engel Yara

yara2Lilian Ferru Productions. Vanmiddag was er een bijzondere ontmoeting met een engel die op deze wereld leeft. Ze heet Yara, een prachtig mooi meisje, en ze heeft sinds kort een vlog. Reden genoeg om haar uit te nodigen.

Lees meer...

Filmpje over het boek: 'Leven met het Licht aan'

boek leven met het licht aanNieuwsbrief. Lieve mensen, wat als je leeft met het licht aan? Is dan opeens alles geweldig met aan de lopende band eenheidservaringen? Dans je dan als een engeltje op de sterren?

Lees meer...

Sujith Ravindran - Full interview

hart11Prachtig interview met Sujith Ravindran voor het nondualiteit kanaal van Patrick Kicken.

Lees meer...

Berlinde Kegels: Spirituele Inzichten, nu met alle delen

berlindeHeb je het ook zo warm? Verzet je gedachten met deze krachtige en bijzondere cursus met het Belgisch medium Berlinde Kegels. Uit ons archief, nu met alle delen..

Lees meer...

A spontaneous meeting with MOOJI, Portugal

kleuren hartPatrick Kicken in gesprek met Mooji

Lees meer...

Netherlands Infinity in Absolute Abundance retreat - Bentinho Massaro

Bentinho Massaro1Netherlands Infinity in Absolute Abundance retreat - Bentinho Massaro

Lees meer...

Avonturen in het leven na de dood, William Buhlman

berlinde2Onlangs verscheven bij uitgever Hajefa, het boek van Willem Buhlman: 'Avonturen in het leven na de dood.'

Lees meer...

Tiger Singleton: Be radically honest en sincere to yourself..!

kleuren ontwakenTiger Singleton: Be radically honest en sincere to yourself..!

Lees meer...
Top